ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

2.7. Õigusakti jaotised

Jaotised Nummerdamine Viitamine tekstis
Õigusaktid
Preambul (1)
volitus (1)   esimeses volituses, teises volituses jne
nummerdatud põhjendus (1) (1), (2) jne põhjenduses 1, 2 jne (2)
nummerdamata põhjendus (1)   esimeses põhjenduses (2)
Regulatiivosa (3)
artikkel (3) Ainus artikkel
Artikkel 1, 2 jne
ainsas artiklis
artiklis 1, 2 jne
lõige (3) 1., 2. jne lõikes 1, 2 jne (kui lõige on samas artiklis)
artikli 2 lõikes 1 (viitab lõikele, mis ei ole sellessamas artiklis)
lõik (4)   esimeses, teises, kolmandas jne lõigus
[artikli 1 lõike 1] teises lõigus
[artikli 1] esimeses lõigus
punkt (3) a), b) jne
i), ii), iii), iv) jne
1), 2) jne
punktis a, b jne
punktis i, ii, iii, iv jne
punktis 1, 2 jne
alapunkt (3) a), b) jne
i), ii), iii), iv) jne
alapunktis a, b jne
alapunktis i, ii, iii, iv jne
[artikli 1 lõike 1 esimese lõigu punkti a] alapunkti i alapunktis 1
taane (5) esimeses, teises jne taandes, viimases taandes
[artikli 1 lõike 1 esimese lõigu punkti a alapunkti i alapunkti 1] esimeses taandes
Lisa
  I, II jne lisa (või A, B jne lisa) I, II jne lisas (või A, B jne lisas)
Liide
  1., 2. jne liide 1., 2. jne liites
Teised jaotised
osa I, II jne osa
(või esimene osa, teine osa jne) (*)
I, II jne osas
jaotis I, II jne jaotis I, II jne jaotises
[I osa] I jaotises
peatükk I, II jne peatükk
(või 1., 2. jne peatükk)
(mitte: esimene peatükk)
I, II jne peatükis
(või 1., 2. jne peatükis)
[I osa I jaotise] I peatükis
jagu 1., 2. jne jagu
(mitte: esimene jagu)
1., 2. jne jaos
[I osa I jaotise I peatüki] 1. jaos
punkt (6) I, II jne (või A, B jne)
I. (või A. või 1.) (*)

I punktis (või punktis A või punktis 1)
(*)
Võimalikud on ka muud jaotised, mispuhul järgitakse lähteteksti.
(1)
(2)
Enne 7. veebruari 2000, kui põhjendused olid nummerdamata: esimeses, teises jne põhjenduses.
(3)
Kui artiklid, nummerdatud lõiked või muud jaotuselemendid, mis on tähistatud numbri või tähega, on lisatud olemasoleva õigusakti regulatiivossa, tähistatakse neid sama numbri või tähega mis eelnevas alajaotises, lisades tähe „a“, „b“, „c“, „d“ jne. Vt ka punkti 3.3.2.
(4)
Neil jaotistel ei ole numbrit ega muud tähist; viitamisel kasutatakse järgarvsõnu.
(5)
Enne XMLi-põhise dokumentide koostamise tööriista EdiT kasutuselevõttu 2021. aastal oli võimalik kasutada loeteludes esimese tasandi tähistamiseks ka taandeid.
(6)
Kasutatakse teatud soovitustes, resolutsioonides, deklaratsioonides ja aruannetes.
NB!
Kokkuvõtusõna sisaldavad sissejuhatavad laused lõpevad kooloniga ja neile järgnevad jaotised algavad väikese tähega.
Tabel ei ole struktureeritud kindla reegli järgi. Jaotiste järjekord võib erineda sõltuvalt tekstist.

Vt Visual guide — Official Journal typographical rulesPDF.

Viimati uuendatud: 19.12.2022
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg