ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

4.1. Autorid, pädevad asutused, väljaannete talitus ja trükikojad

4.1.1. Autorid ja väljaannete talitus

Euroopa Liidu institutsioonid, organid ja asutused võivad kõigi oma väljaannete avaldamiseks pöörduda väljaannete talituse poole. Väljaannete talitus pakub autoritele muu hulgas järgmiseid teenuseid:

paber- ja multimeediaväljaannete (CD-ROM, DVD, veebisaidid, elektroonilised raamatud) ettevalmistamine ja lepingud väliste teenusepakkujatega;
graafiline kujundus;
teksti korrektuur;
POD (tellimise peale trükitud väljaanded (printing on demand));
identifitseerimistunnuste väljaandmine (ISBN, ISSN, DOI, katalooginumbrid – vt punkti 4.4).
NB!
Otse väljaannete talituse poolt ettevalmistatud väljaannetele eraldatakse identifitseerimistunnused automaatselt.

Menetlus lühidalt

Autoritalitused peavad kõigepealt esitama teenuse osutamise taotluse oma institutsiooni, organi või asutuse pädevale talitusele. Seejärel koostatakse väljaandmistaotlus ja saadetakse see väljaannete talitusele. Selle põhjal koostatud hinnangu või pakkumuse alusel valmistab väljaannete talitus ette tellimuslehed ja edastab need pädevale talitusele allkirjastamiseks.

Pärast lõpliku käsikirja ja allkirjastatud tellimuslehe kättesaamist valmistab väljaannete talitus dokumendi tüpograafiliselt ette ja loeb korrektuuri. Pärast eksemplaride arvu, identifikaatorite (ISBN, ISSN, DOI, katalooginumber), võimaliku müügihinna ja tarnetingimuste kontrollimist tunnistatakse tekst trükikõlblikuks.

Pärast tarnimist teostab talitus väljaande kvalitatiivse heakskiitmise ja kontrollib, kas tarnitud väljaanne ja arve on omavahel vastavuses.

Perioodiliste väljaannete puhul tuleb vältida pealkirja või kujunduse muutmist aasta jooksul, sest sellised muudatused põhjustavad komplikatsioone ning sarja ja kataloogimise hilinemist, kuid ka müügiraskusi ja segadust lugeja jaoks.

Autoritele

Soovite koostada väljaannet / luua plakatit / jõuda kindla sihtauditooriumini?
Kõik vastused Teie tehnilistele ja haldusküsimustele on veebilehel

PubliCare (https://webgate.ec.europa.eu/multisite/publicare/)
(Siselink Euroopa Liidu institutsioonide, organite ja asutuste töötajatele)
Viimati uuendatud: 20.8.2018
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg