ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

5.4.2 Tekijänoikeuksien tarkennus (jäljentämisoikeus ja/tai uudelleenkäyttöoikeus)

Euroopan unionin julkaisuissa voidaan täsmentää tekijänoikeuksien pidättämislauseketta (ks. kohta 5.4.1) määrittelemällä tarkemmin (tekijänoikeuksien tarkennuksessa) teoksen suojan taso.

Huom.
Jollei tällaista tarkennusta ilmoiteta, pidätetään kaikki oikeudet lukuun ottamatta eri kansallisista lainsäädännöistä ja kansainvälisistä sopimuksista aiheutuvia poikkeuksia:
© Euroopan unioni, [vuosi]

Yleinen tarkennus (jäljentäminen)

Lukuun ottamatta Euroopan komissiota, jolla on oma muotoilunsa, Euroopan unionin toimielinten, elinten ja virastojen julkaisuissa käytetään tavallisesti seuraavaa julkaisutoimiston suosittelemaa tarkennusta:

© Euroopan unioni, [vuosi]
Jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan.

Tavanomaista tarkennusta voidaan tarvittaessa täydentää lisävaraumilla tai vastuuvapauslausekkeilla (ks. kohta 5.4.3).

Neuvosto ja tilintarkastustuomioistuin hyväksyivät 9. lokakuuta 2017 ja 16. huhtikuuta 2019 päätökset asiakirjojensa uudelleenkäytöstä. Ilmaisua ”uudelleenkäyttö on sallittua” voidaan siksi käyttää kuten komission julkaisuissa (ks. alla). Maininnat kolmesta ehdosta, jotka on kuvattu kohdassa 5.4.3, lisätään aina näiden toimielinten julkaisuihin (ehtojen muotoilu riippuu toimielimestä). Tilintarkastustuomioistuin voi myös lisensoida julkaisunsa Creative Commons CC BY 4.0 -tekijänoikeuslisenssillä.

Euroopan komission käyttämä tarkennus (uudelleenkäyttö)

Euroopan komissio soveltaa asiakirjoihinsa uudelleenkäyttöpolitiikkaa, josta on säädetty 12 päivänä joulukuuta 2011 annetussa päätöksessä 2011/833/EU.

Euroopan komission teoksissa käytetään pääsääntöisesti uudelleenkäyttöä koskevaa lauseketta, lukuun ottamatta joitakin poikkeuksia (ks. edellä mainitun päätöksen 2 artikla). Julkaisutoimisto suosittelee, että – sen mukaisesti, mitä päätöksessä säädetään täydentävistä ehdoista – lisätään kulloinkin myös maininta uudelleenkäyttäjän velvollisuudesta ilmoittaa asiakirjan lähde (ks. kohta 5.4.3).

© Euroopan unioni, [vuosi]
Uudelleenkäyttö on sallittua, kunhan lähde mainitaan.
Euroopan komission asiakirjojen uudelleenkäyttöä koskevat periaatteet perustuvat 12. joulukuuta 2011 annettuun komission päätökseen 2011/833/EU (EUVL L 330, 14.12.2011, s. 39).

Komissio voi myös lisensoida julkaisunsa Creative Commons CC BY 4.0 -tekijänoikeuslisenssillä.

Lisätietoja antaa tekijänoikeuksista vastaava julkaisutoimiston yksikkö (OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu).
Päivitetty viimeksi:21.4.2022
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu