ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

8.1. Fodnotetegn

Henvisninger til fodnoter (fodnotetegn) opstilles ens i alle sprogudgaver; de kan opstilles på følgende to måder:

Højtstillet tal i parentes på niveau med teksten med halvt, fast mellemrum foran og eventuel tegnsætning efter:
Henvisningerne til Kommissionens forordning (1) er ligeledes nævnt i Rådets meddelelse (2); dog forekommer de ikke i tekster fra Domstolen (3).
Asterisk i parentes på niveau med teksten med halvt, fast mellemrum foran og eventuel tegnsætning efter; dette tegn anvendes til en enkelt fodnote, som regelmæssigt eller gang på gang optræder i en publikation eller et tidsskrift.
Alle disse tal stammer ligeledes fra Eurostats publikation (*).
NB:
Asterisk anvendes i ændringsretsakter i EUT til fodnoter i den retsakt, der ændres, og fodnoten indsættes sidst i den nye tekst.

Noterne nummereres almindeligvis pr. side og sættes nederst på siden; de sættes med en mindre skrifttype (oftest to punkt mindre) end den løbende tekst og adskilles fra denne af en streg. De kan ligeledes nummereres fortløbende og evt. anbringes i slutningen af et kapitel eller bagest i publikationen.

Fodnotetegnet (inklusive parenteserne) sættes altid med mager almindelig skrift (også i tekster eller overskrifter sat med kursiv eller fed).

I forbindelse med tabeller skal fodnoten altid anbringes inden for selve tabellens ramme, hvis fodnotetegnet optræder her.

Fodnotetegn og fodnoter: udformning af tekster/instrukser for indtastningen:
se punkt 4.2.3.

Seneste opdatering: 27.7.2018
Sidens top
Forrige sideNæste side