ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

6.4 Välilyönnit välimerkkien yhteydessä

Seuraavan taulukon säännöistä on sovittu toimielinten välisesti. Joissakin tapauksissa kansalliset typografiset koodit eroavat ohessa esitetyistä. Näihin yhdenmukaisiin ohjeisiin on päädytty, koska on haluttu yksinkertaistaa käytänteitä ja ottaa samalla huomioon monikansallinen työskentely-ympäristö.

  Merkki Tekstinkäsittelyohjelmalla
kirjoitetussa tekstissä
(Word tms.)
ASCII-koodi Typografinen ulkoasu
(kirjapaino- ja toimituskäyttöön)
  a) Välimerkit ja erikoismerkit
  , xx, xx   xx,■xx (00,00)
  ; xx; xx   xx;■xx
  . xx. Xx   xx.■Xx
  : xx: xx   xx:■xx
  ! xx! Xx   xx!■Xx
  ? xx? Xx   xx?■Xx
  - xx-xx   xx-xx
  xx – xx Alt 0150 xx■–■xx
  / xx/xx   xx/xx
  ( ) xx (xx) xx   xx■(xx)■xx
  [ ] xx [xx] xx   xx■[xx]■xx
(a) ” ” xx xx xx Alt 0148 xx Alt 0148 xx■xx■xx
(b) ’ ’ xx xx xx Alt 0146 xx Alt 0146 xx■xx■xx
    xx ´xx´ xx Alt Gr ´ xx Alt Gr ´ xx■´xx´■xx
(akuutti-aksentti) (*)
  % 00•%   00□%
(c) + +•00   +□00
  –•00 Alt 0150 –□00
  ± ±•00 Alt 241 ±□00
  °C (°F) 00•°C   00□°C
  ° 00°   00°
  & xx & xx   xx■&■xx
  xx … xx Alt 0133 tai Ctrl-Alt-piste (.) xx■…■xx
  b) Viitenumerot ja alaviitteet
(d) xx (1) xx•(1)
(alaviitekomento)
  xx□(1)
(a)
Ks. myös kohdat 4.2.3, 5.10 ja 10.4.5 (lainausmerkit).
(b)
Puolilainausmerkkejä käytetään ainoastaan tietyissä tapauksissa säädöstekstissä (ks. kohta 3.6).
(c)
Poikkeus: puhelinnumeroissa (ks. kohta 9.3) maanumeroa edeltää +-merkki ilman välilyöntiä (+32 2202020).
(d)
Kun tekstiin lisätään alaviitteitä käyttäen automaattista toimintoa, alaviitettä osoittavan merkin tai numeron ympärille ei synny sulkeita. Kun on kyse lopullisesta asiakirjasta, sulkeet voi lisätä tekstiä laadittaessa. Kun on kyse julkaistavista asiakirjoista, kirjapaino lisää sulkeet.
Huom.
■ =
 tavallinen välilyönti
□ =
 kiinteä puolivälilyönti (ohuke)
• =
 kiinteä väli (saa käyttää vain yllä mainituissa tapauksissa; kaikissa muissa tapauksissa tulee käyttää tavallista välilyöntiä).
Päivitetty viimeksi: 11.1.2019
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu