ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

9.6. Komisjoni peadirektoraadid ja teenistused: ametlikud nimetused

ET
Versioon:
14.10.2022
Tähtkoodid (ainult sisekasutuseks)
ja numbrilised koodid (ITs kasutamiseks)

Vt ka:
osakondade veebilehtede lingid
komisjoni volinike nimekiri

Täisnimi ja loetlemise järjestus Lühinimi Tavalühend Tähtkood
(sisekasutuses) (1)
Numbriline kood (2)
(ei ole nähtav)
Valdkond
peasekretariaat SG SG 31 peasekretariaat
õigustalitus SJ SJ 32 õigustalitus
teabevahetuse peadirektoraat   COMM 61 teabevahetus
IDEA – Inspire, Debate, Engage and Accelerate Action   IDEA 46 Inspire, Debate, Engage and Accelerate Action
eelarve peadirektoraat   BUDG 19 eelarve
personalihalduse ja julgeoleku peadirektoraat   HR 09 personalihaldus ja julgeolek
informaatika peadirektoraat   DIGIT 50 informaatika
siseauditi talitus   IAS 25 siseauditi talitus
Euroopa Pettustevastane Amet OLAF OLAF 57 Euroopa Pettustevastane Amet
majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraat   ECFIN 02 majandus- ja rahandusküsimused
siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat   GROW 62 siseturg, tööstus, ettevõtlus ja VKEd
kaitsetööstuse ja kosmose peadirektoraat   DEFIS 26 kaitsetööstus ja kosmos
konkurentsi peadirektoraat   COMP 04 konkurents
tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat   EMPL 05 tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus
põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat   AGRI 06 põllumajandus ja maaelu areng
liikuvuse ja transpordi peadirektoraat   MOVE 7 liikuvus ja transport
energeetika peadirektoraat   ENER 27 energeetika
keskkonna peadirektoraat   ENV 11 keskkond
kliimameetmete peadirektoraat   CLIMA 87 kliimameetmed
teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraat   RTD 12 teadusuuringud ja innovatsioon
sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat Connect CNECT 13 sidevõrgud, sisu ja tehnoloogia
Teadusuuringute Ühiskeskus JRC JRC 53 Teadusuuringute Ühiskeskus
merendus- ja kalandusasjade peadirektoraat   MARE 14 merendus- ja kalandusasjad
finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu peadirektoraat   FISMA 15 finantsstabiilsus, finantsteenused ja kapitaliturud
regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat   REGIO 16 regionaal- ja linnapoliitika
struktuurireformide toe peadirektoraat   REFORM 35 struktuurireformide toetamine
maksunduse ja tolliliidu peadirektoraat   TAXUD 21 maksundus ja tolliliit
hariduse, noorte, spordi ja kultuuri peadirektoraat   EAC 63 haridus, noored, sport ja kultuur
tervise ja toiduohutuse peadirektoraat   SANTE 64 tervis ja toiduohutus
tervisealasteks hädaolukordadeks valmisoleku ja neile reageerimise asutus HERA 30
rände ja siseasjade peadirektoraat   HOME 65 rände ja siseasjad
õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat   JUST 76 õigus- ja tarbijaküsimused
kaubanduse peadirektoraat   TRADE 67 kaubandus
naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste peadirektoraat   NEAR 69 naabruspoliitika ja laienemisläbi­rääkimised
rahvusvahelise partnerluse peadirektoraat   INTPA 55 rahvusvaheline partnerlus
Euroopa elanikkonnakaitse ja humanitaarabioperatsioonide peadirektoraat (ECHO) ECHO ECHO 51 Euroopa elanikkonnakaitse ja humanitaarabi­operatsioonid (ECHO)
Eurostat Eurostat ESTAT 34 Eurostat
suulise tõlke peadirektoraat   SCIC 38 suuline tõlge
kirjaliku tõlke peadirektoraat DGT DGT 47 kirjalik tõlge
Euroopa Liidu Väljaannete Talitus väljaannete talitus OP OP 43 väljaannete talitus
välispoliitika vahendite talitus   FPI 59 (3) välispoliitika vahendite talitus
individuaalsete maksete haldamise ja maksmise amet   PMO 40  
infrastruktuuri- ja logistikaamet Brüsselis   OIB 39  
infrastruktuuri- ja logistikaamet Luxembourgis   OIL 41  
Euroopa Ühenduste Personalivaliku Amet Euroopa Personalivaliku Amet (4) EPSO EPSO 42  
Euroopa Innovatsiooninõukogu ja VKEde Rakendusamet Eismea EISMEA 81  
Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet EACEA EACEA 82  
Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusamet CINEA CINEA 84  
Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet ERCEA ERCEA 85  
Euroopa Teadusuuringute Rakendusamet REA REA 86  
Euroopa Tervishoiu ja Digitaalvaldkonna Rakendusamet HADEA HaDEA 90  
         
      89 (5)  
(1)
Kood on ette nähtud rangelt sisekasutuseks. Kõikide avaldatavate dokumentide puhul (paberkandjal või elektrooniliselt) kasutatakse tavapärast lühendit või akronüümi.
(2)
Teatavates arvutisüsteemides kasutatakse kabinettide jaoks koodi 60.
(3)
Teatavates arvutisüsteemides kasutatakse FPI jaoks koodi 66.
(4)
Tavanimetus. Täisnimetust kasutatakse ainult aluslepingutes.
(5)
Kood 89 kehtib Ühtse Kriisilahendusnõukogu jaoks (vt punkti 9.5.3, „Detsentraliseeritud asutused (ametid)“).
Muudatused 2011. aasta paberväljaandesse

24.9.2021

C(2021) 6712 final

Uus teenistus: tervisealasteks hädaolukordadeks valmisoleku ja neile reageerimise asutus

1.4.2021

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/173

Endine nimi Uus nimi
Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet (EASME) Euroopa Innovatsiooninõukogu ja VKEde Rakendusamet (Eismea)
Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA) Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA)
Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet (INEA) Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusamet (CINEA)
Teadusuuringute Rakendusamet (REA) Euroopa Teadusuuringute Rakendusamet (REA)

31.3.2021

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/173

Lõpetatud: Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusamet (Chafea)

28.2.2021

PV(2020) 2363 final

Lõpetatud: ELi-Ühendkuningriigi suhete rakkerühm (UKTF)

16.2.2021

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/173

Euroopa Tervishoiu ja Digitaalvaldkonna Rakendusamet

16.1.2021

PV(2020) 2352 final

Endine nimi Uus nimi
rahvusvahelise koostöö ja arengu peadirektoraat rahvusvahelise partnerluse peadirektoraat
DEVCO INTPA

1.1.2020

PV(2019) 2317 final

new directorate-general: kaitsetööstuse ja kosmose peadirektoraat

new directorate-general: struktuurireformide toe peadirektoraat

9.12.2019

PV(2019) 2317 final

Endine nimi Uus nimi
Euroopa Poliitilise Strateegia Keskus IDEA – Inspire, Debate, Engage and Accelerate Action
EPSC IDEA

16.11.2019

SEC(2019) 364,
PV(2019) 2312 final

Endine nimi Uus nimi
Ühendkuningriigiga ELi lepingu artikli 50 alusel korraldatavate läbiääkimiste ettevalmistamise ja pidamise töörühm ELi-Ühendkuningriigi suhete rakkerühm
artikli 50 töörühm Ühendkuningriigi rakkerühm
TF50 UKTF

9.10.2019

 

sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat, tavalühend: Connect

30.4.2019
 
Endine nimi Uus nimi
Euroopa kodanikukaitse ja humanitaarabioperatsioonide peadirektoraat (ECHO) Euroopa elanikkonnakaitse ja humanitaarabioperatsioonide peadirektoraat (ECHO)

1.1.2017

PV(2016) 2192 final

Endine nimi Uus nimi
hariduse ja kultuuri peadirektoraat hariduse, noorte, spordi ja kultuuri peadirektoraat

1.10.2016

SEC(2016) 375,
PV(2016) 2181 final

Uus teenistus: Ühendkuningriigiga ELi lepingu artikli 50 alusel korraldatavate läbiääkimiste ettevalmistamise ja pidamise töörühm

1.7.2016

SEC(2016) 252,
PV(2016) 2170 final

Endine nimi Uus nimi
humanitaarabi ja kodanikukaitse peadirektoraat (ECHO) Euroopa kodanikukaitse ja humanitaarabioperatsioonide peadirektoraat (ECHO)

1.1.2015

SEC(2014) 572

Endine nimi Uus nimi
ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraat siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat
ENTR GROW
   
siseturu ja teenuste peadirektoraat finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu peadirektoraat
MARKT FISMA
   
tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat tervise ja toiduohutuse peadirektoraat
SANCO SANTE
   
siseasjade peadirektoraat rände ja siseasjade peadirektoraat
HOME HOME
   
õigusküsimuste peadirektoraat õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat
JUST JUST
   
laienemise peadirektoraat naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste peadirektoraat
ELARG NEAR
   
arengu ja koostöö peadirektoraat – EuropeAid rahvusvahelise koostöö ja arengu peadirektoraat
DEVCO DEVCO
   

17.12.2014

komisjoni rakendusotsus 2014/927/EL

Endine nimi Uus nimi
Tarbija-, Tervise- ja Toiduküsimuste Rakendusamet Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusamet

1.11.2014

C(2014) 9001 final
PV(2014)2104

Endine nimi Uus nimi
Euroopa poliitika nõustajate büroo Euroopa Poliitilise Strateegia Keskus
BEPA EPSC
48 46

1.1.2014

komisjoni rakendusotsused 2013/770/EL, 2013/771/EL, 2013/776/EL, 2013/779/EL ja 2013/801/EL

Endine nimi Uus nimi
Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutus (EACI) Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet (EASME)
Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet
Tervise- ja Tarbijaküsimuste Rakendusamet (EAHC) Tarbija-, Tervise- ja Toiduküsimuste Rakendusamet (Chafea)
Üleeuroopalise Transpordivõrgu Rakendusamet (TEN-T EA) Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet (INEA)
Euroopa Teadusuuringute Nõukogu rakendusamet Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet

1.2.2013


Endine nimi Uus nimi
kommunikatsioonivõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat

1.10.2012

SEC(2012) 452 final
SEC(2012) 458 final

Endine nimi Uus nimi
regionaalpoliitika peadirektoraat regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat

1.7.2012

SEC(2012) 266
SEC(2012) 269

Endine nimi Uus nimi
infoühiskonna ja meedia peadirektoraat kommunikatsioonivõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat
INFSO CNECT

Varasemaid muudatusi vt arhiivi.
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg