ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

8.1 Alaviitteiden numerot

Alaviitteiden numerot merkitään samalla tavalla julkaisujen kaikissa kielitoisinnoissa. Seuraavat kaksi merkintätapaa ovat mahdollisia:

Numero yläindeksinä suluissa, jotka on kirjoitettu tekstin pistekoolla. Alaviitemerkintää edeltää ohuke.
Viittaukset komission asetukseen (1) on mainittu myös neuvoston tiedonannossa (2) mutta ei tuomioistuimen tekstissä (3).
Asteriski yläindeksinä suluissa, jotka on kirjoitettu tekstin pistekoolla. Alaviitemerkintää edeltää ohuke. Tällä tavoin merkitään alaviite, joka toistuu teoksessa tai kausijulkaisussa täsmälleen samanlaisena säännöllisesti.
Lukujen lähteenä on käytetty Eurostatin julkaisua (*).

Alaviitteet numeroidaan yleensä sivukohtaisesti ja sijoitetaan sivun alalaitaan. Ne ladotaan leipätekstiä pienemmällä pistekoolla (tavallisimmin vähintään kaksi pistettä pienemmällä) ja erotetaan tekstistä linjalla. On myös mahdollista numeroida alaviitteet juoksevasti läpi tekstin tai sijoittaa ne kappaleen tai teoksen loppuun.

Alaviitteen numero (sulkumerkit mukaan lukien) ladotaan aina laihalla suoralla (myös kursivoidussa tai lihavoidussa tekstissä sekä otsikoissa).

Taulukossa alaviite kirjoitetaan aina taulukon linjojen sisäpuolelle, jos vastaava numerokin on linjojen sisäpuolella.

Alaviitteet: tekstin valmistelu/tekstinkäsittelyohjeita:
ks. kohta 4.2.3.

Päivitetty viimeksi: 25.3.2022
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu