ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

9.6. Kommissionens generaldirektorater og tjenester: officielle navne

DA
Udgave:
14.10.2022
Koder (udelukkende til internt brug)
og nummerkoder
(udelukkende til EDB-brug)

Se også:
Link til GD’s hjemmeside
Link til listen over kommissærerne

Fulde navn
og præsentationsrækkefølge
Kortform Almindelig forkortelse Kode
(internt brug) (1)
Usynlig nummer-
kode (2)
Ressortområde
Generalsekretariatet   SG 31 Generalsekretariatet
Juridisk Tjeneste   SJ 32 Juridisk Tjeneste
Generaldirektoratet for Kommunikation GD for Kommunikation   COMM 61 Kommunikation
IDEA – Inspiration, debat, engagement og accelereret aktion   IDEA 46 Inspiration, debat, engagement og accelereret aktion
Generaldirektoratet for Budget GD for Budget   BUDG 19 Budget
Generaldirektoratet for Menneskelige Ressourcer og Sikkerhed GD for Menneskelige Ressourcer og Sikkerhed   HR 09 Menneskelige Ressourcer og Sikkerhed
Generaldirektoratet for Informationsteknologi GD for Informations­teknologi   DIGIT 50 Informations­teknologi
Intern Revisionstjeneste   IAS 25 Intern Revisionstjeneste
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig OLAF OLAF 57 Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig
Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender GD for Økonomiske og Finansielle Anliggender   ECFIN 02 Økonomiske og Finansielle Anliggender
Generaldirektoratet for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV’er GD for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV’er   GROW 62 Det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV’er
Generaldirektoratet for Forsvarsindustri og Rummet GD for Forsvarsindustri og Rummet   DEFIS 26 Forsvarsindustri og Rummet
Generaldirektoratet for Konkurrence GD for Konkurrence   COMP 04 Konkurrence
Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkeds­forhold og Inklusion   EMPL 05 Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkeds­forhold og Inklusion
Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter GD for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter   AGRI 06 Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
Generaldirektoratet for Mobilitet og Transport GD for Mobilitet og Transport   MOVE 7 Mobilitet og Transport
Generaldirektoratet for Energi GD for Energi   ENER 27 Energi
Generaldirektoratet for Miljø GD for Miljø   ENV 11 Miljø
Generaldirektoratet for Klima GD for Klima   CLIMA 87 Klima
Generaldirektoratet for Forskning og Innovation GD for Forskning og Innovation   RTD 12 Forskning og Innovation
Generaldirektoratet for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi GD for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi Connect CNECT 13 Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi
Det Fælles Forskningscenter JRC (3) JRC 53 Det Fælles Forskningscenter
Generaldirektoratet for Maritime Anliggender og Fiskeri GD for Maritime Anliggender og Fiskeri   MARE 14 Maritime Anliggender og Fiskeri
Generaldirektoratet for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen GD for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkeds­unionen   FISMA 15 Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkeds­unionen
Generaldirektoratet for Regionalpolitik og Bypolitik GD for Regionalpolitik og Bypolitik   REGIO 16 Regionalpolitik og Bypolitik
Generaldirektoratet for Strukturreformstøtte GD for Strukturreformstøtte   REFORM 35 Strukturreformstøtte
Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion GD for Beskatning og Toldunion   TAXUD 21 Beskatning og Toldunion
Generaldirektoratet for Uddannelse, Unge, Idræt og Kultur GD for Uddannelse, Unge, Idræt og Kultur   EAC 63 Uddannelse, Unge, Idræt og Kultur
Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed GD for Sundhed og Fødevaresikkerhed   SANTE 64 Sundhed og Fødevaresikkerhed
Myndigheden for Kriseberedskab og -indsats på Sundhedsområdet HERA HERA 30
Generaldirektoratet for Migration og Indre Anliggender GD for Migration og Indre Anliggender   HOME 65 Migration og Indre Anliggender
Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og Forbrugere GD for Retlige Anliggender og Forbrugere   JUST 76 Retlige Anliggender og Forbrugere
Generaldirektoratet for Handel GD for Handel   TRADE 67 Handel
Generaldirektoratet for Naboskabspolitik og Udvidelsesforhandlinger GD for Naboskabspolitik og Udvidelses­forhandlinger   NEAR 69 Naboskabspolitik og Udvidelses­forhandlinger
Generaldirektoratet for Internationale Partnerskaber GD for Internationale Partnerskaber   INTPA 55 Internationale Partnerskaber
Generaldirektoratet for Civilbeskyttelse og Humanitære Bistandsforanstaltninger på Europæisk Plan (ECHO) GD for Civilbeskyttelse og Humanitære Bistands­foranstaltninger på Europæisk Plan (ECHO) ECHO ECHO 51 Civilbeskyttelse og Humanitære Bistands­foranstaltninger på Europæisk Plan (ECHO)
Eurostat Eurostat ESTAT 34 Eurostat
Generaldirektoratet for Tolkning GD for Tolkning   SCIC 38 Tolkning
Generaldirektoratet for Oversættelse GD for Oversættelse   DGT 47 Oversættelse
Den Europæiske Unions Publikationskontor Publikationskontoret OP OP 43 Publikationskontoret
Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter   FPI 59 (4) Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter
Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder   PMO 40  
Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles Infrastruktur- og logistikkontoret — Bruxelles   OIB 39  
Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Luxembourg Infrastruktur- og logistikkontoret — Luxembourg   OIL 41  
De Europæiske Fællesskabers Personale­udvælgelseskontor Det Europæiske Personale­udvælgelseskontor (5) EPSO EPSO 42  
Forvaltningsorganet for Det Europæiske Innovationsråd og SMV’er Eismea EISMEA 81  
Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur EACEA EACEA 82  
Det Europæiske Forvaltningsorgan for Klima, Infrastruktur og Miljø CINEA CINEA 84  
Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd ERCEA ERCEA 85  
Det Europæiske Forvaltningsorgan for Forskning REA REA 86  
Det Europæiske Forvaltningsorgan for Sundhed og Det Digitale Område HADEA HaDEA 90  
         
      89 (6)  
(1)
Kode forbeholdt udelukkende internt brug. I alle dokumenter, der skal udkomme som publikation (på papir eller elektronisk), bruges de sædvanlige forkortelser.
(2)
I nogle EDB-systemer bruges nummerkoden 60 til kabinetterne.
(3)
Brug ikke FFC (JRC = ens forkortelse på alle sprog).
(4)
I nogle EDB-systemer bruges nummerkoden 66 til FPI.
(5)
Almindeligt brugt navn. Det fulde navn bruges kun i lovtekster, der vedrører EPSO’s statutter.
(6)
Nummerkode 89 bruges til Den Fælles Afviklingsinstans (jf. punkt 9.5.3, decentrale organisationer (agenturer)).
Ændringer til 2011-udgaven (basisudgave)

24.9.2021

C(2021) 6712 final

Ny tjeneste: Myndigheden for Kriseberedskab og -indsats på Sundhedsområdet

1.4.2021

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/173

Tidligere navn Nyt navn
Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME) Forvaltningsorganet for Det Europæiske Innovationsråd og SMV’er (Eismea)
Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA) Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA)
Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA) Det Europæiske Forvaltningsorgan for Klima, Infrastruktur og Miljø (CINEA)
Forvaltningsorganet for Forskning (REA) Det Europæiske Forvaltningsorgan for Forskning (REA)

31.3.2021

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/173

Nedlagt: Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer (Chafea)

28.2.2021

PV(2020) 2363 final

Nedlagt: Taskforcen for Forbindelserne med Det Forenede Kongerige (UKTF)

16.2.2021

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/173

Det Europæiske Forvaltningsorgan for Sundhed og Det Digitale Område

16.1.2021

PV(2020) 2352 final

Tidligere navn Nyt navn
Generaldirektoratet for Internationalt Samarbejde og Udvikling Generaldirektoratet for Internationale Partnerskaber
GD for Internationalt Samarbejde og Udvikling GD for Internationale Partnerskaber
DEVCO INTPA

1.1.2020

PV(2019) 2317 final

new directorate-general: Generaldirektoratet for Forsvarsindustri og Rummet

new directorate-general: Generaldirektoratet for Strukturreformstøtte

9.12.2019

PV(2019) 2317 final

Tidligere navn Nyt navn
Det Europæiske Center for Politisk Strategi IDEA – Inspiration, debat, engagement og accelereret aktion
EPSC IDEA

16.11.2019

SEC(2019) 364,
PV(2019) 2312 final

Tidligere navn Nyt navn
Taskforcen for Forberedelse og Gennemførelse af Forhandlingerne med Det Forenede Kongerige i henhold til Artikel 50 i TEU Taskforcen for Forbindelserne med Det Forenede Kongerige
Artikel 50-Taskforcen UK-Taskforcen
TF50 UKTF

9.10.2019

 

Generaldirektoratet for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi, almindelig forkortelse: Connect

1.1.2017

PV(2016) 2192 final

Tidligere navn Nyt navn
Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur Generaldirektoratet for Uddannelse, Unge, Idræt og Kultur
GD for Uddannelse og Kultur GD for Uddannelse, Unge, Idræt og Kultur

1.10.2016

SEC(2016) 375,
PV(2016) 2181 final

Ny tjeneste: Taskforcen for Forberedelse og Gennemførelse af Forhandlingerne med Det Forenede Kongerige i henhold til Artikel 50 i TEU

1.7.2016

SEC(2016) 252,
PV(2016) 2170 final

Tidligere navn Nyt navn
Generaldirektoratet for Humanitær Bistand og Civilbeskyttelse (ECHO) Generaldirektoratet for Civilbeskyttelse og Humanitære Bistandsforanstaltninger på Europæisk Plan (ECHO)
GD for Humanitær Bistand og Civilbeskyttelse (ECHO) GD for Civilbeskyttelse og Humanitære Bistandsforanstaltninger på Europæisk Plan (ECHO)

1.1.2015

SEC(2014) 572

Tidligere navn Nyt navn
Generaldirektoratet for Erhvervspolitik Generaldirektoratet for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV’er
GD for Erhvervspolitik GD for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV’er
ENTR GROW
   
Generaldirektoratet for det Indre Marked og Tjenesteydelser Generaldirektoratet for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen
GD for det Indre Marked og Tjenesteydelser GD for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen
MARKT FISMA
   
Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugere Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed
GD for Sundhed og Forbrugere GD for Sundhed og Fødevaresikkerhed
SANCO SANTE
   
Generaldirektoratet for Indre Anliggender Generaldirektoratet for Migration og Indre Anliggender
GD for Indre Anliggender GD for Migration og Indre Anliggender
HOME HOME
   
Generaldirektoratet for Retlige Anliggender Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og Forbrugere
GD for Retlige Anliggender GD for Retlige Anliggender og Forbrugere
JUST JUST
   
Generaldirektoratet for Udvidelse Generaldirektoratet for Naboskabspolitik og Udvidelsesforhandlinger
GD for Udvidelse GD for Naboskabspolitik og Udvidelsesforhandlinger
ELARG NEAR
   
Generaldirektoratet for Udvikling og Samarbejde — EuropeAid Generaldirektoratet for Internationalt Samarbejde og Udvikling
GD for Udvikling og Samarbejde — EuropeAid GD for Internationalt Samarbejde og Udvikling
DEVCO DEVCO
   

17.12.2014

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/927/EU

Tidligere navn Nyt navn
Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed og Fødevarer Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer

1.11.2014

C(2014) 9001 final
PV(2014)2104

Tidligere navn Nyt navn
Kontoret for Europapolitisk Rådgivning Det Europæiske Center for Politisk Strategi
BEPA EPSC
48 46

1.1.2014

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/770/EU, 2013/771/EU og 2013/801/EU

Tidligere navn Nyt navn
Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation (EACI) Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME)
Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere (EAHC) Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed og Fødevarer (CHAFEA)
Forvaltningsorganet for Det Transeuropæiske Transportnet (TEN-T EA) Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA)

1.10.2012

SEC(2012) 452 final
SEC(2012) 458 final

Tidligere navn Nyt navn
GD for Regionalpolitik GD for Regionalpolitik og Bypolitik

1.7.2012

SEC(2012) 266
SEC(2012) 269

Tidligere navn Nyt navn
Generaldirektoratet for Informationssamfundet og Medier Generaldirektoratet for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi
GD for Informationssamfundet og Medier GD for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi
INFSO CNECT

Angående tidligere ændringer, se arkiv.
Sidens top
Forrige sideNæste side