ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

7.3 Rahayksiköt

7.3.1 Euro ja sentti

Euro

Euro

euro

Eurooppa-neuvoston Madridissa joulukuussa 1995 tekemän päätöksen perusteella yhteisen rahan nimi on euro. Sen sadasosa on suomeksi nimeltään sentti.

Euroalue

Euroalueella tarkoitetaan maita, joissa on käytössä yhteinen raha euro.

Euro ja ecu

Tammikuun 1. päivästä 1999 lähtien euro on korvannut ecun. Yksi euro vastaa yhtä ecua (neuvoston asetus (EY) N:o 1103/97 (EYVL L 162, 19.6.1997, s. 1); ks. myös neuvoston asetus (EY) N:o 974/98 (EYVL L 139, 11.5.1998, s. 1)). Teksteissä olleet vanhat viittaukset ecuun (ennen vuotta 1999 laaditut) säilyvät ecu-muodossa.

Sentti

cent

Periaatteessa termiä ”sentti” käytetään kaikissa EU-kielissä. Tämä periaate ei kuitenkaan estä nimen yleisessä kielenkäytössä esiintyvien eri muotojen käyttöä jäsenvaltioissa (neuvoston asetuksen (EY) N:o 974/98, annettu 3 päivänä toukokuuta 1998, johdanto-osan 2 kappaleen mukaisesti).

Suositeltavin muoto unionin teksteissä on ”sentti” (tätä muotoa on käytettävä kaikissa säädösteksteissä).

Ks. myös kohta 7.3.3, Rahayksiköiden merkintä:
Päivitetty viimeksi: 25.3.2022
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu