ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

Avasõna

Alates selle esimesest väljaandest aastal 1993 toimetaja vademeekumi nime all on institut­sioonidevaheline stiilijuhend muutunud möödapääsmatuks töövahendiks Euroopa Liidu institutsioonide ja organite tekstide autoritele kõigis ametlikes keeltes.

See keelekasutuse ühtlustamine on eriti märkimisväärne tulemus, kuna kõik käesolevas teoses sisalduvad ühised kokkulepped ja tööeeskirjad on välja töötanud meie asjatundjad, järgides rangelt iga keele eripära.

Institutsioonidevaheline stiilijuhend, mis on kättesaadav ka internetis, võimaldab interaktiivset dialoogi eri osapoolte vahel, olgu nad siis autorid, toimetajad, juristid-lingvistid, termino­loogid, tõlkijad või korrektorid. Nende panus käesoleva teose parandamisse ja ajakohastamisse on seega teretulnud.

Ma loodan kõigi koostööle, et tagada kehtestatud normide rakendamine. See võimaldab meil muu hulgas jätkata infotehnoloogiavahendite potentsiaali ärakasutamist, et paremini teenida Euroopa kodanikke, kellele meie institutsioonide ja organite koostatud tekstid ju eelkõige suunatud on.

Pierre de BOISSIEU
Väljaannete talituse
juhtkomitee eesistuja

NB!
Avasõna tekst avaldati algselt prantsuse keeles.
Viimati uuendatud: 31.10.2011
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg