ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

Yhteenveto

Sarjojen sisältö

L (1) C (2) S

Lainsäätämis­järjestyksessä hyväksyttävät säädökset (L I)

Muut kuin lainsäätämis­järjestyksessä hyväksyttävät säädökset (L II)

Muut säädökset (L III)

EY-sopimuksen, EU-sopimuksen ja Euratom-sopimuksen nojalla ennen 1. joulukuuta 2009 annetut säädökset (L IV)

Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot (C I)

Tiedonannot (C II)

Valmisteluasiakirjat (C III)

Tiedotteet (C IV)

Ilmoitukset (C V)

Julkiset hankinnat (tarjouspyynnöt): rakennusurakat, tavara- ja palveluhankinnat (avoimet, rajoitetut ja nopeutetut menettelyt)

Euroopan unionin toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen (esim. Euroopan kehitysrahasto, Euroopan investointipankki jne.) sekä unionin ohjelmien tiedotteet

(1)
Sarjaa täydentävät L … I ‑sarjat (ks. kohta 1.1, L-sarja).
(2)
Sarjaa täydentävät C … A-, C … E‑ (lopetettu 1.4.2014) ja C … I ‑sarjat (ks. kohta 1.1, C-sarja).

Asetusten, direktiivien ja päätösten ominaispiirteet (L I ja L II)

Toimielin Säädös Säädöksen tyyppi Mistä tunnistaa, onko kyseessä lainsäätämis­järjestyksessä hyväksyttävä säädös vai muu kuin lainsäätämis­järjestyksessä hyväksyttävä säädös Osat Allekirjoit­taja
Euroopan parlamentti + neuvosto Asetus Lainsäätämis­järjestyksessä hyväksyttävä (tavallinen lainsäätämis­järjestys)

johdanto-osan ensimmäinen viite: ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen … artiklan,

+ viite: noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

L I Euroopan parlamentin puhemies + neuvoston puheenjohtaja
Direktiivi Lainsäätämis­järjestyksessä hyväksyttävä (tavallinen lainsäätämis­järjestys)

johdanto-osan ensimmäinen viite: ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen … artiklan,

+ viite: noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

L I Euroopan parlamentin puhemies + neuvoston puheenjohtaja
Päätös Lainsäätämis­järjestyksessä hyväksyttävä (tavallinen lainsäätämis­järjestys)

johdanto-osan ensimmäinen viite: ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen … artiklan,

+ viite: noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

L I Euroopan parlamentin puhemies + neuvoston puheenjohtaja
Päätös (esim. Euroopan globalisaatio­rahaston varojen käyttöönotosta) Muu kuin lainsäätämis­järjestyksessä hyväksyttävä

johdanto-osan ensimmäinen viite: ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ei lainsäätämisjärjestystä koskevaa viitettä

L II Euroopan parlamentin puhemies + neuvoston puheenjohtaja
 
Euroopan parlamentti Asetus Lainsäätämis­järjestyksessä hyväksyttävä (erityinen lainsäätämis­järjestys)

johdanto-osan ensimmäinen viite: ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen … artiklan,

+ viite: noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä,

L I Euroopan parlamentin puhemies
Päätös Muu kuin lainsäätämis­järjestyksessä hyväksyttävä

johdanto-osan ensimmäinen viite: ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen … artiklan,

ei lainsäätämisjärjestystä koskevaa viitettä

L II Euroopan parlamentin puhemies
 
Eurooppa-neuvosto Päätös Muu kuin lainsäätämis­järjestyksessä hyväksyttävä

johdanto-osan ensimmäinen viite: ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen … artiklan,

ei lainsäätämisjärjestystä koskevaa viitettä

L II Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja
 
Neuvosto Asetus Lainsäätämis­järjestyksessä hyväksyttävä (erityinen lainsäätämis­järjestys)

johdanto-osan ensimmäinen viite: ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen … artiklan,

+ viite: noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä,

L I Neuvoston puheenjohtaja
Asetus (perussopimuksiin suoraan perustuva) Muu kuin lainsäätämis­järjestyksessä hyväksyttävä

johdanto-osan ensimmäinen viite: ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen … artiklan,

ei lainsäätämisjärjestystä koskevaa viitettä

L II Neuvoston puheenjohtaja
Täytäntöönpano­asetus Muu kuin lainsäätämis­järjestyksessä hyväksyttävä

johdanto-osan ensimmäinen viite: ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

+ toinen viite: ottaa huomioon – – ja erityisesti sen … artiklan,

ei lainsäätämisjärjestystä koskevaa viitettä

L II Neuvoston puheenjohtaja
Direktiivi Lainsäätämis­järjestyksessä hyväksyttävä (erityinen lainsäätämis­järjestys)

johdanto-osan ensimmäinen viite: ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen … artiklan,

+ viite: noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä,

L I Neuvoston puheenjohtaja
Direktiivi (perussopimuksiin suoraan perustuva) Muu kuin lainsäätämis­järjestyksessä hyväksyttävä

johdanto-osan ensimmäinen viite: ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen … artiklan,

ei lainsäätämisjärjestystä koskevaa viitettä

L II Neuvoston puheenjohtaja
Täytäntöönpano­direktiivi Muu kuin lainsäätämis­järjestyksessä hyväksyttävä

johdanto-osan ensimmäinen viite: ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

+ toinen viite: ottaa huomioon – – ja erityisesti sen … artiklan,

ei lainsäätämisjärjestystä koskevaa viitettä

L II Neuvoston puheenjohtaja
Päätös Lainsäätämis­järjestyksessä hyväksyttävä (erityinen lainsäätämis­järjestys)

johdanto-osan ensimmäinen viite: ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen … artiklan,

+ viite: noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä,

L I Neuvoston puheenjohtaja
Päätös (perussopimuksiin suoraan perustuva, mukaan lukien YUTP-päätökset) Muu kuin lainsäätämis­järjestyksessä hyväksyttävä

johdanto-osan ensimmäinen viite: ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen … artiklan,

Jos kyseessä on YUTP-päätös, johdanto-osan ensimmäinen viite: ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen … artiklan,

ei lainsäätämisjärjestystä koskevaa viitettä

L II Neuvoston puheenjohtaja
Täytäntöönpano­päätös Muu kuin lainsäätämis­järjestyksessä hyväksyttävä

johdanto-osan ensimmäinen viite: ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

+ toinen viite: ottaa huomioon – – ja erityisesti sen … artiklan,

ei lainsäätämisjärjestystä koskevaa viitettä

L II Neuvoston puheenjohtaja
 
Komissio Asetus (perussopimuksiin suoraan perustuva) Muu kuin lainsäätämis­järjestyksessä hyväksyttävä

johdanto-osan ensimmäinen viite: ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen … artiklan,

ei lainsäätämisjärjestystä koskevaa viitettä

L II Komission puheenjohtaja
Delegoitu asetus Muu kuin lainsäätämis­järjestyksessä hyväksyttävä

johdanto-osan ensimmäinen viite: ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

+ toinen viite: ottaa huomioon – – ja erityisesti sen … artiklan,

ei lainsäätämisjärjestystä koskevaa viitettä

L II Komission puheenjohtaja
Täytäntöönpano­asetus Muu kuin lainsäätämis­järjestyksessä hyväksyttävä

johdanto-osan ensimmäinen viite: ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

+ toinen viite: ottaa huomioon – – ja erityisesti sen … artiklan,

ei lainsäätämisjärjestystä koskevaa viitettä

L II Komission puheenjohtaja
Direktiivi (perussopimuksiin suoraan perustuva) Muu kuin lainsäätämis­järjestyksessä hyväksyttävä

johdanto-osan ensimmäinen viite: ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen … artiklan,

ei lainsäätämisjärjestystä koskevaa viitettä

L II Komission puheenjohtaja
Delegoitu direktiivi Muu kuin lainsäätämis­järjestyksessä hyväksyttävä

johdanto-osan ensimmäinen viite: ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

+ toinen viite: ottaa huomioon – – ja erityisesti sen … artiklan,

ei lainsäätämisjärjestystä koskevaa viitettä

L II Komission puheenjohtaja
Täytäntöönpano­direktiivi Muu kuin lainsäätämis­järjestyksessä hyväksyttävä

johdanto-osan ensimmäinen viite: ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

+ toinen viite: ottaa huomioon – – ja erityisesti sen … artiklan,

ei lainsäätämisjärjestystä koskevaa viitettä

L II Komission puheenjohtaja
Päätös (perussopimuksiin suoraan perustuva) Muu kuin lainsäätämis­järjestyksessä hyväksyttävä

johdanto-osan ensimmäinen viite: ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen … artiklan,

ei lainsäätämisjärjestystä koskevaa viitettä

L II Komission puheenjohtaja
Komission jäsen
(jos päätös on osoitettu jollekin vastaanottajalle)
Delegoitu päätös Muu kuin lainsäätämis­järjestyksessä hyväksyttävä

johdanto-osan ensimmäinen viite: ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

+ toinen viite: ottaa huomioon – – ja erityisesti sen … artiklan,

ei lainsäätämisjärjestystä koskevaa viitettä

L II Komission puheenjohtaja
Komission jäsen
(jos päätös on osoitettu jollekin vastaanottajalle)
Täytäntöönpano­päätös Muu kuin lainsäätämis­järjestyksessä hyväksyttävä

johdanto-osan ensimmäinen viite: ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

+ toinen viite: ottaa huomioon – – ja erityisesti sen … artiklan,

ei lainsäätämisjärjestystä koskevaa viitettä

L II Komission puheenjohtaja
Komission jäsen
(jos päätös on osoitettu jollekin vastaanottajalle)
 
Euroopan keskuspankki Asetus Muu kuin lainsäätämis­järjestyksessä hyväksyttävä

johdanto-osan ensimmäinen viite: ottaa huomioon – – ja erityisesti sen … artiklan,

ei lainsäätämisjärjestystä koskevaa viitettä

L II EKP:n puheenjohtaja
Päätös Muu kuin lainsäätämis­järjestyksessä hyväksyttävä

johdanto-osan ensimmäinen viite: ottaa huomioon – – ja erityisesti sen … artiklan,

ei lainsäätämisjärjestystä koskevaa viitettä

L II EKP:n puheenjohtaja
Suuntaviivat Muu kuin lainsäätämis­järjestyksessä hyväksyttävä

johdanto-osan ensimmäinen viite: ottaa huomioon – – ja erityisesti sen … artiklan,

ei lainsäätämisjärjestystä koskevaa viitettä

L II EKP:n puheenjohtaja

Virallisten lehtien numerointi

Ajanjakso Numero
Vuodesta 1952 alkaen 30.6.1967 asti (sivunumerointi koko vuodelle / vuosiluku) EYVL 106, 30.12.1962, s. 2553/62
1.7.1967 (lehtikohtainen sivunumerointi käyttöön) EYVL 174, 31.7.1967, s. 1
1968 (EYVL:n L- ja C-sarjat) EYVL L 76, 28.3.1968, s. 1
EYVL C 108, 19.10.1968, s. 1
1978 (EYVL:n S-sarja) EYVL S 99, 5.5.1978, s. 1
1991 (EYVL:n C … A -sarja) EUVL C 194 A, 31.7.2008, s. 1
Vuodesta 31.8.1999 alkaen 31.3.2014 (EYVL:n C … E -sarja) EUVL C 189 E, 26.7.2008, s. 1
1.1.2016 (EUVL:n L- … I‑ ja C … I ‑sarjat) EUVL L 11 I, 16.1.2016, s. 1
EUVL C 15 I, 16.1.2016, s. 1
Huom.
1.2.2003 EYVL:stä EUVL.

Säädösten numerointi (L-sarja)

Asetukset
Ajanjakso Numero
1952 alkaen 31.12.1962 asti asetus N:o 17
1.1.1963–31.12.1967 asetus N:o 1009/67/ETY
1.1.1968–31.10.1993 asetus (ETY) N:o 1470/68
1.11.1993–31.12.1998 asetus (EY) N:o 3031/93
1.1.1999–30.11.2009

asetus (EY) N:o 302/1999

asetus (EY) N:o 1288/2009

1.12.2009–31.12.2014 asetus (EU) N:o 1178/2009
1.1.2015 alkaen asetus (EU) 2015/475
Direktiivit, päätökset
Säädökset Ajanjakso Numero
Direktiivi
(L I ja L II)
31.12.2014 asti

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/13/EU

neuvoston direktiivi 2010/12/EU

komission direktiivi 2010/29/EU

1.1.2015 alkaen

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/254

neuvoston direktiivi (EU) 2015/121

komission direktiivi (EU) 2015/565

Päätös
(L I)
31.12.2014 asti Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 284/2010/EU
1.1.2015 alkaen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2015/601
Päätös
(L II)
31.12.2014 asti

komission päätös 2010/261/EU

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 2010/204/EU

neuvoston päätös 2010/231/YUTP

1.1.2015 alkaen

komission päätös (EU) 2015/119

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2015/468

neuvoston päätös (YUTP) 2015/76

Suositukset, suuntaviivat (L II)
Säädökset Ajanjakso Numero
Suositus 31.12.2014 asti 2009/1019/EU
1.1.2015 alkaen (EU) 2015/682
Suuntaviivat 31.12.2014 asti 2009/1021/EU (EKP/2009/28)
1.1.2015 alkaen (EU) 2015/732 (EKP/2015/20)
Huom.

Suositukset julkaistaan seuraavasti:

L II: neuvoston suositukset (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 121, 126 ja 140 artiklan nojalla), komission suositukset (292 artikla) Euroopan keskuspankin suositukset (292 artikla),
C I: Euroopan parlamentin neuvostolle antamat suositukset, neuvoston suositukset, komission suositukset, Euroopan keskuspankin suositukset,
C III: Euroopan keskuspankin suositukset (129 ja 219 artiklan nojalla).
ETA:n päätökset ja EFTAn päätökset ja suositukset
Säädös Ajanjakso Numero
ETA:n sekakomitean päätös 31.12.2014 asti (vain säädöksen antajan antama numero) N:o 119/2009
1.1.2015 alkaen (kaksoisnumerointi) N:o 159/2014 [2015/94]
EFTAn valvontaviranomaisen päätös 31.12.2014 asti (vain säädöksen antajan antama numero) N:o 133/09/KOL
1.1.2015 alkaen (kaksoisnumerointi)

N:o 30/15/KOL [2015/1813]

N:o 226/17/KOL [2018/564]

EFTAn valvontaviranomaisen suositus 31.12.2014 asti (vain säädöksen antajan antama numero) N:o 119/07/KOL
1.1.2015 alkaen (kaksoisnumerointi) N:o N/15/KOL [2015/N]

Säädöksen rakenne

Säädöksen rakenne
Päivitetty viimeksi: 25.3.2022
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu