ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

7.3. Vääringud

7.3.1. Euro ja sent

Teised euroteabeallikad

Euro

euro

Vastavalt detsembris 1995 toimunud Euroopa Ülemkogu Madridi kohtumise järeldustele on ühisrahaks euro (väiksem rahaühik on sent, sümbol ja ISO kood EUR).

Euroala

Euroala tähistab euro ühisrahana kasutusele võtnud riikide rühma.

Euro ja eküü

1. jaanuaril 1999 asendus eküü kursi 1 : 1 alusel euroga (nõukogu määrus (EÜ) nr 1103/97 (EÜT L 162, 19.6.1997, lk 1); vt ka nõukogu määrust (EÜ) nr 974/98 (EÜT L 139, 11.5.1998, lk 1)).

Sent

cent

Nimetuse „sent“ määratlus ei takista selle mõiste teisendite tavakasutust liikmesriikides (kooskõlas 3. mai 1998. aasta määruse (EÜ) nr 974/98 teise volitusega).

Vt ka punkti 7.3.3, „Rahaühikute kasutamise eeskirjad“
Viimati uuendatud: 10.4.2018
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg