ISSN 1831-5380
Διάγραμμα του δικτυακού τόπου | Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Τα cookies | Συνήθεις ερωτήσεις | Επικοινωνία | Εκτύπωση

5.4. Copyright

5.4.1. Ρήτρα επιφύλαξης δικαιώματος (σημείωση του copyright)

Το copyright είναι το αποκλειστικό δικαίωμα που έχει ένας δημιουργός ή ένας εκδότης να εκμεταλλεύεται για ορισμένη χρονική περίοδο ένα γραπτό ή καλλιτεχνικό έργο.

To τυπικό μέρος της προστασίας καλύπτεται εάν όλα τα αντίτυπα μιας έκδοσης φέρουν σημείωση για τον σκοπό αυτό, που ονομάζεται επιφύλαξη δικαιώματος και πληροφορεί το κοινό ότι υπάρχει απαίτηση προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για το εν λόγω έργο:

© [όνομα του κατόχου], [έτος]
για παράδειγμα:
© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018

Για τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν δύο μορφές copyright, ανάλογα με το κατά πόσον η οντότητα στην οποία ανήκει η υπηρεσία-συντάκτης έχει νομική προσωπικότητα ή όχι.

(a)

Θεσμικά και λοιπά όργανα χωρίς νομική προσωπικότητα

Στην περίπτωση των επίσημων εκδόσεων των θεσμικών και λοιπών οργάνων της Ένωσης και των σχετικών διοργανικών υπηρεσιών (όπως της Υπηρεσίας Εκδόσεων), το copyright ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της και όχι σε κάθε θεσμικό ή άλλο όργανο μεμονωμένα, εκτός από τα όργανα εκείνα που έχουν δική τους νομική προσωπικότητα (την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων):

© Ευρωπαϊκή Ένωση, [έτος]

Πριν από την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας, έως τις 30 Νοεμβρίου 2009:
© Ευρωπαϊκές Κοινότητες, [έτος]

(b)

Οντότητες με νομική προσωπικότητα

Θεσμικά και λοιπά όργανα

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων έχουν τη δική τους νομική προσωπικότητα και, επομένως, το δικό τους copyright:

© Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, [έτος]
© Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, [έτος]
© Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, [έτος]
Σημείωση:
Θα πρέπει να χρησιμοποιείται η πλήρης επωνυμία και όχι μόνο το αρκτικόλεξο:
© Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, [έτος]
και όχι © EKT, [έτος]
Αποκεντρωμένοι οργανισμοί

Οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί (βλ. σημείο 9.5.3 για τον πλήρη κατάλογο) έχουν τη δική τους νομική προσωπικότητα και πρέπει, κατά συνέπεια, να προσδιορίζονται με την επωνυμία τους ως κάτοχοι των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας:

© Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, [έτος]
Σημείωση:
Θα πρέπει να χρησιμοποιείται η πλήρης επωνυμία και όχι μόνο το αρκτικόλεξο:
© Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, [έτος]
ή ενδεχομένως:
©Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex), [έτος]
και όχι © Frontex, [έτος]
Εάν το copyright έχει μεταβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση με σύμβαση ή άλλο νομικό έγγραφο:
© Ευρωπαϊκή Ένωση, [έτος]
Euratom

Τα έγγραφα που συντάσσονται στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής της Συνθήκης Ευρατόμ (και σχετικά με τη γραμμή του προϋπολογισμού Ευρατόμ) πρέπει να φέρουν μνεία της κατάλληλης επιφύλαξης:

© Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, [έτος]

Αυτό ισχύει, π.χ., για διάφορα έγγραφα ή για κάποιες εξειδικευμένες εκδόσεις στον τομέα της ατομικής ενέργειας του Κοινού Κέντρου Ερευνών.

(c)

Μνεία του έτους

Για τις εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η περίοδος προστασίας ενός έργου σε μια συγκεκριμένη γλώσσα αρχίζει από την πρώτη έκδοσή του. Το έτος που πρέπει να εμφαίνεται στη σημείωση του copyright δεν είναι το έτος έκδοσης στην πρωτότυπη γλώσσα αλλά στη συγκεκριμένη κάθε φορά γλώσσα.

Στην πρώτη έκδοση ενός έργου σε μια συγκεκριμένη γλώσσα, το έτος έκδοσης και το έτος του copyright συμπίπτουν. Σε περίπτωση ανατύπωσης, η σημείωση του copyright παραμένει αμετάβλητη. Αντίθετα, στην περίπτωση επανέκδοσης, η χρονολογία της σημείωσης του copyright πρέπει να αντιστοιχεί στο έτος κυκλοφορίας της καινούργιας έκδοσης.

Όταν η μορφή μιας έκδοσης αλλάζει (π.χ. από έντυπο σε ηλεκτρονικό βιβλίο), το έτος έκδοσης είναι ταυτόσημο με το έτος της αρχικής έκδοσης εφόσον δεν έχουν γίνει αλλαγές. Αν έχουν γίνει ουσιαστικές αλλαγές, τότε πρόκειται για νέα έκδοση, όπου δεν αναγράφεται μόνο η ημερομηνία της πρώτης έκδοσης (στο συγκεκριμένο παράδειγμα, της έντυπης έκδοσης), αλλά και η ημερομηνία της νέας (του ηλεκτρονικού βιβλίου).

(d)

Γραφιστικά και καλλιτεχνικά στοιχεία

Αν η έκδοση περιλαμβάνει στοιχεία (φωτογραφίες, εικόνες, γραφήματα, κείμενα κ.λπ.) των οποίων το copyright ανήκει σε τρίτο μέρος ή αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αποκτήσει όλα τα δικαιώματα μιας έκδοσης, πρέπει να επισημαίνεται σαφώς η πηγή κάθε στοιχείου και, εάν απαιτείται, οι όροι χρήσης του. Οι υπηρεσίες-συντάκτες (θεσμικά και λοιπά όργανα και αποκεντρωμένοι οργανισμοί) πρέπει να έχουν τη γραπτή έγκριση των κατόχων του copyright για τα στοιχεία αυτά (βλ. σημείο 5.4.4).

Οι έννοιες του copyright αφορούν επίσης τις ηλεκτρονικές εκδόσεις και, συνεπώς, κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο διαδίκτυο. Βλ. επίσης τη σελίδα σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον ιστότοπο Europa (https://europa.eu/european-union/abouteuropa/legal_notices_el).

Για λογοτεχνικά, καλλιτεχνικά ή επιστημονικά έργα, βλ. επίσης τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ηθικά δικαιώματα των μόνιμων υπαλλήλων [https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/intellectual-property/Documents/MAN_Guidelines-on-Literary-Scientific-and-Artistic-Works.pdf (εσωτερικός σύνδεσμος για το προσωπικό των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων)].

Για τυχόν ερωτήσεις, επικοινωνήστε με τον τομέα που είναι υπεύθυνος για το copyright στην Υπηρεσία Εκδόσεων (OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu).
Τελευταία ενημέρωση: 24.4.2019
Αρχή σελίδας
Προηγούμενη σελίδαΕπόμενη σελίδα