ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

5.1. Omslaget

5.1.1. Bestanddele

Se også quick reference guide.

En publikations omslag består af fire sider, der betegnes I, II, III og IV. Hvis publikationens tykkelse tillader det (og afhængigt af papirets kvalitet), trykkes titlen på publikationens ryg, således at den kan læses, når publikationen ligger ned med side I opad; typernes størrelse afpasses efter ryggens tykkelse.

omslagsside I anføres udgiverens navn og logo, værkets titel og eventuelt undertitel og forfatterens navn (særlig ved fællesudgivelser); drejer det sig om en publikation på flere bind, nævnes også det enkelte binds nummer, titlen på den fuldstændige udgave eller serie samt publikationens løbenummer:

Publikationens titel: En publikations titel skal være kort og rammende. Drejer det sig om en årsberetning eller en publikation, der dækker en vis periode, skal året henholdsvis det pågældende tidsrum indgå i titlen eller undertitlen.
Undertitel: En publikations titel kan suppleres med en undertitel, som sættes med en mindre skrift end den, der er brugt til hovedtitlen.
Udgiverens logo: Må kun stå på omslagsside I.
Forfatterens navn: Hvis forfatterens navn forekommer på omslagsside I, skal det også nævnes på titelbladet.
NB:
Med undtagelse af Eurostat og Publikationskontoret anføres generaldirektoraters, institutioners og organers navne aldrig på omslagsside I. Deres navne kan derimod anføres på titelbladet.
Bindets nummer: Hvis publikationen trykkes i flere bind, anbefales nummerering med romertal.

Normalt er omslagsside II blank.

omslagsside III anføres en bekendtgørelsesnotits.

Omslagsside IV indeholder eventuelle salgspriser samt Publikationskontorets logo og ISBN og katalognummer:

Salgspris: Grundprisen for hver enkelt publikation angives i euro. Samtlige priser — på publikationernes omslag og i katalogerne — skal anføres som:
Pris i Luxembourg (moms ikke medregnet): … EUR
Publikationskontorets logoanføres nederst på omslagsside IV. Navnet »Den Europæiske Unions Publikationskontor« gengives på et af EU-sprogene i de enkeltsprogede udgaver og på flere sprog i de flersprogede udgaver.

Regler for periodika og serier

Hvis der er tale om en seriel publikation, anføres ud over ovennævnte elementer også ISSN (det internationale standardserienummer). Det trykkes i øverste højre hjørne på omslagsside I.

Visse regelmæssigt udkommende publikationer er uden omslag. Første side indeholder da tillige publikationens nummer og udgivelsesår. Indholdsfortegnelsen opføres undertiden på anden og tredje side. Det tilstræbes, at det trykte udgivelsesår stemmer overens med det faktiske udgivelsesår.

På fjerde side anføres priserne (abonnementspriser og løssalgspriser), katalognummeret samt Publikationskontorets logo.

Omslagets side I
ISSN
Publikationens titel
År
EU-logoet
Udgiver
Omslagets side I
Omslagets side III (bekendtgørelsesnotits)
Notits vedrørende EU Bookshop
Omslagets side IV
Katalognummer
1. Publikationskontorets logo
2. ISBN
3. Salgspris
Omslagets side IV
Seneste opdatering: 19.4.2022
Sidens top
Omslagets side III (bekendtgørelsesnotits)Næste side