ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

5.4.3. Ansvarsforbehold (disclaimer)

Ud over meddelelsen om ophavsret (5.4.1) og påtegningen om begrænsning i tilladelse til eftertryk (5.4.2) kan forfatteren anføre et ansvarsforbehold.

Videreanvendelse

Med hensyn til Europa-Kommissionens publikationer kan forfatteren ifølge afgørelse 2011/833/EU af 12. december 2011 tilføje en eller flere af følgende betingelser ved videreanvendelse:

1)
pligt til ved videreanvendelse at angive kilden til dokumenterne (Publikationskontoret anbefaler, at dette gøres som standard):
Videreanvendelse tilladt med kildeangivelse.
2)
pligt til ikke at fordreje dokumenternes oprindelige betydning eller budskab:
Det er ikke tilladt at fordreje dette dokuments oprindelige betydning eller budskab.
3)
Kommissionen kan ikke stilles til ansvar for nogen følger af videreanvendelsen:
Europa-Kommissionen er ikke ansvarlig for nogen følger af videreanvendelsen af denne publikation.

Eftertryk

Standardformlen er som følger (eksemplet gælder for Europa-Kommissionens publikationer ved eftertryk, men ikke ved videreanvendelse, og kan naturligvis tilpasses andre institutioner og organer):

Hverken Europa-Kommissionen eller personer, der handler på vegne af Kommissionen, er ansvarlige for, hvorledes oplysningerne i det følgende anvendes.

Der kan også anvendes andre standardformler, alt efter hvem der står bag det offentliggjorte værk, og hvilket anvendelsesformål det har; også disse kan tilpasses andre institutioner og organer:

Dette dokument er ikke udtryk for Europa-Kommissionens officielle holdning.
Indholdet af denne rapport forpligter ikke Europa-Kommissionen.
Indholdet af denne publikation afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens holdning.
De holdninger, der gives udtryk for, forpligter kun forfatteren (forfatterne) og er ikke udtryk for Europa-Kommissionens officielle holdning.
Seneste opdatering: 15.4.2019
Sidens top
Forrige sideNæste side