ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

9.6 Komission pääosastot ja muut osastot: viralliset nimet

FI
Versio:
14.10.2022
Kirjainkoodit (vain sisäiseen käyttöön)
ja numerokoodit
(ainoastaan tietojenkäsittelykäyttöön)

Katso myös:
Linkki pääosastojen luetteloon.
Linkki komissaarien luetteloon.

Täydellinen nimi
ja esittämisjärjestys
Lyhennetty nimi Yleisesti käytetty lyhenne Kirjainkoodi
(sisäiseen käyttöön) (1)
Näkymätön
numero-
koodi (2)
Toimiala(t)
pääsihteeristö   SG 31 pääsihteeristö
oikeudellinen yksikkö   SJ 32 oikeudellinen yksikkö
viestinnän pääosasto viestinnän PO   COMM 61 viestintä
IDEA – Ideointi, debatti, edistäminen ja aktivointi   IDEA 46 ideointi, debatti, edistäminen ja aktivointi
budjettipääosasto budjetti-PO   BUDG 19 budjetti
henkilöstöhallinnon ja turvallisuustoiminnan pääosasto henkilöstöhallinnon ja turvallisuus­toiminnan PO   HR 09 henkilöstöhallinto ja turvallisuustoiminta
tietotekniikan pääosasto tietotekniikan PO   DIGIT 50 tietotekniikka
sisäisen tarkastuksen toimiala   IAS 25 sisäisen tarkastuksen toimiala
Euroopan petostentorjuntavirasto OLAF OLAF 57 Euroopan petosten­torjuntavirasto
talouden ja rahoituksen pääosasto talouden ja rahoituksen PO   ECFIN 02 talous ja rahoitus
sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan PO   GROW 62 sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritystoiminta
puolustusteollisuuden ja avaruusasioiden pääosasto puolustusteollisuuden ja avaruusasioiden PO   DEFIS 26 puolustusteollisuus ja avaruusasiat
kilpailun pääosasto kilpailun PO   COMP 04 kilpailu
työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden PO   EMPL 05 työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasiat
maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto maatalouden ja maaseudun kehittämisen PO   AGRI 06 maatalouden ja maaseudun kehittäminen
liikenteen ja liikkumisen pääosasto liikenteen ja liikkumisen PO   MOVE 7 liikenne ja liikkuminen
energian pääosasto energian PO   ENER 27 energia
ympäristöasioiden pääosasto ympäristöasioiden PO   ENV 11 ympäristöasiat
ilmastotoimien pääosasto ilmastotoimien PO   CLIMA 87 ilmastotoimet
tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto tutkimuksen ja innovoinnin PO   RTD 12 tutkimus ja innovointi
viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian PO Connect CNECT 13 viestintäverkot, sisällöt ja teknologia
yhteinen tutkimuskeskus JRC (3) JRC 53 yhteinen tutkimuskeskus
meri- ja kalastusasioiden pääosasto meri- ja kalastusasioiden PO   MARE 14 meri- ja kalastusasiat
rahoitusvakauden, rahoituspalvelujen ja pääomamarkkinaunionin pääosasto rahoitusvakauden, rahoituspalvelujen ja pääomamarkkina­unionin PO   FISMA 15 rahoitusvakaus, rahoituspalvelut ja pääomamarkkina­unioni
alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto alue- ja kaupunkipolitiikan PO   REGIO 16 alue- ja kaupunkipolitiikka
rakenneuudistusten tuen pääosasto rakenneuudistusten tuen PO   REFORM 35 rakenneuudistusten tuki
verotuksen ja tulliliiton pääosasto verotuksen ja tulliliiton PO   TAXUD 21 verotus ja tulliliitto
koulutuksen, nuorisoasioiden, urheilun ja kulttuurin pääosasto koulutuksen, nuorisoasioiden, urheilun ja kulttuurin PO   EAC 63 koulutus, nuorisoasiat, urheilu ja kulttuuri
terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto terveyden ja elintarvike­turvallisuuden PO   SANTE 64 terveys ja elintarvike­turvallisuus
Terveyshätätilanteiden valmiusviranomainen HERA HERA 30
muuttoliike- ja sisäasioiden pääosasto muuttoliike- ja sisäasioiden PO   HOME 65 muuttoliike- ja sisäasiat
oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosasto oikeus- ja kuluttaja-asioiden PO   JUST 76 oikeus- ja kuluttaja-asiat
kauppapolitiikan pääosasto kauppapolitiikan PO   TRADE 67 kauppapolitiikka
naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosasto naapuruuspolitiikan ja laajentumis­neuvottelujen PO   NEAR 69 naapuruuspolitiikka ja laajentumis­neuvottelut
kansainvälisten kumppanuuksien pääosasto kansainvälisten kumppanuuksien PO   INTPA 55 kansainväliset kumppanuudet
EU:n pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun operaatioiden pääosasto (ECHO) EU:n pelastus­palveluasioiden ja humanitaarisen avun operaatioiden PO (ECHO) ECHO ECHO 51 EU:n pelastus­palveluasiat ja humanitaarisen avun operaatiot (ECHO)
Eurostat Eurostat ESTAT 34 Eurostat
tulkkauksen pääosasto tulkkauksen PO   SCIC 38 tulkkaus
käännöstoimen pääosasto käännöstoimen PO   DGT 47 käännöstoimi
Euroopan unionin julkaisutoimisto julkaisutoimisto OP OP 43 julkaisutoimisto
ulkopolitiikan välineiden hallinto   FPI 59 (4) ulkopolitiikan välineiden hallinto
henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto   PMO 40  
infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto (Bryssel) infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto (Bryssel)   OIB 39  
infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto (Luxemburg) infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto (Luxemburg)   OIL 41  
Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimisto Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto (5) EPSO EPSO 42  
Euroopan innovaationeuvoston ja pk-yritysasioiden toimeenpanovirasto Eismea EISMEA 81  
Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto EACEA EACEA 82  
Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto CINEA CINEA 84  
Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto ERCEA ERCEA 85  
Euroopan tutkimuksen toimeenpanovirasto REA REA 86  
Euroopan terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpanovirasto HADEA HaDEA 90  
         
      89 (6)  
(1)
Koodi on varattu yksinomaan sisäiseen käyttöön. Kaikissa julkaistaviksi tarkoitetuissa asiakirjoissa (sekä painetuissa että sähköisissä) käytetään sovittuja lyhenteitä.
(2)
Tietyissä tietojärjestelmissä käytetään kabineteista koodia 60.
(3)
YTK-lyhennettä ei käytetä enää (JRC = lyhenne on sama kaikissa kieliversioissa).
(4)
Tietyissä tietojärjestelmissä käytetään FPI:stä koodia 66.
(5)
Tavallinen nimi. Täydellistä nimeä käytetään ainoastaan oikeudellisissa teksteissä, jotka koskevat EPSO:n perussääntöä.
(6)
Koodia 89 käytetään kriisinratkaisuneuvostosta (ks. kohta 9.5.3, hajautetut laitokset (virastot)).
Muutokset vuoden 2011 painokseen

24.9.2021

C(2021) 6712 final

uusi osasto: Terveyshätätilanteiden valmiusviranomainen

1.4.2021

komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/173

Vanha nimitys Uusi nimitys
pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto (EASME) Euroopan innovaationeuvoston ja pk-yritysasioiden toimeenpanovirasto (Eismea)
koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto
innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirasto (INEA) Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto (CINEA)
tutkimuksen toimeenpanovirasto Euroopan tutkimuksen toimeenpanovirasto

31.3.2021

komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/173

Lopetettu: kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto (Chafea)

28.2.2021

PV(2020) 2363 final

Lopetettu: suhteita Yhdistyneeseen kuningaskuntaan käsittelevä työryhmä (UKTF)

16.2.2021

komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/173

Euroopan terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpanovirasto

16.1.2021

PV(2020) 2352 final

Vanha nimitys Uusi nimitys
kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto kansainvälisten kumppanuuksien pääosasto
kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden PO kansainvälisten kumppanuuksien PO
DEVCO INTPA

1.1.2020

PV(2019) 2317 final

new directorate-general: puolustusteollisuuden ja avaruusasioiden pääosasto

new directorate-general: rakenneuudistusten tuen pääosasto

9.12.2019

PV(2019) 2317 final

Vanha nimitys Uusi nimitys
EU:n poliittisen strategian keskus IDEA – ideointi, debatti, edistäminen ja aktivointi
EPSC IDEA

16.11.2019

SEC(2019) 364,
PV(2019) 2312 final

Vanha nimitys Uusi nimitys
Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa EU-sopimuksen 50 artiklan nojalla käytävien neuvottelujen valmistelu- ja toteutustyöryhmä suhteita Yhdistyneeseen kuningaskuntaan käsittelevä työryhmä
50 artikla -työryhmä Yhdistynyt kuningaskunta -työryhmä
TF50 UKTF

9.10.2019

 

viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto, yleisesti käytetty lyhenne: Connect

1.1.2017

PV(2016) 2192 final

Vanha nimitys Uusi nimitys
koulutuksen ja kulttuurin pääosasto koulutuksen, nuorisoasioiden, urheilun ja kulttuurin pääosasto
koulutuksen ja kulttuurin PO koulutuksen, nuorisoasioiden, urheilun ja kulttuurin PO

1.10.2016

SEC(2016) 375,
PV(2016) 2181 final

uusi osasto: Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa EU-sopimuksen 50 artiklan nojalla käytävien neuvottelujen valmistelu- ja toteutustyöryhmä

1.7.2016

SEC(2016) 252,
PV(2016) 2170 final

Vanha nimitys Uusi nimitys
humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden pääosasto (ECHO) EU:n pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun operaatioiden pääosasto (ECHO)
humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden PO (ECHO) EU:n pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun operaatioiden PO (ECHO)

1.1.2015

SEC(2014) 572

Vanha nimitys Uusi nimitys
yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto
yritys- ja teollisuustoiminnan PO sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan PO
ENTR GROW
   
sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto rahoitusvakauden, rahoituspalvelujen ja pääomamarkkinaunionin pääosasto
sisämarkkinoiden ja palvelujen PO rahoitusvakauden, rahoituspalvelujen ja pääomamarkkinaunionin PO
MARKT FISMA
   
terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto
terveys- ja kuluttaja-asioiden PO terveyden ja elintarviketurvallisuuden PO
SANCO SANTE
   
sisäasioiden pääosasto muuttoliike- ja sisäasioiden pääosasto
sisäasioiden PO muuttoliike- ja sisäasioiden PO
HOME HOME
   
oikeusasioiden pääosasto oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosasto
oikeusasioiden PO oikeus- ja kuluttaja-asioiden PO
JUST JUST
   
laajentumisasioiden pääosasto naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosasto
laajentumisasioiden PO naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen PO
ELARG NEAR
   
kehitys- ja yhteistyöpääosasto – EuropeAid kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto
kehitys- ja yhteistyö-PO – EuropeAid kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden PO
DEVCO DEVCO
   

17.12.2014

komission täytäntöönpanopäätös 2014/927/EU

Vanha nimitys Uusi nimitys
kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto

1.11.2014

C(2014) 9001 final
PV(2014)2104

Vanha nimitys Uusi nimitys
Eurooppa-politiikan neuvonantajien toimisto EU:n poliittisen strategian keskus
BEPA EPSC
48 46

1.1.2014

komission täytäntöönpanoasetukset 2013/770/EU, 2013/771/EU ja 2013/801/EU

Vanha nimitys Uusi nimitys
kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirasto (EACI) pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto (EASME)
terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanovirasto (EAHC) kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto (Chafea)
Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanovirasto (TEN-T EA) innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirasto (INEA)

1.10.2012

SEC(2012) 452 final
SEC(2012) 458 final

Vanha nimitys Uusi nimitys
aluepolitiikan PO alue- ja kaupunkipolitiikan PO

1.7.2012

SEC(2012) 266
SEC(2012) 269

Vanha nimitys Uusi nimitys
tietoyhteiskunnan ja viestinten pääosasto viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto
tietoyhteiskunnan ja viestinten PO viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian PO
INFSO CNECT

Aiemmat muutokset: ks. Lista muutoksista.
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu