ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

Oversigtstabeller

EUT-udgavernes indhold

L (1) C (2) S

Lovgivningsmæssige retsakter (L I)

Ikke-lovgivningsmæssige retsakter (L II)

Andre retsakter (L III)

Retsakter vedtaget inden den 1. december 2009 i henhold til EF-traktaten, EU-traktaten og Euratomtraktaten (L IV)

Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser (C I)

Meddelelser (C II)

Forberedende retsakter (C III)

Oplysninger (C IV)

Øvrige meddelelser (C V)

Offentlige udbud: bygge- og anlægsarbejder, leverancer, tjenesteydelser (offentlige udbud, begrænsede udbud, udbud i hasteprocedure)

Meddelelser (udbud) fra Den Europæiske Unions institutioner, organer, kontorer og agenturer (f.eks. Udviklingsfonden, Investeringsbanken osv.)

(1)
Sideløbende findes der en L … I-udgave, jf. punkt 1.1, L-udgave
(1)
Sideløbende findes der en C … A-udgave, en C … E-udgave (udgået 1.4.2014) og en C … I-udgave, jf. punkt 1.1, C-udgave.

Retsaktstyper

Institution Retsaktstype Procedure Elementer til genkendelse Del Underskriver
Europa-Parlamentet og Rådet Forordning Lovgivnings­mæssig (den almindelige lovgivnings­procedure)

Første henvisning:
under henvisning til traktaten om …, særlig artikel …,

Sidste henvisning:
efter den almindelige lovgivningsprocedure

L I Europa-Parlamentets formand og Rådets formand
Direktiv Lovgivnings­mæssig (den almindelige lovgivnings­procedure)

Første henvisning:
under henvisning til traktaten om …, særlig artikel …,

Sidste henvisning:
efter den almindelige lovgivningsprocedure

L I Europa-Parlamentets formand og Rådets formand
Afgørelse Lovgivnings­mæssig (den almindelige lovgivnings­procedure)

Første henvisning:
under henvisning til traktaten om …, særlig artikel …,

Sidste henvisning:
efter den almindelige lovgivningsprocedure

L I Europa-Parlamentets formand og Rådets formand
Afgørelse (f.eks. om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen) Ikke-lovgivnings­mæssig

Første henvisning:
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

L II Europa-Parlamentets formand og Rådets formand
 
Europa-Parlamentet Forordning Lovgivnings­mæssig (en særlig lovgivnings­procedure)

Første henvisning:
under henvisning til traktaten om …, særlig artikel …,

Sidste henvisning:
efter en særlig lovgivningsprocedure

L I Europa-Parlamentets formand
Afgørelse Ikke-lovgivnings­mæssig

Første henvisning:
under henvisning til traktaten om …, særlig artikel …

L II Europa-Parlamentets formand
 
Det Europæiske Råd Afgørelse Ikke-lovgivnings­mæssig

Første henvisning:
under henvisning til traktaten om …, særlig artikel … 

L II Det Europæiske Råds formand
 
Rådet

Forordning

Direktiv

Afgørelse

Lovgivnings­mæssig (en særlig lovgivnings­procedure)

Første henvisning:
under henvisning til traktaten om …, særlig artikel … 

Sidste henvisning:
efter en særlig lovgivningsprocedure

L I Rådets formand

Forordning (med direkte hjemmel i traktaterne)

Direktiv (med direkte hjemmel i traktaterne)

Afgørelse (med direkte hjemmel i traktaterne — også FUSP-afgørelser)

Ikke-lovgivnings­mæssig

Første henvisning:
under henvisning til traktaten om …, særlig artikel … 

For FUSP-afgørelser dog:
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel … 

L II Rådets formand

Gennemførelses­forordning

Gennemførelses­direktiv

Gennemførelses­afgørelse

Ikke-lovgivnings­mæssig

Første henvisning:
under henvisning til traktaten om …,

Anden henvisning:
under henvisning til [afledt retsakt], særlig artikel … 

L II Rådets formand
 
Kommissionen

Forordning (med direkte hjemmel i traktaterne)

Direktiv (med direkte hjemmel i traktaterne)

Ikke-lovgivnings­mæssig

Første henvisning:
under henvisning til traktaten om …, særlig artikel … 

L II Kommissionens formand

Delegeret forordning

Delegeret direktiv

Ikke-lovgivnings­mæssig

Første henvisning:
under henvisning til traktaten om …,

Anden henvisning:
under henvisning til [afledt retsakt], særlig artikel … 

L II Kommissionens formand

Gennemførelses­forordning

Gennemførelses­direktiv

Ikke-lovgivnings­mæssig

Første henvisning:
under henvisning til traktaten om … 

Anden henvisning:
under henvisning til [afledt retsakt], særlig artikel … 

L II Kommissionens formand
Afgørelse (med direkte hjemmel i traktaterne) Ikke-lovgivnings­mæssig

Første henvisning:
under henvisning til traktaten om …, særlig artikel … 

L II Kommissionens formand
Medlem af Kommissionen (ifald sidste artikel omhandler en adressat)
Delegeret afgørelse Ikke-lovgivnings­mæssig

Første henvisning:
under henvisning til traktaten om …,

Anden henvisning:
under henvisning til [afledt retsakt], særlig artikel … 

L II Kommissionens formand
Medlem af Kommissionen (ifald sidste artikel omhandler en adressat)
Gennemførelses­afgørelse Ikke-lovgivnings­mæssig

Første henvisning:
under henvisning til traktaten om ..,

Anden henvisning:
under henvisning til [afledt retsakt], særlig artikel … 

L II Kommissionens formand
Medlem af Kommissionen (ifald sidste artikel omhandler en adressat)
 
Centralbanken Forordning Ikke-lovgivnings­mæssig

Første henvisning:
under henvisning til …, særlig … 

L II Centralbankens formand
Afgørelse Ikke-lovgivnings­mæssig

Første henvisning:
under henvisning til …, særlig … 

L II Centralbankens formand
Retningslinje Ikke-lovgivnings­mæssig

Første henvisning:
under henvisning til …, særlig … 

L II Centralbankens formand

Nummerering af EUT’er

Dato Nummer
fra 30.12.1952 til 30.6.1967 (sidetal for hele året samt skråstreg og to cifre for året) EFT 106 af 30.12.1962, s. 2553/62
fra 1.7.1967 (hvert nummer begynder med side 1) EFT 174 af 31.7.1967, s. 1
1968 (L- og C-udgaven indføres) EFT L 76 af 28.3.1968, s. 1
EFT C 108 af 19.10.1968, s. 1
1978 (S-udgaven indføres) EFT S 1 af 3.1.1978, s. 1
1991 (C … A-udgaven indføres) EUT C 194 A af 31.7.2008, s. 1
fra 31.8.1999 til 31.3.2014 (C … E-udgaven) EUT C 189 E af 26.7.2008, s. 1
1.1.2016 (L … I-udgaven og C … I-udgaven indføres) EUT L 11 I af 16.1.2016, s. 1
EUT C 15 I af 16.1.2016, s. 1
NB:
1.2.2003: EFT bliver til EUT.

Nummerering af retsakter

Forordninger
Dato Nummer
fra 1952 til 31.12.1962 forordning nr. 17
fra 1.1.1963 til 31.12.1967 forordning nr. 1009/67/EØF
fra 1.1.1968 til 31.10.1993 forordning (EØF) nr. 1470/68
fra 1.11.1993 til 31.12.1998 forordning (EF) nr. 3031/93
fra 1.1.1999 til 30.11.2009

forordning (EF) nr. 302/1999

forordning (EF) nr. 1288/2009

fra 1.12.2009 til 31.12.2014 forordning (EU) nr. 1178/2009
fra 1.1.2015 forordning (EU) 2015/475
Direktiver, afgørelser
Retsakt Dato Nummer
Direktiv
(L I og L II)
til og med 31.12.2014

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU

Rådets direktiv 2010/12/EU

Kommissionens direktiv 2010/29/EU

fra 1.1.2015

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/254

Rådets direktiv (EU) 2015/121

Kommissionens direktiv (EU) 2015/565

Afgørelse
(L I)
til og med 31.12.2014 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 284/2010/EU
fra 1.1.2015 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2015/601
Afgørelse
(L II)
til og med 31.12.2014

Kommissionens afgørelse 2010/261/EU

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 2010/204/EU

Rådets afgørelse 2010/231/FUSP

fra 1.1.2015

Kommissionens afgørelse (EU) 2015/119

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2015/468

Rådets afgørelse (FUSP) 2015/76

Henstillinger, retningslinjer (L II)
Retsakt Dato Nummer
Henstilling til og med 31.12.2014 2009/1019/EU
fra 1.1.2015 (EU) 2015/682
Retningslinje til og med 31.12.2014 2009/1021/EU (ECB/2009/28)
fra 1.1.2015 (EU) 2015/732 (ECB/2015/20)
NB:

Henstillinger offentliggøres:

under L II: Rådets henstillinger (i henhold til artikel 121, 126 og/eller 140 i TEUF), Kommissionens henstillinger (i henhold til artikel 292 i TEUF) og Centralbankens henstillinger (i henhold til artikel 292 i TEUF)
under C I: Europa-Parlamentets henstillinger til Rådet, Rådets henstillinger, Kommissionens henstillinger, Den Europæiske Centralbanks henstillinger
C III: Den Europæiske Centralbanks henstillinger (i henhold til artikel 129 og/eller 219 i TEUF)
EØS- og EFTA-afgørelser, (-beslutninger) og -henstillinger
Retsakt Dato Nummer
Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse til 30.11.2009 (nummer tildelt af udsteder) nr. 119/2009
fra 1.1.2015 (nummer tildelt af udsteder samt nummer tildelt af Publikationskontoret) nr. 159/2014 [2015/94]
EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning til og med 31.12.2014 (nummer tildelt af udsteder) nr. 133/09/KOL
fra 1.1.2015 (nummer tildelt af udsteder samt nummer tildelt af Publikationskontoret)

nr. 30/15/KOL [2015/1813]

nr. 226/17/COL [2018/564]

EFTA-Tilsynsmyndighedens henstilling til og med 31.12.2014 (nummer tildelt af udsteder) nr. 119/07/KOL
fra 1.1.2015 (nummer tildelt af udsteder samt nummer tildelt af Publikationskontoret) nr. N/15/KOL [2015/N]

En retsakts opbygning

En retsakts opbygning
Seneste opdatering: 1.6.2021
Sidens top
Forrige sideNæste side