ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

1.3 C-sarja

1.3.1 Asiakirjojen luokittelu

C-sarjassa julkaistaan monenlaisia asiakirjoja. Seuraavassa on lueteltu eri asiakirjoja luokiteltuina sen mukaan, missä C-sarjan lehtien osassa ne julkaistaan (ks. täydellisempi luettelo: Visual guide — Official Journal typographical rulesPDF).

Virallinen lehti – C-sarja
C I – Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot
Päätöslauselmat
Suositukset
Lausunnot
C II – Tiedonannot
Toimielinten väliset sopimukset
Yhteiset julkilausumat
Euroopan unionin toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen tiedonannot
C III – Valmisteluasiakirjat
Jäsenvaltioiden aloitteet
Euroopan parlamentti
Neuvosto
Euroopan komissio
Euroopan unionin tuomioistuin
Euroopan keskuspankki
Tilintarkastustuomioistuin
Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
Alueiden komitea
Euroopan investointipankki
Euroopan unionin toimistot ja virastot
C IV – Tiedotteet
Euroopan unionin toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen tiedotteet
Jäsenvaltioiden tiedotteet
Euroopan talousalueeseen liittyvät tiedotteet (ensin toimielinten antamat, sitten jäsenvaltioiden antamat)
Kolmansien maiden tiedotteet
C V – Ilmoitukset
Hallinnolliset menettelyt
Tuomioistuinkäsittelyyn liittyvät menettelyt
Yhteisen kauppapolitiikan toteuttamiseen liittyvät menettelyt
Kilpailupolitiikan toteuttamiseen liittyvät menettelyt
Muut asiakirjat
Päivitetty viimeksi: 20.11.2019
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu