ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

10.6. Lühendamine

Tundmatu võõrkeelse nime lühendi puhul peab sulgudes esitama täisnime.

Euroopa Liidu õigusaktide volitustes esitatakse alati aluslepingu täisnimetus. Edaspidi võib kasutada aluslepingu lühendatud kuju, esitades nii täis- kui lühinimetuse põhjendustes. Näiteks:

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut (ELi toimimise leping),

Vt aluslepingute lühinimetusi esimese osa punktist 3.4.1.

Euroopa Liidu Teataja lühend on ELT. Lühinime, nagu näiteks inglise (Official Journal) ja prantsuse keeles (Journal officiel), eesti keeles ei kasutata. Vt täpsemalt esimese osa punktist 3.1.

Viimati uuendatud: 1.2.2012
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg