ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

9.1.2. Adresser i enkeltsprogede dokumenter

Hvis en række adresser er opstillet efter samme struktur i alle sprogudgaver af en given publikation (f.eks. en tabel med en adresseliste, der optræder på samme side i alle udgaver), anvendes reglerne for flersprogede dokumenter (se punkt 9.1.3).

Post til et land, som bruger det latinske alfabet

I ensprogede dokumenter fra EU’s institutioner, organer og agenturer skrives adresser normalt på dokumentsproget/afsenderlandets sprog. Dette gælder især for by- og landenavne:

Europa-Kommissionen
Repræsentation i Portugal
Jean Monnet Centret
1069-068 Lissabon
PORTUGAL

Oplysningerne før by- og landenavn kan dog også skrives på modtagerlandets sprog; dette foretrækkes, fordi det er mere forståeligt for postvæsenet i modtagerlandet:

Comissão Europeia
Representação em Portugal
Largo Jean Monnet

1069-068 Lissabon
PORTUGAL

For at undgå problemer ved transit gennem et andet land anbefales det at tilføje modtager­landets navn (og eventuelt også bynavnet) på et internationalt udbredt sprog. For eksempel i tilfælde af et brev sendt fra Polen til Tyskland:

Herrn E. Muller
Goethestr. 13
22767 Hamburg
NIEMCY/GERMANY

I bulgarske og græske dokumenter skrives adresser med latinske bogstaver, helst på modtager­landets sprog, ellers på engelsk.

Post til tredjeland, som ikke anvender det latinske alfabet

På post til tredjelande, som anvender et andet alfabet (Japan, Kina, Saudi-Arabien osv.) skrives adresser, især landenavnet, på et internationalt udbredt sprog (typisk engelsk). Den linje, hvor gadenavnet optræder, kan transskriberes med latinske bogstaver:

European Commission
Representation in Beijing
15 Dong Zhi Men Wai Daije, Sanlitun
100600 Beijing
CHINA

Post til EU-lande, som ikke anvender det latinske alfabet (Bulgarien, Grækenland og Cypern)

I danske dokumenter skrives adresser på forsendelser til Bulgarien, Grækenland og Cypern med latinske bogstaver (om nødvendigt med omskrivninger af f.eks. gadenavn):

Europa-Kommissionen
Repræsentation i Bulgarien
Moskovska 9
1000 Sofia
BULGARIEN
Europa-Kommissionen
Repræsentation i Grækenland
Vassilissis Sofias 2
106 74 Athen
GRÆKENLAND
Europa-Kommissionen
Repræsentation i Cypern
Iris Tower, 8th Floor
Agapinoros 2
1076 Nicosia
CYPERN

I dokumenter affattet på bulgarsk og græsk tilføjes by- og landenavn med latinske bogstaver (på engelsk):

Европейска комисия
Представителство
в България
ул. „Московска“ № 9
1000 София/Sofia
БЪЛГАРИЯ/BULGARIA
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Αντιπροσωπεία
στην Ελλάδα
Βασιλίσσης Σοφίας 2
106 74 Αθήνα/Athens
ΕΛΛΑΔΑ/GREECE
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Αντιπροσωπεία
στην Κύπρο
Iris Tower, 8ος όροφος
Αγαπήνωρος 2
1076 Λευκωσία/Nicosia
ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS

Den særlige situation omkring hovedstadsområdet Bruxelles

I tekster fra Den Europæiske Unions institutioner, organer og agenturer skal postadresser til den tosprogede hovedstadsregion Bruxelles følge disse regler:

Ensprogede tekster på fransk eller nederlandsk
Fransk
(adresser kun på fransk)


Conseil de l’Union européenne
Rue de la Loi 175
1048 Bruxelles
BELGIQUE
Nederlandsk
(adresser kun på nederlandsk)


Raad van de Europese Unie
Wetstraat 175
1048 Brussel
BELGIË
Ensprogede tekster på andre sprog

Første del af adressen kan skrives i tosproget form eller på et sprog, fortrinsvist et sprog, der er internationalt genkendeligt. Dog skal gadenavn, bynavn og landenavn skrives i tosproget form.

Conseil de l’Union européenne/
Raad van de Europese Unie
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Council of the European Union
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Adresser i fransksprogede lande

I Belgien, Frankrig og Luxembourg skrives gadenavn og nummer efter forskellige regler, som skal respekteres:

BELGIEN
Rue de la Source 200
Gadenavn efterfulgt af nummer (uden komma)
FRANKRIG
24 rue de l’Allée-au-Bois
Nummer efterfulgt af gadenavn (uden komma)
LUXEMBOURG
2, rue Mercier
Nummer efterfulgt af gadenavn (med komma)
Seneste opdatering: 16.2.2022
Sidens top
Forrige sideNæste side