ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

5.4 Tekijänoikeus

5.4.1 Tekijänoikeuksien pidättäminen (pidättämislauseke)

Tekijänoikeus antaa tekijälle tai teoksen julkaisijalle yksinoikeuden määrätä kirjallisen tai taiteellisen työnsä käyttämisestä tietyn ajan.

Teoksen suojan muodolliset vaatimukset täytetään, kun julkaisun kaikissa kappaleissa on lauseke tekijänoikeuksien pidättämisestä. Sen tehtävänä on kertoa lukijalle, että kyseinen teos kuuluu tekijänoikeussuojan piiriin:

© [haltijan nimi], [vuosi]
esimerkiksi:
© Euroopan unioni, 2018

Tekijänoikeudet jakautuvat kahteen eri tyyppiin sen mukaan, onko sillä Euroopan unionin toimielimellä, elimellä tai virastolla, johon tekijä kuuluu, oikeushenkilöllisyys vai ei.

(a)

Toimielimet ja elimet, jotka eivät ole oikeushenkilöitä

Unionin toimielinten, elinten ja niihin liittyvien toimielimille yhteisten yksiköiden (kuten julkaisutoimiston) tekijänoikeudet kuuluvat Euroopan unionille kokonaisuudessaan, eivät yksittäisille toimielimille tai elimille, lukuun ottamatta niitä elimiä, jotka ovat erillisiä oikeushenkilöitä (Euroopan keskuspankki, Euroopan investointipankki ja Euroopan investointirahasto):

© Euroopan unioni, [vuosi]

Lissabonin sopimuksen voimaantuloon eli 30.11.2009 asti:
© Euroopan yhteisöt, [vuosi]

(b)

Toimielimet, elimet ja virastot, jotka ovat oikeushenkilöitä

Toimielimet ja elimet

Euroopan keskuspankki, Euroopan investointipankki ja Euroopan investointirahasto ovat erillisiä oikeushenkilöitä, ja näin ollen niillä on oma tekijänoikeutensa:

© Euroopan keskuspankki, [vuosi]
© Euroopan investointipankki, [vuosi]
© Euroopan investointirahasto, [vuosi]
Huom.
Käytetään koko nimeä eikä vain lyhennettä:
© Euroopan keskuspankki, [vuosi]
eikä © EKP, [vuosi]
Virastot

Hajautetut virastot (ks. kohta 9.5.3, jossa on virastojen täydellinen luettelo) ovat erillisiä oikeushenkilöitä, ja ne on tämän vuoksi mainittava nimeltä tekijänoikeuden haltijaksi:

© Euroopan ympäristökeskus, [vuosi]
Huom.
Käytetään koko nimeä eikä vain lyhennettä:
© Euroopan raja- ja merivartiovirasto, [vuosi]
tai mahdollisesti:
© Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex), [vuosi]
eikä © Frontex, [vuosi]
Jos tekijänoikeus on siirretty Euroopan unionille sopimuksella tai muulla laillisella asiakirjalla:
© Euroopan unioni, [vuosi]
Euratom

Euratom-sopimuksen soveltamisalaan kuuluvissa asiakirjoissa (joilla on merkitystä Euratomia koskevan budjettikohdan kannalta) on oltava niille sopiva pidättämislauseke:

© Euroopan atomienergiayhteisö, [vuosi]

Tämä koskee esimerkiksi erilaisia yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) julkaisemia ydinenergia-alan asiakirjoja ja erityisjulkaisuja.

(c)

Julkaisuvuosi

Unionijulkaisujen osalta tietynkielisen teoksen suoja alkaa, kun se julkaistaan ensimmäisen kerran. Vuosiluku, joka on painettava tekijänoikeusmerkinnän (copyright-merkinnän) jälkeen, ei siis ilmaise alkuperäisen version julkaisemisvuotta, vaan sen, jona kyseinen kielitoisinto on julkaistu.

Tietyllä kielellä julkaistavan teoksen ensimmäisessä painoksessa julkaisuvuosi ja tekijänoikeusvuosi ovat samat. Tekijänoikeusmerkintä ei muutu, kun teoksesta otetaan lisäpainos. Jos teoksesta sen sijaan tehdään uusi laitos, joka muodostaa uuden julkaisun, tekijänoikeusvuoden täytyy vastata uutta julkaisuvuotta.

Jos julkaisun muotoa muutetaan (esimerkiksi painetusta kirjasta sähköiseksi kirjaksi), painosvuosi on sama kuin alkuperäisen painoksen, jos muutoksia ei ole tehty. Jos julkaisuun tehdään merkittäviä muutoksia, julkaistaan uusi painos, jolloin on julkaistava sekä ensimmäisen painoksen julkaisupäivä (tässä esimerkissä paperipainos) että uuden painoksen (sähköinen kirja) julkaisupäivä.

(d)

Graafiset esitykset ja kuvat

Lähdetiedot ja tarvittaessa niiden käyttöehdot on ilmoitettava selkeästi julkaisun niistä osista (valokuvista, piirroksista, kaavioista, tekstistä jne.), joiden tekijänoikeudet kuuluvat kolmansille osapuolille tai jos Euroopan unioni ei ole hankkinut kaikkia oikeuksia julkaisuun. Tekstin laatijoiden (toimielimet, elimet, virastot) on hankittava näiden osien tekijänoikeuden haltijalta kirjallinen lupa (ks. kohta 5.4.4).

Tekijänoikeusmerkintöjä käytetään myös sähköisissä julkaisuissa. Näin ollen niitä tulee käyttää kaikissa internetissä julkaistavissa teksteissä. Ks. myös Europa-sivuston tekijänoikeussivusto (https://europa.eu/european-union/abouteuropa/legal_notices_fi).

Kirjallisten, taiteellisten tai tieteellisten teosten osalta ks. myös virkamiesten moraalisia oikeuksia koskevat suuntaviivat (https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/intellectual-property/Documents/MAN_Guidelines-on-Literary-Scientific-and-Artistic-Works.pdf (sisäinen linkki EU:n toimielinten henkilöstöä varten)).

Lisätietoja antaa tekijänoikeuksista vastaava julkaisutoimiston yksikkö
(OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu).
Päivitetty viimeksi: 25.3.2022
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu