ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

10.8. Lühendid ja akronüümid

Akronüüm on mitme sõna algustähtedest moodustatud lühend: NATO, Cedefop.

Mitmekeelsete tekstide trükkimise hõlbustamiseks on väljaannete talitus kehtestanud järgmised eeskirjad:

i)
kuuest ja enamast tähest koosnevad ja sõnana väljaloetavad lühendid (sh programmide nimed) kirjutatakse esisuurtähega: Esprit, Cordis. Selliseid lühendeid käsitatakse sõnana ja nende käänamine ei erine teiste samasuguse ehitusega sõnade omast;
ii)
kuni viiest tähest koosnevad lühendid kirjutatakse suurtähtedega: EMÜ, CELEX.

Käände väljendamiseks lisatakse lühendile käändetunnus, mitmuse väljendamiseks mitmuse tunnus: ÜPPst, VKEd. Selguse huvides võib näidata tüvevokaali: ISBNi, OLAFi.

Vt lisasid A3 ja A4.

Viimati uuendatud: 10.11.2011
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg