ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg
27 ELi liikmesriiki, ühinev riik ja kandidaatriigid (enfr)

7.1. Riigid

7.1.1. Kasutusel olevad nimetused ja lühendid

(Vt ka lisasid A5 ja A6.)

Liikmesriigid

ELi liikmesriikide nimesid tuleb kirjutada ja lühendada vastavalt järgmistele eeskirjadele:

kasutada kahetähelist ISO koodi (ISO 3166 alpha-2), v.a Kreeka puhul, mil soovitatakse lühendit EL;
liikmesriikide protokolliline järjestus põhineb nende orignaalkeelsete geograafiliste lühinimede tähestikulisel järjekorral (vt ka punkti 7.1.2).
Originaalkeelne geograafiline lühinimi (1) Originaalkeelne ametlik nimetus Eestikeelne geograafiline lühinimi Eestikeelne ametlik nimetus Riigikood (2) Endine lühend (2)
Belgique/België Royaume de Belgique /
Koninkrijk België
Belgia Belgia Kuningriik BE B
България (*) Република България Bulgaaria Bulgaaria Vabariik BG
Česko Česká republika Tšehhi Tšehhi Vabariik CZ
Danmark Kongeriget Danmark Taani Taani Kuningriik DK DK
Deutschland Bundesrepublik Deutschland Saksamaa Saksamaa Liitvabariik DE D
Eesti Eesti Vabariik Eesti Eesti Vabariik EE
Éire/Ireland Éire/Ireland Iirimaa Iirimaa IE IRL
Ελλάδα (*) Ελληνική Δημοκρατία Kreeka Kreeka Vabariik EL EL
España Reino de España Hispaania Hispaania Kuningriik ES E
France République française Prantsusmaa Prantsuse Vabariik FR F
Hrvatska Republika Hrvatska Horvaatia Horvaatia Vabariik HR
Italia Repubblica italiana Itaalia Itaalia Vabariik IT I
Κύπρος (*) Κυπριακή Δημοκρατία Küpros Küprose Vabariik CY
Latvija Latvijas Republika Läti Läti Vabariik LV
Lietuva Lietuvos Respublika Leedu Leedu Vabariik LT
Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg Luksemburg Luksemburgi Suurhertsogiriik LU L
Magyarország Magyarország Ungari Ungari HU
Malta Repubblika ta’ Malta Malta Malta Vabariik MT
Nederland Koninkrijk der Nederlanden Madalmaad Madalmaade Kuningriik NL NL
Österreich Republik Österreich Austria Austria Vabariik AT A
Polska Rzeczpospolita Polska Poola Poola Vabariik PL
Portugal República Portuguesa Portugal Portugali Vabariik PT P
România România Rumeenia Rumeenia RO
Slovenija Republika Slovenija Sloveenia Sloveenia Vabariik SI
Slovensko Slovenská republika Slovakkia Slovaki Vabariik SK
Suomi/Finland Suomen tasavalta /
Republiken Finland
Soome Soome Vabariik FI FIN
Sverige Konungariket Sverige Rootsi Rootsi Kuningriik SE S
(*)
Transliteratsioon: България = Bulgaria; Ελλάδα = Elláda; Κύπρος = Kýpros.
(1)
Originaalkeelset lühinime kasutatakse protokollilisel järjestamisel mitmekeelsetes dokumentides (vt punkti 7.1.2).
(2)
Tuleks kasutada ISO koodi, v.a Kreeka puhul, mil soovitatakse lühendit EL (ISO koodi GR asemel). Varasemad lühendid (enamasti autode registreerimismärkide rahvusvahelised koodid) olid kasutusel kuni 2002. aasta lõpuni.
NB!

Mitte kasutada nimetust „Iiri Vabariik“. Seda esineb küll teatavates dokumentides, kuid tegu ei ole ametliku nimetusega.

Riigi tähistamiseks sõna „Holland“ mitte kasutada, sest see on ainult osa Madalmaadest (Lõuna-Holland ja Põhja-Holland).

Mitteliikmesriigid

Mitteliikmesriikide puhul on samuti soovitatav kasutada kahetähelist ISO koodi (ISO 3166 alpha-2).

Lühinimesid, ametlikke nimetusi ja ISO koode vt lisadest A5 ja A6.

Soovitusliku järjekorra kohta vt punkti 7.1.2.

27 ELi liikmesriiki, ühinev riik ja kandidaatriigid (enfr)

Ühinev riik / kKandidaatriigid

Originaalkeelne geograafiline lühinimi Eestikeelne geograafiline lühinimi Eestikeelne ametlik nimetus Riigikood
Bosna i Hercegovina/
Боснa и Херцеговинa
Bosnia ja Hertsegoviina Bosnia ja Hertsegoviina BA
Crna Gora / Црна Гора Montenegro Montenegro ME
Republica Moldova Moldova Moldova Vabariik MD
Северна Македонија (1) Põhja-Makedoonia Põhja-Makedoonia Vabariik MK
Shqipëria Albaania Albaania Vabariik AL
Srbija / Сpбија Serbia Serbia Vabariik RS
Türkiye Türgi
Türgi Vabariik TR
Україна (2) Ukraina Ukraina UA
(1)
Transliteratsioon: Северна Македонија = Severna Makedonija.
(2)
Transliteratsioon: Україна = Ukraina.

Ametlik nimetus või lühinimi?

Ametlikku nimetust kasutatakse riigile kui juriidilisele isikule viidates:

Käesolev otsus on adresseeritud Eesti Vabariigile.
Prantsuse Vabariik on kohustatud [---]
NB!
Kui tekstis eelistatakse lühinime, tuleb esmalt ametliku nimetuse järele lisada märkus „edaspidi…“:
Austria Vabariigi ja Bulgaaria Vabariigi vaheline leping (edaspidi „Austria-Bulgaaria leping“)

Lühinime kasutatakse geograafilises või majanduslikus kontekstis:

Taanis elavad töölised [---]
Eksport Kreekast [---]
NB!
Teatud riikide puhul langevad ametlik nimetus ja lühinimi kokku:
Kesk-Aafrika Vabariik
Rumeenia
Viimati uuendatud: 24.1.2023
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg