ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

3.1. Osutamine Euroopa Liidu Teatajale

Inglise ja prantsuse keeles kasutatakse kolme nimekuju: täisnime, lühinime ja lühendeid. Täisnimi inglise keeles on Official Journal of the European Union ja prantsuse keeles Journal officiel de l’Union européenne (kursiivis) ning seda kasutatakse tekstis, akti jõustumise sättes ja parandustes, kui viidatakse teksti esialgsele ilmumisele. Lühinimi inglise keeles on Official Journal ja prantsuse keeles Journal officiel (ei ole kursiivis) ning seda kasutatakse sellistes allviidetes nagu „See page … of this Official Journal.“ ja „Not yet published in the Official Journal.“, prantsuse keeles „Voir page … du présent Journal officiel.“ ja „Non encore paru au Journal officiel.“, ning vähem ametlikes tekstides. Ingliskeelsed lühendid on OJ L, OJ C, OJ C … A, OJ C … E ning prantsuskeelsed JO L, JO C, JO C … A, JO C … E.

Eesti keeles on kasutusel ainult täisnimi ja lühendid.

Täisnimi on Euroopa Liidu Teataja (kursiivis).

Täisnime kasutatakse:

a)
tekstis:
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve juhatus nimetab ametisse apellatsiooninõukogu kaks liiget ja kaks asendusliiget komisjoni esitatud nimekirja alusel pärast avaliku osalemiskutse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas ja olles konsulteerinud järelevalvenõukoguga.
b)
sättes, kus viidatakse akti jõustumisele:
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
c)
parandustes, kui viidatakse teksti esialgsele ilmumisele Euroopa Liidu Teatajas (vt ka lühendeid);
d)
järgmistes allviidetes:
(1) Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk [---].
(2) Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
NB!
Enne 1. veebruari 2003 nimetati Euroopa Liidu Teatajat Euroopa Ühenduste Teatajaks.

Lühendid on ELT L, ELT L … I, ELT C, ELT C … A, ELT C … E (1. aprillist 2014 ei ole enam kasutusel), ELT C … I.

Lühendeid kasutatakse:

a)
ülejäänud allviidetes:
(2) ELT L 222, 20.8.2008, lk 1.
(3) ELT C 48 A, 24.2.2005.
b)
tabelites:
ELT L 345, 23.12.2009, lk 18
c)
paranduste puhul kasutatakse lühendeid esilehel sisukorras sulgudes (vt ka täisnime).

Euroopa Ühenduste Teataja lühend on EÜT.

NB!

Läbi aegade on viitamise viis varieerunud uute seeriate üllitamise tõttu:

enne 1. juulit 1967 on lehekülgede numeratsioon jooksev. Leheküljenumbrile järgnevad aasta kaks viimast numbrit:
EÜT 106, 30.10.1962, lk 2553/62
alates 1. juulist 1967 algab iga EÜT 1. leheküljega:
EÜT 174, 31.7.1967, lk 1
1. jaanuaril 1968 luuakse L- ja C-seeria:
EÜT L 32, 6.2.1968, lk 6
EÜT C 1, 12.1.1968, lk 1
1. jaanuaril 1978 luuakse S-seeria:
EÜT S 1, 7.1.1978, lk 1
1. jaanuaril 1991 luuakse C … A-seeria:
EÜT C 291 A, 8.1.1991, lk 1
31. augustil 1999 luuakse C … E-seeria (1. aprillist 2014 ei ole enam kasutusel):
EÜT C 247 E, 31.8.1999, lk 28
1. veebruarist 2003 on EÜT asemel ELT.
1. jaanuaril 2016 luuakse L … I- ja C … I-seeria:
ELT L 11 I, 16.1.2016, lk 1
ELT C 15 I, 16.1.2016, lk 1
Viimati uuendatud: 1.8.2018
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg