ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

3.1 Viittaukset viralliseen lehteen

Euroopan unionin virallisen lehden nimi voidaan esittää kolmella eri tavalla:

Pitkä muoto

Pitkä muoto on: Euroopan unionin virallinen lehti (kursivoituna).

Sitä käytetään

a)
tekstissä, esim.
Arvopaperimarkkinaviranomaisen johtokunta nimittää hallintoneuvostoa kuultuaan kaksi valituslautakunnan jäsentä ja kaksi varajäsentä hakijoiden luettelosta, jota komissio on ehdottanut Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistun kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella.
b)
säädöksen voimaantulolausekkeissa
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
c)
oikaisuissa, kun viitataan siihen virallisen lehden numeroon, jossa oikaistava säädös on julkaistu (ks. myös kohta ”Lyhenne”).
Huom.
Viitattaessa ennen 1.2.2003 julkaistuihin virallisiin lehtiin käytetään muotoa Euroopan yhteisöjen virallinen lehti.

Lyhyt muoto

Lyhyt muoto on: virallinen lehti (ei kursivoitu).

Sitä käytetään

a)
seuraavissa alaviitteissä:
(1) Katso tämän virallisen lehden sivu – –
(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
b)
epävirallisissa teksteissä.

Lyhenne

Lyhenteitä ovat

EUVL L (EYVL L)
EUVL L … I
EUVL C (EYVL C)
EUVL C … A (EYVL C … A)
EUVL C … E (EYVL C … E) (lopetettu 1.4.2014)
EUVL C … I

Niitä käytetään

a)
alaviitteissä, joissa mainitaan virallisen lehden numero, päivämäärä ja sivu
(1) EUVL L 222, 20.8.2008, s. 1.
(1) EUVL C 48 A, 24.2.2005.
b)
taulukoissa
EUVL L 345, 23.12.2009, s. 18
c)
oikaisujen yhteydessä virallisen lehden kansisivulla, jossa lyhenne on sulkeiden sisällä sisällysluettelossa (ks. myös kohta ”Pitkä muoto”).
Huom.

Virallisen lehden numerointi on muuttunut ajan mittaan, kun uusia sarjoja on perustettu:

Ennen 1.7.1967 julkaistuissa lehdissä sivunumerointi oli juokseva vuoden alusta vuoden loppuun; sivunumeron jäljessä vinoviivalla erotettuna oli vuosiluvun kaksi viimeistä numeroa.
EYVL 106, 30.10.1962, s. 2553/62
1.7.1967 alkaen kunkin virallisen lehden sivunumerointi on aloitettu sivulta 1.
EYVL 174, 31.7.1967, s. 1
1.1.1968 perustettiin L- ja C-sarja.
EYVL L 32, 6.2.1968, s. 6
EYVL C 1, 12.1.1968, s. 1
1.1.1978 perustettiin S-sarja.
EYVL S, 7.1.1978, s. 1
1.1.1991 perustettiin C … A -sarja.
EYVL C 291 A, 8.11.1991, s. 1
31.8.1999 perustettiin C … E -sarja (lopetettu 1.4.2014).
EYVL C 247 E, 31.8.1999, s. 28
1.1.2016 perustettiin L … I- ja C … I ‑sarja.
EUVL L 11 I, 16.1.2016, s. 1
EUVL C 15 I, 16.1.2016, s. 1
Huom.
1.1.1998 alkaen on lisätty piste suomenkielisten säädösten kaikkien alaviitteiden loppuun. Tämä koskee myös alaviitteitä, joissa viitataan viralliseen lehteen.
1.2.2003 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti muuttui Euroopan unionin viralliseksi lehdeksi ja samalla lyhenne ”EYVL” lyhenteeksi ”EUVL”.
Päivitetty viimeksi: 25.3.2022
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu