ISSN 1831-5380
Διάγραμμα του δικτυακού τόπου | Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Τα cookies | Συνήθεις ερωτήσεις | Επικοινωνία | Εκτύπωση

7.3.3. Κανόνες γραφής νομισματικών μονάδων

Ολογράφως

Όταν μια νομισματική μονάδα δεν συνοδεύεται από ποσό, γράφεται ολογράφως (εκτός από τις περιπτώσεις πινάκων, βλ. παρακάτω):

ένα ποσό σε ευρώ
ένα ποσό σε ελβετικά φράγκα

Με χρήση του κωδικού ISO

Κείμενο

Στις νομικές πράξεις, όταν η νομισματική μονάδα που συνοδεύεται από ποσό είναι το ευρώ, χρησιμοποιείται ο κωδικός ISO (EUR):

Ο απαιτούμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 12 500 EUR.
Διαπιστώθηκε διαφορά 1 550 EUR.
Σημείωση:
Στην ελληνική γλώσσα, στα έγγραφα που δεν δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα, όλες οι νομισματικές μονάδες γράφονται κατά κανόνα ολογράφως ακόμα και αν συνοδεύονται από ποσό:
δαπάνες 15 000 ευρώ
Πίνακες

Για την αναφορά της χρησιμοποιούμενης σε έναν πίνακα μονάδας, χρησιμοποιούνται ο κωδικός ISO και ο ενδεχόμενος πολλαπλασιαστής του ποσού (εκατ., δισ. κ.λπ.), ευθυγραμμισμένοι στο άνω δεξιό μέρος του πίνακα, εντός παρενθέσεως και με πλάγιους χαρακτήρες:

(σε EUR)
(σε εκατ. EUR)
(σε δισ. EUR)
Νομικές πράξεις — Επίσημη Εφημερίδα
Ευρώ

Στα έγγραφα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα, τα ποσά αναγράφονται πάντοτε με αριθμούς και συνοδεύονται από τον κωδικό ISO (με εξαίρεση τα κείμενα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, βλ. παρακάτω):

10 000 EUR
1 000 000 EUR
Άλλα νομίσματα

Όλες οι νομισματικές μονάδες εκτός του ευρώ γράφονται πάντοτε ολογράφως την πρώτη φορά που εμφανίζονται, ακολουθούμενες από τον κωδικό ISO εντός παρενθέσεως. Στη συνέχεια, χρησιμοποιείται ο κωδικός ISO:

έσοδα 300 δανικών κορονών (DKK) και δαπάνη 505 DKK
Ελεγκτικό Συνέδριο

Στα έγγραφα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι νομισματικές μονάδες γράφονται ολογράφως ακόμα και όταν συνοδεύονται από ποσό:

δαπάνες 15 000 ευρώ

Χρήση του συμβόλου (€)

Το σύμβολο του ευρώ (€) χρησιμοποιείται μόνο στις γραφικές παραστάσεις. Επιτρέπεται επίσης η χρήση του στα έγγραφα εκλαΐκευσης ή σε εκείνα που έχουν προωθητικό χαρακτήρα (π.χ. σε καταλόγους εκδόσεων) ή σε δελτία Τύπου.

Στην επεξεργασία κειμένου το σύμβολο (€) μπορεί να γραφεί με ταυτόχρονη πίεση των πλήκτρων «AltGr» και «E» (ή «Ctrl» και «Alt» και «E»). Οι τεχνικές προδιαγραφές του συμβόλου και οι διάφορες εκδοχές που μπορούν να φορτωθούν είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Επιτροπής (https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/euro/history-euro/design-euro_en#constructing-the-euro-symbol-for-professionals).

Σημείωση:
Σε κείμενο HTML, θα πρέπει ακόμη να ληφθούν υπόψη ο σκοπός και η διάταξη που εγγράφου. Τη στιγμή αυτή, τα κείμενα που είναι διαμορφωμένα με Unicode δεν παρουσιάζουν πλέον πρόβλημα. Αντίθετα, για τα παλαιότερα κείμενα που δημιουργήθηκαν με ISO 8859, ο κωδικός HTML «€» επιτρέπει την ορθή απεικόνιση του συμβόλου στην οθόνη, αλλά ο χαρακτήρας μπορεί να εξαφανιστεί κατά την εκτύπωση σε ορισμένους εκτυπωτές (το εν λόγω πρόβλημα μπορεί να παρακαμφθεί με την εισαγωγή του συμβόλου με μορφή εικόνας gif ή jpg). Για τα κείμενα που εισέρχονται σε μια αλυσίδα παραγωγής και προορίζονται για αυτόματη διαβίβαση προς το ίντρανετ ή το διαδίκτυο, συνιστάται η αποφυγή της χρήσης του συμβόλου (καλύτερα να χρησιμοποιείται ο κωδικός ISO: EUR).

Θέση του κωδικού ISO (EUR) στα ποσά με αριθμούς

Ο κωδικός EUR τοποθετείται μετά τον αριθμό, από τον οποίο χωρίζεται με διάστημα:

ποσό 30 EUR
Σημείωση:
Στα αγγλικά, τα ιρλανδικά και τα μαλτέζικα ο κωδικός εμφανίζεται πριν από τον αριθμό, από τον οποίο χωρίζεται με διάστημα:
an amount of EUR 30

Θέση του συμβόλου (€) στα ποσά με αριθμούς

Το σύμβολο € τοποθετείται μετά τον αριθμό, από τον οποίο χωρίζεται με διάστημα:

ποσό 30 €
Σημείωση:
Στα αγγλικά, τα ιρλανδικά, τα μαλτέζικα και τα ολλανδικά το σύμβολο εμφανίζεται πριν από τον αριθμό:
an amount of €30 (χωρίς διάστημα μεταξύ του συμβόλου και του αριθμού)

Εκατομμύρια/δισεκατομμύρια

Για τα εκατομμύρια ή τα δισεκατομμύρια, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθες γραφές:

μόνο με αριθμούς (υποχρεωτικά στις νομικές πράξεις):
10 000 000 EUR
με το ουσιαστικό «εκατομμύριο(-α)» ή «δισεκατομμύριο(-α)» (κατά κανόνα στα κείμενα που δεν δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα):
10 εκατομμύρια ευρώ
15 δισεκατομμύρια ευρώ
οι συντομογραφίες «εκατ.» και «δισ.» ακολουθούμενες από τον κωδικό ISO (κυρίως στις επικεφαλίδες των πινάκων, εντός παρενθέσεως):
(σε εκατ. EUR)
(σε δισ. USD)
Σημείωση:
Στην ελληνική γλώσσα, σε κείμενα που δεν δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα, όταν υπάρχουν λίγα αριθμητικά στοιχεία, προτιμώνται οι γραφές «εκατομμύριο/-α» και «δισεκατομμύριο/-α», ενώ, όταν υπάρχει πληθώρα αριθμητικών στοιχείων, προτιμάται η χρήση των συντομογραφιών («εκατ.» και «δισ.»).
Εκατομμύρια/δισεκατομμύρια και δεκαδικά ψηφία

Σε ό,τι αφορά τα δεδομένα προϋπολογισμού, για λόγους συγκρισιμότητας των αριθμών, συνιστάται η χρήση των ακόλουθων μορφών:

μέχρι τρία δεκαδικά ψηφία μετά την υποδιαστολή, παραμονή στο επίπεδο της αντίστοιχης μονάδας:
1,326 δισεκατομμύρια (και όχι 1 326 εκατομμύρια)
πέραν των τριών δεκαδικών, χρήση της κατώτερης μονάδας:
1 326,1 εκατομμύρια (και όχι 1,3261 δισεκατομμύρια)

Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται καλύτερη αναγνωσιμότητα των αριθμών και οι συγκρίσεις καθίστανται ευχερέστερες.

Τελευταία ενημέρωση: 7.2.2022
Αρχή σελίδας
Προηγούμενη σελίδαΕπόμενη σελίδα