ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

9.1.5. Aadressid liikmesriikides: eriomased tunnused

Postindeksid, Eircode ja riigikoodid

Järgmises tabelis kirjeldatakse üksikasjalikult kõigi liikmesriikide postiindeksite ülesehitust.

Riik Postiindeks/
Eircode (1)
Riigikood Märkused
Belgia 4 numbrit    
Bulgaaria 4 numbrit    
Tšehhi 5 numbrit   Kolmanda ja neljanda numbri vahel on tühik. Postiindeksi ja linna nime vahel on kaks tühikut.
Taani 4 numbrit    
Saksamaa 5 numbrit   Ärge kunagi kasutage riigikoodi (D- või DE-) postiindeksi ees. See võib kaasa tuua masinaga sorteeritava saadetise hilinemise.
Eesti 5 numbrit    
Iirimaa 7 sümbolit (Eircode)   Lisada võimaluse korral linnaosa kood Dublinis.
Eircode peab olema eraldi real enne riiginime.
Kreeka 5 numbrit   Kolmanda ja neljanda numbri vahel on tühik.
Hispaania 5 numbrit   Lisada pärast linna nime provintsi lühend eraldi real – vt loetelu UPU veebilehelPDF (EN).
Prantsusmaa 5 numbrit    
Horvaatia 5 numbrit HR Postiindeksile peab eelnema „HR-“.
Itaalia 5 numbrit   Lisada pärast linna nime provintsi lühend – vt loetelu UPU veebilehelPDF (EN).
Küpros 4 numbrit    
Läti 4 numbrit
(paremal)
LV Postiindeksile peab eelnema „LV-“. See paikneb linna nimest paremal ning on sellest komaga eraldatud.
Leedu 5 numbrit LT Postiindeksile peab eelnema „LT-“.
Luksemburg 4 numbrit L Postiindeksile peab eelnema „L-“.
Ungari 4 numbrit   Eraldi ridadel paiknevad linnanimi, tänavanimi, postiindeks ja riiginimi.
Malta 3 tähte +
4 numbrit
  Postiindeks peab asuma linna nime all, tähtede ja numbrite vahel on tühik.
Madalmaad 4 numbrit +
2 tähte
  Numbrite ja tähtede vahel on tühik. Postiindeksi ja linna nime vahel on kaks tühikut.
Austria 4 numbrit    
Poola 5 numbrit   Teise ja kolmanda numbri vahel on sidekriips.
Portugal 7 numbrit   Neljanda ja viienda numbri vahel on sidekriips.
Rumeenia 6 numbrit    
Sloveenia 4 numbrit SI Postiindeksile peab eelnema „SI-“.
Slovakkia 5 numbrit   Kolmanda ja neljanda numbri vahel on tühik.
Soome 5 numbrit FI Postiindeksile peab eelnema „FI-“ (Ahvenamaa puhul „AX-“).
Rootsi 5 numbrit SE Postiindeksile peab eelnema „SE-“. Kolmanda ja neljanda numbri vahel on tühik.
(1)
Kui ei ole märgitud teisiti, on postiindeks linna nimest vasakul. Selle eesmärk on kindlaks määrata aadresside rühm. Eircode, mille Iirimaa kehtestas 2015. aasta juulis, on erikood iga elu- ja tegevuskoha aadressi jaoks.
NB!
Praktilistel kaalutlustel (kõigi keeleversioonide ühtsus) on loetelu protokollilises järjestuses.

Muud märkused

Mõnes liikmesriigis (Belgia, Iirimaa, Malta ja Soome) on kaks või enam riigikeelt, mida kasutatakse Euroopa institutsioonides töökeelena. (Kuigi Küprose riigikeeled on kreeka ja türgi keel, kasutatakse Euroopa institutsioonides töökeelena ainult kreeka keelt.) Tänu Belgia ametiasutustega saavutatud kokkuleppele ei hõlma mitmekeelne aadress Belgia puhul saksakeelset versiooni. Kõigi nende liikmesriikide puhul kasutatakse aadressi kirjutamisel kaht riigikeelt: Belgia puhul prantsuse ja hollandi, Iirimaa puhul iiri ja inglise, Malta puhul malta ja inglise, Soome puhul soome ja rootsi keelt.

Mõne riigi puhul tuleb arvesse võtta erinevaid tähestikke (Bulgaaria, Kreeka/Küpros).

Aadressi kirjutamine neisse kahte rühma kuuluvate riikide puhul sõltub väljaande keelest ja sellest, kas tegemist on ühekeelse või mitmekeelse dokumendiga.

Aadressid Belgia, Iirimaa, Malta ja/või Soome puhul
Ühekeelsed dokumendid
Ühes sihtriigi riigikeeles koostatud dokumendid: üldjuhul on aadressid ainult selles keeles.
Muus ELi ametlikus keeles koostatud dokumendid: aadressid on sihtriigi mõlemas riigikeeles (nagu mitmekeelsete dokumentide puhul).
Mitmekeelsed dokumendid

Aadressid esitatakse sihtriigi mõlemas riigikeeles.

Aadressid Bulgaaria, Kreeka ja/või Küprose puhul
Ühekeelsed dokumendid
Bulgaaria- või kreekakeelsed dokumendid: aadressid on väljaande koostamise keeles, kuid linna ja riigi nimi on lisatud ka inglise keeles.
Muus ELi ametlikus keeles koostatud dokumendid: aadressid on ladina tähestikus.
Mitmekeelsed dokumendid

Aadressid esitatakse bulgaaria või kreeka keeles ning linna ja riigi nimi lisatakse inglise keeles. Kogu aadress esitatakse ka ladina tähestikus (inglise transkriptsioon).

Viimati uuendatud: 27.12.2020
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg