ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

5.5. Indledende og afsluttende tekst

5.5.1. Dedikation

En sådan er som regel meget kort og sættes med en skrifttype, der er mindre end den, der bruges i teksten. Den placeres ca. fire tiendedele nede på en højreside, mens bagsiden forbliver blank.

5.5.2. Forord, introduktion og indledning

Et forord kan være en introduktion af forfatteren og værket, skrevet af en anden end forfatteren selv. Et sådant forord sættes med en anden skrifttype end selve tekstens, normalt i kursiv eller eventuelt i en større type. Et forord kan også være forfatterens forord, hvori han selv kort præsenterer værket og sine intentioner for læseren. Et sådant forord sættes sædvanligvis med ordinær skrift.

I introduktionen, som forfatteren selv skriver, er en kort præsentation af værket, hvor forfatteren gør rede for sine intentioner. Den sættes sædvanligvis med ordinær skrift.

I indledningen, som forfatteren selv skriver, præsenterer han værket for læseren. Den sættes sædvanligvis med samme skrifttype som selve værket.

5.5.3. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelsen udarbejdes ved at opstille en liste over de nøjagtige overskrifter på værkets enkelte afsnit. Ud for den enkelte overskrift angives (som regel forbundet med en række prikker) det sidetal, hvor det pågældende afsnit begynder.

Ud over en almindelig indholdsfortegnelse kan der være en oversigt over værkets enkelte dele; omfanget af indholdsfortegnelsen tilpasses herefter. Normalt placeres indholdsfortegnelsen i begyndelsen af publikationen.

Indholdsfortegnelsen kan udvides med en liste over figurer og tabeller.

5.5.4. Litteraturfortegnelse

Litteraturfortegnelsen placeres normalt I slutningen af værket.

Angående præsentation af litterære referencer, se punkt 5.9.4.

5.5.5. Indeks

Publikationens indeks er en udførlig fortegnelse over emner, personnavne, stednavne, begivenheder osv. med oplysninger om, hvor de omtales i teksten.

Indekset opbygges som anført nedenfor: alfabetisk rækkefølge, systematisk rækkefølge, kronologisk orden, nummerorden osv.

Ofte er flere klassifikationssystemer underordnet hinanden inden for samme indeks.

Man kan udarbejde specielle indeks (over forfattere, geografiske navne osv.) eller samle alle oplysninger i et enkelt hovedindeks.

Opbygning af et indeks

Under produktionen er det forfatteren, der har ansvaret for at komplettere og kontrollere indholdsfortegnelsen, når ombrydningen af en publikation er foretaget (f.eks. indføjelse af sidehenvisninger i en indholdsfortegnelse).

Hvis et indeks udgives som et særskilt bind, skal dets titel indeholde oplysninger om den indekserede publikations forfatter, titel, udgivelsessted og dato, således som disse er anført på titelbladet.

Titlen på indeks til periodika skal indeholde den fulde titel, bindets nummer og den periode, som indekset dækker.

Hvis tidsskrifters enkeltnumre indeholder et indeks, anbefales det tillige at udarbejde kumulative indeks. I disse tilfælde skal henvisningerne indeholde oplysninger om bindets årgang og nummer.

Hvis hvert hæfte i en publikationsserie er pagineret for sig, skal hæftets nummer eller datoen for dets udgivelse indgå i henvisningen.

Kolumnetitler skal optræde på hvert enkelt blads for- og bagside og omfatte henholdsvis publikationens titel og indeksets type. Hvis der er tale om et omfangsrigt indeks, anbefales det i øverste yderhjørne på hver side at angive henholdsvis første og sidste ord (med forbogstaver eller hele ordet).

Hvis indekset placeres forrest i publikationen, skal dets paginering adskilles fra den, som er brugt i selve teksten.

Tidsskriftindeks og indeks til andre periodika bør offentliggøres i hvert enkelt bind samt, hvis det er muligt, en gang om året. Endvidere skal der udgives kumulative indekser med regelmæssige mellemrum.

Seneste opdatering: 11.6.2015
Sidens top
Forrige sideNæste side