ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

Arkisto

Muutokset 1997–2017

2017

8.12.2017
Kohta 5.1.1(c): kannet (julkaisun saatavuutta koskeva maininta) (muutettu)
20.11.2017
Kohta 9.5.1 ja liite А9, toimielimet ja elimet: Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO) (lisätty)
24.10.2017
Kohta 9.5.2 ja liite А9, toimielinten yhteiset toimistot: CERT-EU (lisätty)
6.10.2017
Kohdat 7.1.1 (maat) ja 7.2.1 (kielet), Serbia: translitteraatio latinalaisin kirjaimin (muutettu)
10.8.2017
Kohdat 4.2.3, 6.4 ja 10.4.5, lainausmerkit: muutokset
13.7.2017
Liite A2, tunnukset: Euroopan meriturvallisuusvirasto
30.6.2017
Kohta 9.5.3, hajautetut laitokset (virastot): ACER (valmisteilla oleva muutossäädös)
12.5.2017
Kohdat 4.4 (tunnukset), 5.1.1 (kannet) ja 5.3 (nimiösivun kääntöpuoli): uudet ohjeet siitä, mihin tunnisteet ja tekijänoikeustieto sijoitetaan (osittain korjattu)
1.5.2017
Kohta 9.5.3 ja liitteet А2, А4 ja А9, hajautetut laitokset (virastot), Europol: ”Euroopan poliisivirasto” korvataan nimellä ”Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto”
15.2.2017
Kohta 9.5.1 ja liitteet А2, А4 ja А9 (toimielimet ja elimet):
nimitys ”Euroopan unionin alueiden komitea” täytyy korvata nimityksellä ”Euroopan alueiden komitea”, joka on nykyisin yleisesti käytetty nimi (katso luettelo 24 kielellä); oikeudellisissa teksteissä ja virallisen lehden L-sarjassa käytetään nimeä ”alueiden komitea”. Acronym in use not to be changed (as requested by the Committee).
27.1.2017
Kohta 5.9.3, viittaukset unionin tuomioistuimessa ja unionin yleisessä tuomioistuimessa (Euroopan unionin tuomioistuimen julkaisut): muutokset
1.1.2017
Kohta 9.6, komission pääosastojen ja muiden osastojen luettelo: ”koulutuksen ja kulttuurin pääosasto” korvataan nimellä ”koulutuksen, nuorisoasioiden, urheilun ja kulttuurin pääosasto” (… 24 kielellä)

Liitteet A5 ja A7, rahayksiköt: Valko-Venäjä (BYR, poistetaan)

2016

21.12.2016
Kohta 2.5, allekirjoitukset: muutokset (Komissio)
8.12.2016
Kohdat 9.1.4 ja 9.1.5, osoitteet: muutokset (Irlanti, Eircode)
11.10.2016
Kohdat 3.2 ja 3.2.2: viittaukset säädöksiin (päivitys)
6.10.2016
Kohta 9.5.3 ja liitteet А2, А4 ja А9, hajautetut laitokset (virastot): ”Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto” korvataan nimellä ”Euroopan raja- ja merivartiovirasto”
23.9.2016
Kohta 9.6, komission pääosastojen ja muiden osastojen luettelo: uusi osasto (Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa EU-sopimuksen 50 artiklan nojalla käytävien neuvottelujen valmistelu- ja toteutustyöryhmä)
(… 24 kielellä)
1.9.2016
Kohdat 5.9.3 ja 9.5.1 ja liite А9, unionin tuomioistuin: virkamiestuomioistuimen lakkauttaminen
6.7.2016
Liite A2, tunnukset: Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto
1.7.2016
Kohta 9.5.3 ja liitteet А2, А4 ja А9, hajautetut laitokset (virastot): ”Euroopan poliisiakatemia” korvataan nimellä ”Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto”

Kohta 9.6, komission pääosastojen ja muiden osastojen luettelo: ”humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden PO (ECHO)” korvataan nimellä ”EU:n pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun operaatioiden PO (ECHO)”
(… 24 kielellä)

Liitteet A5 ja A7, rahayksiköt: Valko-Venäjä (BYN, uusi)
22.6.2016
Kohta 9.5.3 ja liite А9, hajautetut laitokset (virastot): Europol (muutettu)
15.6.2016
Kohta 9.5.3 ja liitteet А2 ja А9, hajautetut laitokset (virastot): ”Euroopan rautatievirasto” korvataan nimellä ”Euroopan unionin rautatievirasto”
3.6.2016
Liite A5, Cambodia, rahan alayksikkö (muutettu)
19.5.2016
Kohta 4.2.3, tekstinkäsittelyohjeita: heittomerkki (lisätty)
13.5.2016
Liite A2, tunnukset: yhteinen kriisinratkaisuneuvosto
23.3.2016
Kohta 9.5.3 ja liitteet А2, А4 ja А9, hajautetut laitokset (virastot): ”sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SHMV)” korvataan nimellä ”Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)”
8.3.2016
Kohdat 9.1.1, 9.1.4 ja 9.1.5, osoitteet: muutokset (Alankomaat, Espanja, Luxemburg)
26.2.2016
Kohdat 1.2.2 ja 1.2.3, säädösten numerointi (muutettu)
25.2.2016
Liitteet A5 ja A7, Peru, rahayksikkö: ”uusi sol” korvataan nimellä ”sol”
23.2.2016
Kohta 7.1.1 ja liite A5, Islanti, pitkä muoto: ”Islannin tasavalta” korvataan nimellä ”Islanti”
19.2.2016
Kohta 9.5.3, hajautetut laitokset (virastot): ”Hyväksytyt muutokset” + ”Valmisteluvaiheessa” (lisätty)
16.2.2016
Liite A5, Amerikan Samoa, pääkaupunki (huomata)

2015

7.12.2015
Kohta 9.5.3 ja liite A9: ”kriisinratkaisuneuvosto” korvataan nimellä ”yhteinen kriisinratkaisuneuvosto”
3.12.2015
Kohta 9.5.3 ja liitttet A4 ja A9, Euroopan poliisiakatemia, lyhenne: ”Cepol” korvataan nimellä ”CEPOL”
6.11.2015
Liite A2, tunnukset: Eurostat
21.10.2015
Kohta 9.5.6 ja liite A9: toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys (lisätty)
14.9.2015
Liite A2, tunnukset: Euroopan tietosuojavaltuutettu
16.6.2015
Kohdat 4.4.1 ja 5.1.1: ISBN ja viivakoodi (muutettu)
10.6.2015
Liite A5, Nepal, pitkä muoto: ”Nepal” korvataan nimellä ”Nepalin demokraattinen liittotasavalta”
12.5.2015
Kohta 9.5.6 ja liite A9: biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityks (lisätty) + Shift2Rail-yhteisyritys (lisätty)
30.4.2015
Liite A2, tunnukset: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen virasto
22.4.2015
Liite A2, tunnukset: Euroopan parlamentti
15.4.2015
Kohta 9.5.3 ja liite A9, Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen virasto (muutettu)
13.3.2015
Kohta 9.5.6 ja liite A9: ECSEL-yhteisyritys (lisätty)
12.2.2015
Liite A5, Saint Vincent ja Grenadiinit, kansalaisen nimitys: ”Saint Vincentin ja Grenadiinien kansalainen” korvataan nimellä ”Saint Vincent ja Grenadiinien kansalainen”
5.2.2015
Kohta 5.1.1(c): EU Bookshop -verkkokirjakauppaa koskeva maininta (muutettu)
20.1.2015
Kohdat 9.5.4 ja 9.6 ja liite А9, toimeenpanovirastot: ”kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto” korvataan nimellä ”kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto” (17.12.2014)
16.1.2015
Kohdat 9.5.3 ja 9.6 ja liite А9, hajautetut laitokset (virastot): kriisinratkaisuneuvosto (1.1.2015)
1.1.2015
Kohta 1.2.2 ja yhteenveto, säädösten numerointi

Kohta 7.3.2 ja liitteet A5 ja A7, Liettua, rahayksikkö: ”liti” korvataan nimellä ”euro”

Kohta 9.6, komission pääosastojen ja muiden osastojen luettelo (muutettu)

2014

30.11.2014
Kohta 9.6, EU:n poliittisen strategian keskus (1.11.2014)
12.11.2014
Kohta 9.5.3 ja liite А9, Euroopan poliisiakatemia, toimipaikka: ”Bramshill” korvataan nimellä ”Budapest”
1.10.2014
Liite A5, Heard ja McDonaldinsaaret, kansalaisen nimitys: ”australia-lainen, Heardin ja McDonaldin-saarten asukas” korvataan nimellä ”—”
24.9.2014
Liite A5, Taiwan, pitkä muoto: ”Kiinan tasavalta, Taiwan” korvataan nimellä ”Taiwan”; huomata (muutettu)
4.9.2014
Liite A2, tunnukset: Eurooppa-neuvosto ja Euroopan unionin neuvosto
16.7.2014
Liite A2, tunnukset: Euroopan lentoturvallisuusvirasto
27.6.2014
Albania (uusi ehdokasmaa)
2.5.2014
Liite A2, tunnukset: EMCDDA, ENISA, FRA ja GSA; uusia tunnuksia: ACER, BEREC, EPV, EIOPA, ESMA ja eu-LISA
8.4.2014
Kohta 9.5.3, hajautetut laitokset: rakenne
7.3.2014
Kohta 9.5.3, hajautetut laitokset: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin (siirretty kohdasta 9.5.6)
6.3.2014
Liite A2, tunnukset: ”tilintarkastustuomioistuin” ja ”Euroopan unionin satelliittikeskus”
28.2.2014
Kohdat 9.5.3 ja liite А9, Euroopan unionin elinten käännöskeskus, lyhenne: CdT
25.2.2014
Kohdat 5.3 ja 5.4: luettelointitiedot
1.1.2014
Kohta 9.5.4 ja liite А9, toimeenpanovirastot: ”kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirasto (EACI)” korvataan nimellä ”pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto (EASME)”, ”terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanovirasto (EAHC)” korvataan nimellä ”kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto (Chafea)” ja ”Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanovirasto (TEN-T EA)” korvataan nimellä ”innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirasto (INEA)”

Kohta 7.3.2 ja liitteet A5 ja A7, Latvia, rahayksikkö: ”old” korvataan nimellä ”euro”

2013

4.12.2013
Kohdat 5.3.2 ja 5.11: tekijänoikeus
3.12.2013
Liite A10, alueiden nimien luettelo: ”Kanaria” korvataan nimellä ”Kanariansaaret”
23.10.2013
Kohta 9.5.6 ja liitteet А4 ja А9, muut laitokset: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin (lisää…)
26.8.2013
Kohta 5.9(c): viittaukset unionin tuomioistuimessa, unionin yleisessä tuomioistuimessa ja Euroopan unionin virkamiestuomioistuimessa käsiteltäviin asioihin (muutettu)
1.8.2013
Kohta 9.5.3 ja liitteet А4 ja А9, hajautetut laitokset: eu-LISA (vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto) (lisää…)
25.7.2013
Liite A5, Somalia, pitkä muoto: ”Somalian tasavalta” korvataan nimellä ”Somalian liittotasavalta”; huomata (poistettu)
16.7.2013
Kohta 9.5.3 ja liite А9, hajautetut laitokset: ”Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto” korvataan nimellä ”Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto” (lisää…)
1.7.2013
Kohdat 7.1, 7.2, 7.3.2, 9.1.4 ja 9.1.5; liitteet А7 ja А8: Kroatia (jäsenvaltio)

Kohdat 3.2 ja 3.2.2: Uusi tapa viitata muihin säädöksiin
19.6.2013
Kohta 9.5.3 ja liitteet А4 ja А9, hajautetut laitokset: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (lisää…)
13.6.2013
Kohta 9.5.3 ja liitteet А4 ja А9, hajautetut laitokset: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (lisää…)
7.6.2013
Kohta 9.5.3 ja liitteet А4 ja А9, hajautetut laitokset: Euroopan pankkiviranomainen (lisää…)
4.6.2013
Liite A5, Jordania, rahan alayksikköa: ”100 centimeä” korvataan nimellä ”100 piasteria [1 000 filiä]”
27.5.2013
Kohta 5.1.1(c): EU Bookshop -verkkokirjakauppaa koskeva maininta (muutettu)
Kohta 5.3.1(a): nimiösivun kääntöpuoli (muutettu)
24.5.2013
Kohta 9.5.3 ja liite А9, hajautetut laitokset: vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (lisää…)
21.5.2013
Liite A5, Sri Lanka, pääkaupunki: ”Colombo” korvataan nimellä ”Sri Jayawardenapura Kotte”
30.4.2013
Kohta 9.5.3 ja liitteet А4 ja А9, hajautetut laitokset: ACER ja GSA (lisää…)
25.4.2013
Liitteet A5, A6 ja A7, ”Burma/Myanmar” korvataan nimellä ”Myanmar/Burma”
18.4.2013
Liitteet A5 ja A7, Saint Helena, Ascension ja Tristan da Cunha, rahayksikkö: ”St. Helenan punta” korvataan nimellä ”Saint Helenan punta (Saint Helena ja Ascension); Englannin punta (Ascension ja Tristan da Cunha)”
12.4.2013
Liite A1, Euroopan tunnus: ulkopuolisten käyttöoikeus (muutettu)

Liite A5, Djibouti, rahan alayksikköa: ”100 centimeä” korvataan nimellä ”—”
12.3.2013
Liitteet A5, A6 ja A7, Saint Helena, Ascension ja Tristan da Cunha: lyhyt muoto (”Saint Helena” korvataan nimellä ”Saint Helena, Ascension ja Tristan da Cunha”), kansalainen nimitys (”sainthelenalainen” korvataan nimellä ”Saint Helenan, Ascensionin ja Tristan da Cunhan kansalainen”) ja adjektiivi (”sainthelenalainen” korvataan nimellä ”Saint Helenalta, Ascensionilta ja Tristan de Cunhalta peräisin oleva”)
18.2.2013
Liite C: asiakirjat (muutettu)
1.1.2013
Liitteet A5 ja A7, Sambia, rahayksikkö: ”ZMK” korvataan nimellä ”ZMW”

2012

4.12.2012
Kohta 9.5.3 ja liitteet А4 ja А9, Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirast: lyhenne ”EASO”

Liite A2, tunnukset: EASO

Liite A5, Aruba, Curaçao ja Sint Maarten: huomautuksia
26.11.2012
Liite A5, Arabiemiirikunnat, kansalaisen nimitys: ”Arabiemiirikuntien kansalainen” korvataan nimellä ”Arabiemiirikuntien kansalainen, arabiemiirikunta­lainen”
5.11.2012
Liite A2, tunnukset: Euroopan ulkosuhdehallinto
29.10.2012
Liitteet A5 ja A7, Mosambik, valuutta-koodi: ”MZM” korvataan nimellä ”MZN”
18.10.2012
Kohta 9.5.2 ja liitteet А4 ja А9, Euroopan unionin henkilöstökoulutuskeskus: ”ESA” korvataan nimellä ”EUSA”
1.10.2012
Kohta 9.6, komission pääosastojen ja muiden osastojen luettelo: ”aluepolitiikan PO” korvataan nimellä ”alue- ja kaupunkipolitiikan PO”
(… 23 kielellä)
1.9.2012
Liitteet A5 ja A7, Venezuela, rahayksikkö: ”bolivar fuerte” korvataan nimellä ”bolivar”
23.7.2012
Liite A2, tunnukset: Euroopan kemikaalivirasto (muutettu)
1.7.2012
Kohta 9.6, komission pääosastojen ja muiden osastojen luettelo: ”tietoyhteiskunnan ja viestinten pääosasto” (INFSO) korvataan nimellä ”viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto” (CNECT)
(… 23 kielellä)
30.4.2012
Versio joka on päivitetty painettavaa versiota varten (tästä tekstistä tulee kantaversio).
27.3.2012
Liite A2, tunnukset: Frontex (muutettu)
1.3.2012
Serbia (ehdokasmaat)
 
Liite A1, Euroopan tunnus: yhteystiedot/komissio (muutettu)
 
Liite A2, tunnukset: Euroopan puolustusvirasto (muutettu); toimeenpanovirastot (muutettu)
24.2.2012
Liite A5, Burma/Myanmar, pääkaupunki: ”Naypyidaw” ”Yangon” sijaan
30.1.2012
Liite A2, tunnukset: komissio
27.1.2012
Liite C, asiakirjat
17.1.2012
Liite A2, tunnukset: Euroopan henkilöstökoulutuskeskus
1.1.2012
Kohta 7.1.1 ja liite A5, Unkari, pitkä muoto: ”Unkarin tasavalta” korvataan nimellä ”Unkari”
 
Kohta 9.5.3, liitteet A2 ja A9: ”yhteisön kalastuksenvalvontavirasto” korvataan nimellä ”Euroopan kalastuksenvalvontavirasto” (EFCA)

2011

9.12.2011
Kroatia (liittyvä valtio)
22.9.2011
Liite A5, Libya, pitkä muoto: ”Libyan kansan sosialistinen arabijamahiriya” korvataan nimellä ”Libya”
8.8.2011
Liitteet A5, A6 ja A7, Etelä-Sudan (uusi)
30.6.2011
Liite A5, Burma/Myanmar, lyhyt muoto: ”Myanmar” korvataan nimellä ”Burma/Myanmar”; pitkä muoto: ”Myanmarin liitto” korvataan nimellä ”Burma/Myanmar”
20.5.2011
Liite A2, tunnukset: EPSO
19.5.2011
Liite A5, Svalbard ja Jan Mayen, pitkä muoto: ”Huippuvuoret ja Jan Mayen” korvataan nimellä ”Svalbard ja Jan Mayen”
17.5.2011
Liite A5, Mayotte, pitkä muoto: ”Mayotten departementtiyhteisö” korvataan nimellä ”Mayotte” (Mayottesta tuli merentakainen departementti ja alue 31.3.2011)
20.4.2011
Liite A5, Etelä-Georgia ja Eteläiset Sandwichsaaret, hallinnollinen keskus (King Edward Point (Grytviken)); Somalia, pitkä muoto: ”Somalia” korvataan nimellä ”Somalian tasavalta”
16.4.2011
Kohta 9.6, komission pääosastojen ja muiden osastojen luettelo: FPI (muutettu)
8.4.2011
Kohta 9.6, komission pääosastojen ja muiden osastojen luettelo: DEVCO (muutettu)
30.3.2011
Liite A5, Fidži, pitkä muoto: ”Fidžisaarten tasavalta” korvataan nimellä ”Fidžin tasavalta”
14.3.2011
Liite A5, Niue, pitkä muoto: ”Niuen tasavalta” korvataan nimellä ”Niue”
28.2.2011
Kohdat 7.1.1, maat, 7.2.1, kielet, ja 7.3.2, rahayksiköt, liite A7 ja yhteenveto ”EU-27 ja ehdokasmaat” (en, fr): uusi ehdokasmaa, 17.12.2010 (Montenegro)
11.2.2011
Kohta 9.5.3, liitteet A2, A4 ja A9: ”eurooppalaisen GNSS-järjestelmän valvontaviranomainen” korvataan nimellä ”Euroopan GNSS-virasto”
10.2.2011
Kohta 9.6, komission pääosastojen ja muiden osastojen luettelo: RTD (muutettu), FPIS, DEVCO (lisätty), RELEX, DEV, AIDCO (poistettu)
19.1.2011
Kohta 9.5.3 ja liite A9: EIGE (Euroopan tasa-arvoinstituutti) – lyhenne on sama kaikissa kieliversioissa
13.1.2011
Uusi liite A8, ”Kielikoodit (Euroopan unioni)”
11.1.2011
Liitteet A5, A6 ja A7, Alankomaiden Antillit: lakkautettu; Curaçaosta ja Sint Maartenista on tullut Alankomaiden kuningaskunnan autonomisia valtioita (10.10.2010)
10.1.2011
Liitteestä A8, ”Toimielinten, elinten ja laitosten nimet: monikielinen luettelo” tuli liite A9
Liitteestä A8, ”Alueiden nimien luettelo” tuli liite A10
7.1.2011
Kohta 9.6, komission pääosastojen ja muiden osastojen luettelo: päivitys (EMPL)
1.1.2011
Kohta 7.3.2, liitteet A5 ja A7, rahayksiköt: Viro (euro)

2010

21.12.2010
Liite A2: uusi tunnus (Euroopan tasa-arvoinstituutti)
13.12.2010
Kohta 7.1.1, Kypros, lyhytnimi alkuperäiskielellä (Κύπρος)
11.11.2010
Kohta 9.5, Euroopan ulkosuhdehallinto (lisätty)
7.10.2010
Liitteet А4 ja A8, Euroopan ulkosuhdehallinto (lisätty)
28.9.2010
Liitteet A5 ja A7, Nicaragua, rahayksikkö: ”cordoba” korvataan nimellä ”kultacórdoba”
14.9.2010
Liite A5, Tuvalu, pääkaupunki: ”Funafuti”, ei ”Vaiaku”
10.9.2010
Kohta 9.5.3, liitteet A2, A4 ja A8: Frontex, nimi ”Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto” (päivitys)
31.8.2010
Kohta 9.5, liitteet A4 ja A8, Euroopan yhteisöjen henkilöstökoulutuskeskus: lyhenne (EAS; lyhenne on sama kaikissa kieliversioissa)
 
Kohta 9.6 ja liite A4, yhteinen tutkimuskeskus: lyhenne (JRC; lyhenne on sama kaikissa kieliversioissa, YTK-lyhennettä ei käytetä enää)
4.8.2010
Liite A8: COST (päivitys)
16.7.2010
Kohta 9.5.6 ja liite A8: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto
2.7.2010
Kohta 5: päivitetty teksti
1.7.2010
Kohta 9.6, komission pääosastojen ja muiden osastojen luettelo: päivitys (HOME, JUST; DEV; ECHO)
29.3.2010
Liite A5, Saint Helena, uusi pitkä muoto: ”Saint Helena, Ascension ja Tristan da Cunha”
24.3.2010
Liite A5, Nepal, pitkä muoto: ”Nepalin demokraattinen liittotasavalta” korvataan nimellä ”Nepal”
23.3.2010
Kohdat 4.3, julkaisutyypit, ja 4.4, tunnukset: uusi
9.3.2010
Kohta 9.6, komission pääosastojen ja muiden osastojen luettelo: päivitys (ENER, MOVE, CLIMA)
 
Liite A2: uusi tunnus (Europol)
8.3.2010
Liite A8, monikielinen luettelo: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti ja Euratomin hankintakeskus (lisätyt)
2.3.2010
Liitteet A5 ja A7, rahayksiköt: Turkmenistan (TMM, poistetaan)
26.2.2010
Kohta 9.5.3, liitteet A4 ja A8: koodi EMEA korvataan koodilla EMA (Euroopan lääkevirasto)
 
Kohta 9.3, puhelinnumerot: päivitys (ryhmitellyt puhelinnumerot)
24.2.2010
Liite A2: uusia tunnuksia (ETF ja Euroopan lääkevirasto)
26.1.2010
Kohta 9.5, Euroopan unionin hallintorakenne: päivitys (Lissabonin sopimus)
20.1.2010
Liite A8, monikielinen luettelo: päivitys (Lissabonin sopimus)
19.1.2010
Kohta 9.6, komission pääosastojen ja muiden osastojen luettelo: uusi pääosaston nimi (henkilöstöhallinnon ja turvallisuustoiminnan PO)

2009

17.12.2009
Kohta 9.5.6 ja liite A8: yhteisyritykset
1.12.2009
Kohta 5.2.2, tekijänoikeus: päivitetty teksti

Amendments by the Treaty of Lisbon/
Modifications en raison du traité de Lisbonne:

see the summary document (en) / voir document de synthèse (fr)
23.11.2009
Kohta 4.2: päivitetty teksti
11.11.2009
Kohta 9.5.5 ja liite A8: SESAR-yhteisyritys
14.10.2009
Liite A2: uusi tunnus (Euroopan rautatievirasto)
8.10.2009
Liitteet A5, A6 ja A7, alueiden nimet: Guernsey, Jersey ja Mansaari (lisätty)
30.9.2009
Kohdat 9.5.4 ja 9.6: koodi PHEA korvataan koodilla EAHC ja koodi ERC koodilla ERCEA
23.9.2009
Kohta 9.5.6 ja liite A8: uusi virasto (energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto)
1.9.2009
Kohta 4.1: päivitetty teksti
15.7.2009
”Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto” korvataan nimellä ”Euroopan unionin julkaisutoimisto” 1.7.2009 lähtien (päivitys)
10.7.2009
Liite A2: uusi tunnus (julkaisutoimisto)
1.7.2009
Liitteet A5 ja A7, rahayksiköt: Zimbabwe (ZWR, poistetaan)
24.6.2009
Liite A2: uusia tunnuksia (ERC, FRA, REA)
25.5.2009
Liite A5, maiden nimet: Eritrea, pitkä muoto (muutoksia)
15.5.2009
Liite A5, maiden nimet: Bolivia, pitkä muoto (muutoksia)
21.4.2009
Liite A2: uusi tunnus (Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanovirasto)
16.4.2009
Liitteet A5 ja A7, rahayksiköt: Kuuba (CUC, uusi)
27.3.2009
Kohta 9.5, päivitys (9.5.5, 9.5.6)
19.3.2009
Liite A2: uusi tunnus (EIR)
24.2.2009
Liitteet A5 ja A7, rahayksiköt: Zimbabwe (ZWL, uusi)
16.1.2009
Liitteet A5 ja A7, rahayksiköt: Turkmenistan (TMT, uusi), Zimbabwe (ZWD, poistetaan; ZWR, uusi)
1.1.2009
Kohta 7.3.2, liitteet A5 ja A7, rahayksiköt: Ghana (GHC, poistetaan), Slovakia (euro)
 
Kohta 9, osoitteet ja puhelinnumerot: kirjoitussäännöissä muutoksia.
Nämä muutokset astuvat voimaan 1. tammikuuta 2009 koskien kaikkia uusia tekstejä. Jo käytössä olevia työvälineitä, kuten asiakirjapohjat, internetsivustot, tietokannat jne., on mukautettava asteittain.
Päivityksen laajuuden vuoksi sisällysluetteloa on muutettu seuraavasti:
  Entinen Uusi
Osoitteet 7.1.3 9.1 (9.1.1–9.1.5)
Sähköiset osoitteet 9.3 9.2
Puhelinnumerot 9.2 9.3
Kirjallisuusviitteet
Viittaukset Euroopan unionin viralliseen lehteen
9.1
9.4
9.4

2008

13.11.2008
Liite A4, lyhenneluettelo: muutoksia (COGECA, COPA)
14.10.2008
Kohta 9.5.3 ja liite A8: lyhenne (Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö)
1.9.2008
Liite A2: uusi tunnus (Euroopan unionin elinten käännöskeskus)
25.7.2008
Kohta 9.5.3, liitteet A2 ja A8: uusi virasto (eurooppalainen yhteisyritys ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten)
 
Liite A2: uusi tunnus (Euroopan puolustusvirasto)
11.7.2008
Kohdat 9.5.4, 9.6 ja liite A8: Kansanterveysalan toimintaohjelman toimeenpanovirasto muuttuu terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanovirastoksi.
30.6.2008
Kohdat 7.3.1, 7.3.2 ja 7.3.3: euro (päivitetty teksti)
12.6.2008
Liite A5, maiden nimet: Nepal, pitkä muoto (muutoksia)
29.3.2008
Kohta 9.6, komission pääosastojen ja muiden osastojen luettelo: uusi pääosaston nimi - PO MARE
19.3.2008
Liite A2: tunnus (Cedefop)
11.2.2008
Kohdat 9.5.4, 9.6 ja liite A8: uudet toimeenpanovirastot (Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto ja tutkimuksen toimeenpanovirasto)
5.2.2008
Kohta 9.5.3, liitteet A2, A4 ja A8: eurooppalaisen GNSS-järjestelmän valvontaviranomainen, uusi lyhenne (GSA)
3.1.2008
Kohta 7.3.2: Kypros, Malta (euro)

2007

12.12.2007
Liite A2: tunnus (EMSA)
30.11.2007
Liite A7, rahayksiköiden lyhenteet: Kypros/Malta (euro, 1.1.2008), Ghana (Ghanan cedi), Venezuela (Venezuelan bolivar, 1.1.2008)
21.11.2007
Liite A2: uudet tunnukset (neuvosto, tietosuojavaltuutettu, ECHA)
19.11.2007
Liite A5, maiden nimet: Montenegro, pitkä muoto (muutoksia)
8.10.2007
Liite A1, Euroopan tunnuksen graafinen käsikirja: päivitetty teksti
20.9.2007
Kohta 6: päivitetty teksti
27.7.2007
Kohta 9.6, komission pääosastojen ja muiden osastojen luettelo: työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasioiden pääosasto (EMPL), Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanovirasto (TENEA)
1.7.2007
Liite A7, Sudan: poistetaan Sudanin dinaari (SDD)
22.6.2007
Kohta 7, maiden, kielten ja rahayksiköiden lyhenteet: laajentumisen aiheuttama mukautus 2007
 
Liitteet A5, A6 ja A7, maiden, kielten ja rahayksiköiden lyhenteet: Sudan, Slovenia, Zimbabwe (rahayksiköt); Montenegro, Serbia (maat)
13.6.2007
Liite A2: tunnus (EFSA)
5.6.2007
Kohdat 9.5, 9.6, liitteet A4 ja A8: virastot ja toimeenpanovirastot
21.5.2007
Liite A8: päivitetty lista
2.5.2007
Liite A2: uudet tunnukset
24.4.2007
Hakutoiminto on nyt käytettävissä.
7.3.2007
Kohta 7, maiden, kielten ja rahayksiköiden lyhenteet: laajentumisen aiheuttama mukautus + yhteenveto ”EU-27 ja ehdokasmaat” (en, fr)

2006

Laajentuminen 2007: tärkeitä tietoja (maat, kielet, rahayksiköt)
31.12.2006
Ensimmäisen osan päivitys (virallinen lehti)
8.6.2006
Kohta 9.6, uusi nimitys (viestinnän pääosasto, viestinnän PO)
9.5.2006
Europa-sivuston uusi verkkotunnus europa.eu korvaa tunnuksen eu.int.
Älkää unohtako päivittää selaimenne suosikkeja (http://publications.europa.eu/code/ korvaa osoitteiden alkuosan http://publications.eu.int/code/)!
11.4.2006
Liite C, ”puheenjohtaja(valtio)” (tärkeä huomautus)
22.3.2006
Liite A2, tunnukset: uusi tunnus (Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto)
10.3.2006
Liite A2, tunnukset: uusi tunnus (Euroopan rautatievirasto)
7.3.2006
Kohta 7.3.2 ja liite A7, rahayksiköt:
Romania, RON
3.3.2006
Kohta 7.3.2 ja liite A7, rahayksiköt:
Azerbaidžan, uusi Azerbaidžanin manat (AZN)
Mosambik, uusi Mosambikin metical (MZN)
Turkki, vanha Turkin liira (TRL) on poistettu käytöstä
16.2.2006
Kohta 9.6, komission pääosastojen ja muiden osastojen luettelo: muutoksia (COMM), uudet osastot (toimeenpanovirastot)

2005

20.5.2005
Liite A2, tunnukset: uudet Euroopan parlamentin tunnukset
18.5.2005
Kohta 9.6, komission pääosastojen luettelo: muutoksia (BEPA)
21.4.2005
Kohta 9.5, Euroopan unionin hallintorakenne + liite A8: muutoksia
Euroopan operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto kuuluu ensimmäiseen, ei kolmanteen pilariin. Sen kotipaikaksi on määrätty Varsova, ja sen akronyymi on Frontex kaikilla kielillä.
11.4.2005
Kohta 9.5: Euroopan unionin hallintorakenne: viralliset nimet ja esittämisjärjestys (uusi + päivitetty lista esittämisjärjestyksestä)
 
Uusi liite (A8): Monikielinen toimielinten, elinten, virastojen ja toimeenpanovirastojen luettelo
6.4.2005
Liite A2 (tunnukset): uusi versio
16.3.2005
Liitteet A5 ja A6 (maat): Afganistan (pitkä muoto), Ahvenanmaa, Serbia ja Montenegro (pääkaupunki + Kosovo)
 
Kohta 7.3.2 ja liite A7 (rahayksiköt): Madagaskar (MGF on poistettu käytöstä), Romania (RON), Turkki (TRY)
11.2.2005
Kohta 9.6, komission pääosastojen luettelo: muutoksia (INFSO)
7.2.2005
Kohta 9.6, komission pääosastojen luettelo: uusi versio

2004

19.10.2004
Kohta 8.2: alaviitteet, loppuvälimerkin käyttö
15.9.2004
Liite A2: nimenmuutos (”Euroopan lääkevirasto” ”Euroopan lääkearviointiviraston” sijaan) – kuitenkin EMEA:n tunnus säilyy muuttumattomana kaikilla kielillä.
3.9.2004
Kohdat 7.1.1, maat, 7.2.1, kielet, ja 7.3.2, rahayksiköt, liite A7 ja yhteenveto ”EU-25 ja ehdokasmaat” (en, fr): uusi ehdokasmaa (Kroatia)
1.9.2004
Liite A4, lyhenneluettelo: uusi versio (täydellisen päivityksen jälkeen).
4.6.2004
Kohta 7, maiden, kielten ja rahayksiköiden lyhenteet (7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.3.1, 7.3.2), ja liitteet A6 ja A7: laajentumisen aiheuttama mukautus.
4.5.2004
Kohta 9.6, komission pääosastojen viralliset nimet: lisätään uusi pääosasto (tietotekniikan pääosasto) 1.5.2004 alkaen.
 
Liite A1, Euroopan tunnuksen graafiset ohjeet: osassa ”Ulkopuolisten käyttöoikeus” internetosoite muuttunut.
 
Liite A2, toimielinten, muiden elinten, virastojen ja laitosten tunnukset: korvataan ensimmäisessä tunnuksessa sanat ”Euroopan yhteisö” sanoilla ”Euroopan unioni”.
23.3.2004
19.3.2004
Uusi liite A8 (tekeillä): toimielinten, elinten, virastojen ja laitosten nimet (monikielinen luettelo). Edellisestä liitteestä A8 tulee liite A9.
23.2.2004
Kohta 9.6, tulkkauksen pääosasto: kirjainkoodi INCO on muutettu koodiksi SCIC
9.2.2004
30.1.2004
Liite A7, alaviite:
Kolumbia (COU), Madagaskar (MGA), Suriname (SRD), Venäjä (vanha rupla (RUR) on poistettu käytöstä)

2003

17.11.2003
Komission pääosastojen luettelo: uusi versio (korvaa kesäkuun 2001 version)
16.10.2003
Kohta 7.3, rahayksiköt: uudet osat
7.3.1 Euro
7.3.2 Rahayksiköt: ISO-koodit ja esittämisjärjestys

YHTEENVETO ”Ehdokasmaat – toukokuu 2004” (en, fr)
10.9.2003
Liitteet A5 ja A6, Serbia ja Montenegro: ISO-koodi = CS (väliaikaisen koodin YU poistaminen); Laos (pitkä muoto)
1.9.2003
Lyhennettä ”EUR-OP” ei enää käytetä, sen tilalla on ”julkaisutoimisto” (muutoksia)
28.8.2003
Liite A2 (toimielinten, muiden elinten, virastojen ja laitosten tunnukset)
15.7.2003
Liite A5:
Afganistan (pitkä muoto), Cookinsaaret, Kiribati (pääkaupunki), Komorit (pitkä muoto), Marshallinsaaret (pääkaupunki), Niue, Pyhä istuin, Somalia
 
Liite A6, alaviite: Cookinsaaret, Niue, Pyhä istuin
 
Liite A7, alaviite: RUB/RUR
26.5.2003
Kielet, muutoksia (kohdat 7.2, 7.2.1 ja 7.2.2)
30.4.2003
Nykyisistä jäsenvaltioista on jatkossa käytettävä ISO-koodeja Kreikkaa ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta (koodit EL ja UK säilyvät ennallaan): muutos (kohdat 7.1.1 ja 7.1.2, liitteet A5 ja A6)
20.3.2003
Liite C: lisäyksiä
18.2.2003
Jugoslaviaa ei enää ole olemassa. Sen tilalla on Serbia ja Montenegro (liitteet A5 ja A6).
1.2.2003
1. helmikuuta 2003 lähtien Euroopan yhteisöjen virallisen lehden nimi muuttuu Euroopan unionin viralliseksi lehdeksi Nizzan sopimuksen voimaantulon seurauksena.

2002

1.10.2002
Kohta 10.10: muutoksia
Liite A4: muutoksia
Liite C: muutoksia
16.9.2002
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea: muutos
(enää ei voi käyttää nimitystä Euroopan yhteisöjen talous- ja sosiaalikomitea eikä myöskään lyhytnimeä talous- ja sosiaalikomitea)
3.9.2002
Liite A4: Eurydice
28.8.2002
Liite A5: Bahrainin kuningaskunta
12.7.2002
Liite A5: Afganistan, Itä-Timor
Liite A6: TL (Itä-Timor)
Liite A7: euro, BGN, ILS + 2 uutta taulukkoa
16.4.2002
Eurostat = Euroopan yhteisöjen tilastotoimiston nykyinen virallinen nimi (tilastotoimisto-nimeä käytetään vain selventävänä lisänimenä): muutoksia (liitteet A2 ja A4)
6.3.2002
Kohdat 10.3, 10.4.1, 10.7.1, 10.9 ja liite C: muutoksia
24.1.2002
 
Lisäyksiä liitteeseen C: CD-ROM, eEurope, EUR, G7-maat

2001

11.9.2001
Iiri/gaeli: kielten ero + iirin kielen asema (kohdat 7.2.1 ja 7.2.2)
22.8.2001
Komission pääosastojen luettelo: uusi versio (korvaa kesäkuun 2001 version)
(kaksi lisäystä: poliittisten neuvonantajien ryhmä ja sisäisen tarkastuksen toimiala
muutos: varainhoidon valvonnan pääosaston koodi: FC)
18.6.2001
Komission pääosastojen luettelo: uusi versio (korvaa toukokuun 2001 version)
21.5.2001
Komission pääosastojen luettelo: uusi versio (korvaa tammikuun 2001 version)
(lehdistö- ja viestintäpääosasto)
17.4.2001
Kohta 7.2.1, kielten nimet: muutoksia ja linkki ISO:n verkkosivuille
30.3.2001
Euroa koskevien kohtien muuttaminen
[Kohdat 3.1.3, 7.3, 10.4.1, 10.7.1, 10.7.2, liite A4, liite A7, liite C ja hakemisto].
22.2.2001
Komission pääosastojen luettelo: uusi versio (korvaa lokakuun 2000 version)

Komission pääosastojen nimien tarkistus (kohdat 10.7.2 + liite 9)

2000

21.11.2000
16.11.2000
Liite C, sekalaista: Euroopan parlamentin poliittiset ryhmät (muutokset)
25.10.2000
Komission pääosastojen luettelo
9.2000
Sivuston liitteiden numerointia on muutettu. Muutoksella helpotetaan sekä käyttäjän siirtymistä eri kieliversiosta toiseen että sivuston myöhempää kehittämistä. Suomenkielisen version liitteet ovat nykyisellään seuraavat:
Vanha numerointi Uusi numerointi
Liite 1 Liite A1
Liite 2 Liite A2
Liite 3 Liite A3
Liite 4 Liite A4
Liite 5 Liite A5
Liite 6 Liite A6
Liite 7 Liite A7
Liite 8 Liite A8
Liite 9 Liite C
Huom.
Liitteet A1, A2 jne. = kaikille kielille yhteiset liitteet; liite B (tai liitteet B1, B2 jne.) = asianomaisen kieliversion omat liitteet; liite C = sekalaista.

Ennen syyskuuta 2000

SARAKE 1: otsikko tai kohta, josta muutos löytyy • SARAKE 2: hakusana(t) • SARAKE 3: muutettu kohta • SARAKE 4: 11 = muutokset on tehty kaikkiin kielitoisintoihin; FI = muutos on tehty vain suomenkieliseen versioon; tyhjä sarake = muutos on tehty vaihtelevaan määrään kielitoisintoja • SARAKE 5: päiväys.
johdanto osoitteet yhteydenotto-osoitteiden muutos 11 4.2000
liite A2, toimielinten, muiden elinten, virastojen ja laitosten tunnukset tunnukset
EIP
EIP: muutettu tunnus 11 6.2000
liite A4, lyhenneluettelo lyhenteet
Phare
Tacis
Phare, Tacis (muokattuja tietoja) – Phare ja Tacis eivät ole enää lyhenteitä 11 5.2000
liite A5, valtioiden nimien
luettelo
maat Fidžin tasavallan sijasta Fidžisaarten tasavalta, lisäys: entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Makedonia (muokattuja tietoja), Venezuelan tasavallan sijasta Venezuelan bolivariaaninen tasavalta 11 7.2000
liite A6, maakoodit maat
ISO-koodit
lisäys: MK – entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia 11 6.2000
liite A7, valuuttakoodit rahayksiköt
ISO-koodit
ILS:n kohdalla (Israel): Israelin uusi sekeli   6.2000
EU-maat: euron lisäys 11 7.2000
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu