ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

5.4.2. Ophavsretlig status (ret til eftertryk og/eller videreanvendelse)

I Den Europæiske Unions publikationer ledsages retten til eftertryk (jf. punkt 5.4.1) af en forklaring (meddelelse om ophavsretlig status), der angiver beskyttelsesgraden.

NB:
Såfremt en sådan ikke er angivet, er værket fuldt beskyttet under hensyntagen til de undtagelser, der fremgår af nationale love og internationale konventioner:
© Den Europæiske Union, [år]

Almindelig meddelelse om ophavsretlig status (eftertryk)

For publikationer fra Den Europæiske Unions institutioner, organer og agenturer (mht. Europa-Kommissionen, se også nedenfor) anbefaler Publikationskontoret, at den almindelige ophavsretlige status anføres om følger:

© Den Europæiske Union, [år]
Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Om nødvendigt kan den almindelige meddelelse om ophavsretlig status ledsages af supplerende forbehold eller erklæringer vedrørende ansvarsfraskrivelse (jf. punkt 5.4.3).

Rådet og Revisionsretten vedtog henholdsvis den 9. oktober 2017 og den 16. april 2019 afgørelser om videreanvendelse af deres dokumenter. Ordene »videreanvendelse tilladt« kan derfor anvendes som ved Kommissionens publikationer (se nedenfor). For disse institutioners vedkommende tilføjes altid de tre betingelser, som er beskrevet i punkt 5.4.3 (ordvalget afhænger af institutionen). Revisionsretten kan også give licens for sine publikationer via Creative Commons CC BY 4.0-licensen.

Kommissionens særlige meddelelse (videreanvendelse)

Europa-Kommissionen har indført en politik for videreanvendelse af dens dokumenter, jf. afgørelse 2011/833/EU af 12. december 2011.

Europa-Kommissionens dokumenter er i princippet omfattet af erklæringen om videreanvendelse med enkelte undtagelser (jf. artikel 2 i førnævnte afgørelse). Derudover anbefaler Publikationskontoret i overensstemmelse med bestemmelserne i nævnte afgørelse, som giver mulighed for at stille flere betingelser (jf. punkt 5.4.3), at der indsættes en forpligtelse til at nævne kilden til dokumentet:

© Den Europæiske Union, [år]
Videreanvendelse tilladt med kildeangivelse
Politikken for videreanvendelse af Europa-Kommissionens dokumenter gennemføres i henhold til Kommissionens afgørelse 2011/833/EU af 12. december 2011 om videreanvendelse af Kommissionens dokumenter (EUT L 330 af 14.12.2011, s. 39).

Kommissionen kan også give licens for sine publikationer via Creative Commons CC BY 4.0-licensen.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til den tjeneste på Publikationskontoret, der har ansvar for ophavsret (OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu).
Seneste opdatering: 21.4.2022
Sidens top
Forrige sideNæste side