ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

8.2. Allmärkuste kasutamise kord

Lisaks numbrile võivad allmärkustele viidata järgmised elemendid: (*), NB!, Allikas:.

Kõigi keelte puhul kehtib järgmine kord:

(*)
Komisjoni vaheotsus.
(1)
Vaekogu ettekanne, punkt 7.213.
(2)
Ühenduse tootjate [---] küsimustiku vastustest ja finantsaruannetest saadud andmed.
NB!
Esialgsed andmed.
Allikas:
Euroopa Komisjon, põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat.
NB!
Numbri- ja tärniviited eraldatakse järgnevast allmärkusest kitsama sõnavahega (thin space).
Viited lõpevad alati punktiga.

Väljaannetes (v.a ELT ja kohtulahendite kogumikud) eelistatakse segaduste vältimiseks identsete allmärkuste puhul vormi „vt viidet x lk y“ vormidele „idem“ või „ibidem“. Korrektor kordab allmärkust tervikuna või korrastab tõmmise numeratsiooni.

Euroopa Liidu Teatajas esitatakse identsete allmärkuste tekst uuesti tervikuna iga kord, kui vastavat allmärkust korratakse.

Viimati uuendatud: 23.1.2023
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg