ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

4.3 Julkaisutyypit

Asiakirjojen yksilöintiä ja luokittelua säännellään useilla kansainvälisillä sopimuksilla ja standardeilla, joista tärkeimmät ovat

ISO 690:2021: Viittaaminen dokumentteihin
https://www.iso.org/standard/72642.html
ISO 5127:2017: Tieto- ja dokumentointisanasto
https://www.iso.org/standard/59743.html
ISO 2108:2017: Kirjan tai muun erillisteoksen kansainvälinen standarditunnus (ISBN)
https://www.iso.org/standard/65483.html
https://www.isbn-international.org
ISO 3297:2020: Jatkuvan julkaisun kansainvälinen standarditunnus (ISSN)
https://www.iso.org/standard/73846.html
Kansainvälinen bibliografisen kuvailun standardi (International Standard Bibliographic Description, ISBD), (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA)
https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbd/isbd-cons_2007-en.pdfPDF
ISO-standardit ovat saatavissa Kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISO:n jäsenjärjestöistä, joiden luettelo on osoitteessa
(https://www.iso.org/members.html).

Näiden standardien ja sopimusten perusteella julkaisut voidaan jakaa kahteen pääryhmään, erillisjulkaisuihin eli monografioihin ja jatkuviin julkaisuihin.

4.3.1 Monografiat

ISO 2108:2017 (ISBN) -standardin mukaan monografiat ovat erillisjulkaisuja, jotka ovat joko täydellisiä yhtenä osana tai jotka on suunniteltu täydennettäviksi rajoitettuna määränä erillisiä osia. Nämä osat voivat ilmestyä samanaikaisesti tai eri aikaan ja ne voivat olla julkisesti saatavilla eri muodoissa (esimerkiksi sidottu tai nidottu kirja, äänikirja kasettina, CD-levynä tai DVD-levynä, pistekirjoituskirja, internetsivusto tai sähköinen kirja).

Moniosainen julkaisu on monena fyysisesti erillisenä osana ilmestynyt monografiajulkaisu, jonka osien lukumäärä on rajoitettu – vihkoina ilmestyviä julkaisuja lukuun ottamatta. Moniosaiset julkaisut on laadittu tai julkaistu yhtenä kokonaisuutena. Yksittäisillä osilla voi olla omat nimekkeet ja vastuullisuusmerkinnät.

Kukin monografia yksilöidään kirjan tai muun erillisteoksen kansainvälisellä standarditunnuksella eli ISBN:llä (ks. kohta 4.4.1).

4.3.2 Jatkuvat julkaisut

Standardin ISO 3297:2020 (ISSN) mukaan jatkuvat julkaisut ovat julkaisuja, jotka ovat julkisesti saatavilla ja ilmestyvät missä tahansa julkaisumuodossa. Ne ilmestyvät peräkkäisinä tai täydentyvinä osina, jotka on yleensä merkitty numeerisesti tai kronologisesti, eikä niiden päättymisajankohtaa ole etukäteen määritetty. Jatkuvia julkaisuja ovat

kausijulkaisut, jotka ilmestyvät peräkkäisinä tai erillisinä, yleensä numeroituina osina ilman ilmestymisen päättymisajankohtaa (sanoma- ja aikakauslehdet, painetut ja sähköiset kausijulkaisut, vuosijulkaisut (esimerkiksi vuosikertomukset, vuosiluettelot ja -kirjat sekä hakemistot), tutkielmat ja monografiasarjat)
jatkuvasti päivitettävät julkaisut eli ilman päättymisajankohtaa ilmestyvät jatkuvat julkaisut, joita täydennetään kokonaisuuteen yhdistyvillä päivityksillä (tietokannat, jatkuvasti päivitettävät irtolehtijulkaisut ja jatkuvasti päivitettävät verkkosivustot, kuten tämän julkaisukäsikirjan verkkoversio).
Huom.
Sarja on ryhmä julkaisuja, joilla on omien päänimekkeidensä lisäksi koko ryhmälle kuuluva kokoomanimeke. Kokoomanimeke on sarjan päänimeke. Erilliset julkaisut voivat olla numeroituja tai numeroimattomia. Sarjaan kuuluvat julkaisut voivat olla monografioita tai kausijulkaisuja.

Kukin jatkuva julkaisu yksilöidään jatkuvan julkaisun kansainvälisellä standarditunnuksella eli ISSN:llä (ks. kohta 4.4.2).

4.3.3 Yhdistetyt kausijulkaisut ja monografiat

Joitakin kausijulkaisuja (vuosikirjoja tai -luetteloita ja monografiasarjoja) on pidettävä lisäksi monografioina esimerkiksi myyntitarkoituksia varten. Ne on voitava hankkia joko irtonumeroina tai tilaamalla.

Näitä julkaisuja on ensin pidettävä kausijulkaisuina, ja ne saavat ISSN-tunnuksen. Tämän jälkeen niille annetaan monografioina ISBN-tunnus.

Päivitetty viimeksi: 5.2.2022
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu