ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

3.1. Henvisninger til EUT

Titlen kan skrives på tre måder:

Lang form

Den Europæiske Unions Tidende (skrevet i kursiv)

Den lange form anvendes

a)
i brødtekst:
To medlemmer af klagenævnet og to suppleanter udpeges af myndighedens styrelsesudvalg ud fra en liste, som Kommissionen har opstillet, efter en offentlig indkaldelse af interessetilkende­givelser, offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, og efter høring af tilsynsrådet.
b)
i artiklen angående retsaktens ikrafttrædelse:
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
c)
ved henvisningen under titlen i berigtigelser (se også »Forkortet form«).
NB:
Til og med den 31. januar 2003 var navnet De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Kort form

EU-Tidende

Den korte form anvendes ikke i retsakter, men dog i mindre formelle tekster.

Forkortet form

Den forkortede form skrives således: EUT L, EUT L … I, EUT C, EUT C … A, EUT C … E (udgået 1.4.2014), EUT C … I (hvor prikkerne står for nummeret på dagens EUT).

Den anvendes

a)
i fodnoter:
(1) EUT L 222 af 20.8.2008, s. 1.
(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.
(1) Se side … i denne EUT.
(1) EUT C 48 A af 24.2.2005.
b)
i tabeller
c)
ved berigtigelser i henvisningen i indholdsfortegnelsen i parentes (se også »Lang form«).
NB:

1. Ved henvisninger til og med den 31. januar 2003 bruges

lang form: De Europæiske Fællesskabers Tidende
kort form: EF-Tidende
forkortet form: EFT

2. Måden at anføre henvisninger til EUT har ændret sig i årenes løb:

før den 1. juli 1967: fortløbende sidenummerering fulgt af de to sidste cifre i årstallet:
EFT 106 af 30.10.1962, s. 2553/62
fra den 1. juli 1967: Hvert nummer begynder med side 1:
EFT 174 af 31.7.1967, s. 1
L- og C-udgaven (indføres pr. 1. januar 1968):
EFT L 32 af 6.2.1968, s. 6
EFT C 76 af 1.8.1968, s. 1
S-udgaven (indføres pr. 1. januar 1978. S står for »supplement«):
EFT S 1 af 3.1.1978, s. 1
C … A-udgaven (enkelte numre udkom med f.eks. Einecsnumre, men udgaven indføres først systematisk pr. 1. januar 1991. A står for »Annex«, dvs. bilag):
EFT C 291 A af 8.11.1991, s. 1
C … E-udgaven (indføres pr. 31. august 1999 og udgår den 1. april 2014. E står for »elektronisk«):
EFT C 247 E af 31.8.1999, s. 28
fra den 1. februar 2003: På grund af ændring i navnet bliver forkortelsen ændret til »EUT«:
EUT L 27 af 1.2.2003, s. 14
L … I-udgaven og C … I-udgaven (indføres pr. 1. januar 2016. I står for »isoleret«:
EUT L 11 I af 16.1.2016, s. 1
EUT C 15 I af 16.1.2016, s. 1
Seneste opdatering: 11.5.2021
Sidens top
Forrige sideNæste side