ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

2.5. Lõppsätted (koht, kuupäev ja allkiri)

Akt lõpeb järgmiselt:

allakirjutamise koht ja aeg;
allkiri.

Koht ja aeg

Teisese õiguse aktides esitatakse koht ja aeg järgmiselt:

Brüssel, 1. september 2010

See on akti allakirjutamise (Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühiselt vastu võetud aktide puhul) või vastuvõtmise (teiste aktide puhul) kuupäev.

Aluslepingutes, rahvusvahelistes lepingutes jne kirjutatakse kuupäev sõnadega välja.

Sõlmitud kahe tuhande kümnenda aasta märtsikuu kahekümne neljandal päeval Brüsselis kahes ingliskeelses eksemplaris.

Akti allakirjutamise koht on kas Brüssel (tavaliselt), Luxembourg (kus nõukogu kohtub aprillis, juunis ja oktoobris), Strasbourg (Euroopa Parlamendi puhul, k.a juhul, kui ta kirjutab alla koos nõukoguga) või Frankfurt Maini ääres (enamiku Euroopa Keskpanga aktide puhul).

Allkirjad (mitteammendav loetelu)

teisese õiguse aktides:
Euroopa Parlament Euroopa Ülemkogu Nõukogu

Euroopa Parlamendi nimel

president

[eesnime esitäht (-tähed) ja perekonnanimi]

Euroopa Ülemkogu nimel

eesistuja

[eesnime esitäht (-tähed) ja perekonnanimi]

Nõukogu nimel

eesistuja

[eesnime esitäht (-tähed) ja perekonnanimi]


Komisjon
Määrused, direktiivid, adressaadita otsused Adressaadiga otsused

Komisjoni nimel

president

[täisnimi]


või


Komisjoni nimel

presidendi eest

asepresident

[täisnimi]


või

Komisjoni nimel

presidendi eest

komisjoni liige

[täisnimi]


või


Komisjoni nimel

presidendi eest

… peadirektoraadi

peadirektor

[täisnimi]

Komisjoni nimel

asepresident

[täisnimi]


või


Komisjoni nimel

komisjoni liige

[täisnimi]


EMP Ühiskomitee Euroopa Keskpank
Määrused, suunised Otsused, soovitused

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

[täisnimi]

EKP nõukogu nimel

EKP president

[täisnimi]


või


EKP juhatuse nimel

EKP president

[täisnimi]

EKP president

[täisnimi]


NB!
Eestikeelsetes aktides on nimi alati kõige lõpus. Teistes keeltes (v.a läti keel) on nimi institutsiooni ja ametikoha vahel, kui tegemist ei ole presidendi ega eesistujaga.
rahvusvahelistes lepingutes:
Lepingud, protokollid, konventsioonid

Euroopa Liidu nimel

[allkiri]

Liikmesriikide nimel

[allkiri]


Kirjavahetuse vormis lepingud

Euroopa Liidu Nõukogu nimel

Euroopa Liidu nimel

Allkirjade kohta vt ka kokkuvõtlikke tabeleid esimese osa lõpus.

Viimati uuendatud: 21.12.2016
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg