ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

Bilag A9 Institutioner, organer, interinstitutionelle tjenester og organisationer: flersproglig liste

(Status pr. 19.1.2022)

Dette bilag indeholder a) et indeks over de indeholdte navne og b) en flersproglig liste med de tilsvarende navne på de andre sprog. Hvad angår den rækkefølge, de skal nævnes i, se punkt 9.5.

a) Indeks

b) Flersproglig liste

Agenturet for Støtte til BEREC

 

EF-Sortsmyndigheden

 

EU-Satellitcentret

 

Euratoms Forsyningsagentur

 

Europa-Kommissionen

 

Europa-Parlamentet

 

Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning

 

Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed

 

Den Europæiske Anklagemyndighed

 

Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed

 

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

 

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

 

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme

 

Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse

 

Den Europæiske Centralbank

 

Det Europæiske Databeskyttelsesråd

 

Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut

 

Det Europæiske Fiskerikontrolagentur

 

Det Europæiske Forsvarsagentur

 

Det Europæiske Forvaltningsorgan for Forskning

 

Det Europæiske Forvaltningsorgan for Sundhed og Det Digitale Område

 

Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur

 

Den Europæiske Forvaltningsskole

 

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet

 

Det Europæiske Industri-, Teknologi- og Forskningskompetencecenter for Cybersikkerhed

 

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi

 

Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder

 

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

 

Den Europæiske Investeringsbank

 

Den Europæiske Investeringsfond

 

Det Europæiske Kemikalieagentur

 

Det Europæiske Lægemiddelagentur

 

Det Europæiske Miljøagentur

 

Den Europæiske Ombudsmand

 

Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug

 

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor

 

Det Europæiske Regionsudvalg

 

Den Europæiske Revisionsret

 

Det Europæiske Råd

 

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

 

Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

 

Den Europæiske Union

 

Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed

 

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder

 

Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed

 

Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde

 

Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet

 

Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder

 

Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde

 

Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse

 

Den Europæiske Unions Asylagentur

 

Den Europæiske Unions Domstol/Domstolen
(Institution/instans)

 

Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier

 

Den Europæiske Unions Jernbaneagentur

 

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

 

Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur

 

Den Europæiske Unions Publikationskontor

 

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

Formanden for Det Europæiske Råd

 

Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd

 

Forvaltningsorganet for Det Europæiske Innovationsråd og SMV’er

 

Det Europæiske Forvaltningsorgan for Klima, Infrastruktur og Miljø

 

Den Fælles Afviklingsinstans

 

fællesforetagendet for centrale digitale teknologier

 

fællesforetagendet for et cirkulært biobaseret Europa

 

fællesforetagendet for Europas jernbaner

 

fællesforetagendet for europæisk højtydende databehandling

 

fællesforetagendet for forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum 3

 

fællesforetagendet for initiativet om innovativ sundhed

 

fællesforetagendet for intelligente net og tjenester

 

fællesforetagendet for ren brint

 

fællesforetagendet for ren luftfart

 

fællesforetagendet Fusion for Energy

 

fællesforetagendet Global Health EDCTP3

 

IT-Beredskabsenheden for EU’s Institutioner, Organer og Agenturer

 

Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde

 

Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

 

Personaleretten

 

Retten

 

Rådet for Den Europæiske Union

 

Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil

 

Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

Sidens top
Forrige sideNæste side