ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

1 Virallisen lehden rakenne

1.1 Yleinen rakenne

Euroopan unionin virallisessa lehdessä on kolme sarjaa:

L-sarja: Lainsäädäntö
C-sarja: Tiedonantoja ja ilmoituksia
S-sarja: Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa.

L- ja C-sarja ilmestyvät päivittäin (maanantaista perjantaihin säännöllisesti, lauantaisin, sunnuntaisin ja yleisinä vapaapäivinä ainoastaan kiireellisissä tapauksissa).

Tekstien laajuuden, kiireellisyyden ja tärkeyden mukaan voidaan myös julkaista erillisiä numeroita.

L-sarja

L-sarja sisältää

lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset (L I),
muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset (L II),
muut säädökset (L III),
EY-sopimuksen, EU-sopimuksen ja Euratom-sopimuksen nojalla ennen 1. joulukuuta 2009 annetut säädökset (L IV) (väliaikainen osa, nyt vanhentunut),
oikaisut.

Ks. myös kohta 1.2 (L-sarja).

L-sarjan lisäksi on L … I ‑sarja kiireellisiä säädöksiä varten

C-sarja

C-sarja sisältää

päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot (C I)
tiedonannot (C II)
valmisteluasiakirjat (C III)
tiedotteet (C IV)
ilmoitukset (C V)
oikaisut.

Ks. myös kohta 1.3 (C-sarja).

C-sarjaa täydentävät C … A, C … E (lopetettu 1.4.2014) ja C … I –sarjat (kolmen pisteen tilalla on lehden numero, joka on sama kuin samana päivänä julkaistavan virallisen lehden C-sarjan numero).

C … A -sarja (A = annex, liite)
Tässä sarjassa julkaistaan avoimia kilpailuja koskevat ilmoitukset, ilmoitukset avoimista toimista ja yleiset luettelot (viljelykasvilajien yleiset lajikeluettelot ym.).
C … E -sarja (E = electronic, sähköinen versio)
Tässä sarjassa julkaistiin muun muassa neuvoston kannat (tavallinen lainsäätämisjärjestys) ja Euroopan parlamentin istuntopöytäkirjat ja asiakirjat. Ne ovat saatavilla EUR-Lex-sivustolla (ja kuukausittain julkaistavilla DVD-levyillä, joita tehtiin silloin).
C … I ‑sarja (I = isolated, yksittäinen).
EUVL C 137, 27.5.2010
EUVL C 137 A, 27.5.2010
EUVL C 137 E, 27.5.2010
EUVL C 119 I, 5.4.2018

C-sarjassa julkaistaan monenlaisia tekstejä, ja sen vuoksi myös tekstien ulkoasu vaihtelee enemmän kuin L-sarjassa. Noudatettavat säännöt ovat kuitenkin kummankin osalta samat.

S-sarja

S-sarjassa (S = supplement, täydennysosa) julkaistaan julkisia hankintasopimuksia koskevat tarjouspyynnöt ja Euroopan kehitysrahaston sekä muiden toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen tiedotteet. Sarja on saatavilla internetissä (TED-tietokanta) ja DVD-levyllä.

Päivitetty viimeksi: 25.3.2022
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu