ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

1.3.2. Aktide nummerdamine

Avaldamise number

C-seerias avaldatud dokumentide pealkirjad sisaldavad avaldamise numbrit, mille annab väljaannete talitus. See number sisaldab:

a)
ilmumise aastat:
i)
alates 1. jaanuarist 1999 neljakohaline aastaarv;
ii)
kuni 31. detsembrini 1998 aastaarvu kaks viimast numbrit;
b)
ELT numbrit;
c)
ELTs avaldamise järjenumbrit:
98/C 45/01
2010/C 2/08

See number on pealkirja all, keskel ja sulgudes. Sisukorras on see number vasakus servas, ilma sulgudeta.

Erinumber

Teatavatel dokumentidel on pealkirjas oma number:

seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud nõukogu seisukohad:
nõukogu esimese lugemise seisukoht (EL) nr 11/2010
NB!
Varem, kaasotsustamismenetluse ajal oli tegemist nõukogu ühiste seisukohtadega:
nõukogu ühine seisukoht (EÜ) nr 14/2005
riigiabi:
riigiabi C 32/09
NB!
Ettevaatust numbritega: C 55/99, C 55/2000 (neli numbrit ainult 2000. aastal), C 55/01.
Euroopa Kohtu, Üldkohtu ja Avaliku Teenistuse Kohtu lahendid:
kohtuasi C-187/10 (Euroopa Kohus)
kohtuasi T-211/10 (Üldkohus – alates 15.11.1989)
kohtuasi F-29/10 (Avaliku Teenistuse Kohus – 23. juulist 2005 kuni 31. augustini 2016)
enne 15. novembrit 1989 (ainult Euroopa Kohtu puhul): kohtuasi 84/81
NB!
Avaliku Teenistuse Kohus, mis loodi 2004. aastal, lõpetas tegevuse 1. septembril 2016, olles andnud oma pädevuse üle Üldkohtule.
kontrollikoja arvamused ja eriaruanded:
arvamus nr 01/2022 (enne 1. jaanuari 2022: arvamus nr 1/2021)
eriaruanne nr 02/2022 (enne 1. jaanuari 2022: eriaruanne nr 2/2021)
EFTA kohtu lahendid:
kohtuasi E-5/10
avalike konkursside teated (C … A-seeria):
EPSO/AD/177/10
vabade ametikohtade teated:
KOM/2010/10275
sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise halduskomisjoni otsused:
Salvesta kirje Otsus nr H8, 17. detsember 2015 (ajakohastatud väiksemate tehniliste selgituste lisamiseks 9. märtsil 2016), milles käsitletakse sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise halduskomisjoni andmetöötluse tehnilise komisjoni töökorda ja koosseisu
asutuste paranduseelarved:
Euroopa Ravimiameti 2010. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve
ettepanekute esitamise kutsed:
ettepanekute esitamise kutse IX-2011/01 – „Toetused Euroopa tasandi erakondadele“
NB!
Kuni 23. juulini 2002 (ESTÜ asutamislepingu kehtivusaja lõpp) eksisteerisid ka nõukogu nõusolekud.
Viimati uuendatud: 28.7.2022
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg