ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

2.7 Säädösten sisäinen jaottelu

Osan nimi Numerointi Viittaus tekstissä
Säädökset
Johdanto-osa (1)
Viite (1)   johdanto-osan ensimmäisessä viitteessä
Numeroitu johdanto-osan kappale (1) (1), (2) johdanto-osan 1 kappaleessa (2)
Numeroimaton johdanto-osan kappale (1)   johdanto-osan ensimmäisessä kappaleessa (2)
Artiklaosa (3)
Artikla (3) Ainoa artikla
1 artikla, 2 artikla
ainoassa artiklassa
1 artiklassa, 2 artiklassa
Kohta (numeroitu) (3) 1., 2. 1 kohdassa, 2 kohdassa (kun samassa artiklassa)
2 artiklan 1 kohdassa (viittaa eri artiklan numeroituun kohtaan)
Kohta (numeroimaton)   ensimmäisessä kohdassa, toisessa kohdassa
[1 artiklan] ensimmäisessä kohdassa
   Alakohta (4   ensimmäisessä alakohdassa, toisessa alakohdassa
[1 artiklan 1 kohdan] toisessa alakohdassa
Alakohta (3) a), b)
i), ii), iii), iv)
1), 2)
a alakohdassa, b alakohdassa
i alakohdassa, ii alakohdassa
1 alakohdassa, 2 alakohdassa

[1 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan] a alakohdan i alakohdan 1 alakohdassa
Luetelmakohta (5) — (ajatusviiva) ensimmäisessä luetelmakohdassa,
toisessa luetelmakohdassa
[1 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan i alakohdan 1 alakohdan]
ensimmäisessä luetelmakohdassa
Liite
  Liite
Liite I, Liite II
(tai Liite A, Liite B)
liitteessä
liitteessä I, liitteessä II
(tai liitteessä A, liitteessä B)
Lisäys
  Lisäys
Lisäys 1, Lisäys 2
(liitteessä olevassa) lisäyksessä
(liitteessä olevassa) lisäyksessä 1
(liitteessä olevassa) lisäyksessä 2
Muut ryhmittelyt
Osa I osa, II osa
(tai ensimmäinen osa, toinen osa)
I osassa, II osassa
(tai ensimmäisessä osassa, toisessa osassa)
Osasto I osasto, II osasto I osastossa, II osastossa
[I osan] I osastossa
Luku I luku, II luku
(tai 1 luku, 2 luku
I luvussa, II luvussa
(tai 1 luvussa, 2 luvussa)
[I osan I osaston] I luvussa
Jakso 1 jakso, 2 jakso 1 jaksossa, 2 jaksossa
[I osan I osaston I luvun] 1 jaksossa
Kohta (6) I, II (tai A, B)
I. (tai A. tai 1.)
I, II kohdassa (A, B kohdassa)
I kohdassa, (A, 1 kohdassa)
(1)
Katso kohta 2.2.
(2)
6.2.2000 asti, jolloin johdanto-osan kappaleet olivat numeroimattomia: johdanto-osan ensimmäisessä kappaleessa, johdanto-osan toisessa kappaleessa jne.
(3)
Kun artikloja, numeroituja kohtia tai muita alajaotteluja, jotka yksilöidään numerolla tai kirjaimella, lisätään olemassa olevan säädöksen artiklaosaan, niille annetaan edeltävän saman tason alajaottelun numero tai kirjain lisättynä kirjaimella ”a”, ”b”, ”c”, ”d” jne. Ks. myös kohta 3.3.2.
(4)
Numeroidun kohdan osia.
(5)
Ennen kuin vuonna 2021 otettiin käyttöön XML-pohjainen tekstinlaadintatyökalu EdiT, luetelmakohtia voitiin käyttää ensimmäisellä tasolla luetteloissa.
(6)
Käytetään tietyissä suosituksissa, päätöslauselmissa, julkilausumissa ja lausunnoissa.
Huom.
Artiklaan tai liitteeseen sisältyvään johdantokappaleeseen voidaan viitata sanalla ”johdantokappaleen”, ”johdantokappaleessa” jne. Muotoilun mukaan johdantokappale päätetään joko kaksoispisteeseen tai ilman välimerkkiä.
Tässä taulukossa luetellut osat eivät noudata vakiojärjestystä. Järjestys voi vaihdella tekstin mukaan.

Katso Visual guide: Official Journal typographical rulesPDF.

Päivitetty viimeksi: 19.12.2022
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu