ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

2.7. Retsaktens dele

Kategori/benævnelse Skrivemåde Henvisning i teksten
Retsakten
Præambel (1)
Henvisning (1)   i første henvisning
Nummereret betragtning (1) (1), (2) i betragtning 1, i betragtning 2
Eneste betragtning (1)   i den eneste betragtning (2)
Dispositiv del (opdeling og underopdelinger)  (3)
Artikel (3) Eneste artikel
Artikel 1, 2
i den eneste artikel
i artikel 1, 2
Stykke (3) 1., 2. (eller uden nummer) i stk. 1, 2
Afsnit (underopdeling af stykke)   i første, andet …, sidste afsnit
i [artikel 1, stk. 1,] andet afsnit
Litra eller nummer (3) a), b)
i), ii)
1), 2)
i/under litra a), b)
i/under nr. i), ii)
i/under nr. 1), 2)
i [artikel 1, stk. 1, første afsnit,] litra a), nr. i), nr. 1)
Led (4) i første, andet led
i [artikel 1, stk. 1, første afsnit, litra a), nr. i), nr. 1),] første led
Bilag
  Bilag
Bilag I, II (eller Bilag A, B)
i bilaget
i bilag I, II (bilag A, B)
Tillæg
  Tillæg
Tillæg 1, 2
i tillægget (til bilaget)
i tillæg 1, 2 (til bilaget)
Andre opdelinger
Del Del I, II
(eller Første del, Anden del)
i del I, II
(eller i første del, i anden del)
Afsnit Afsnit I, II i afsnit I, II
i [del I,] afsnit II
Kapitel Kapitel I, II
(eller Kapitel 1, 2)
(ikke »Første kapitel«)
i kapitel I, II
(eller kapitel 1, 2)

i [del I, afsnit II,] kapitel I
Afdeling Afdeling 1, 2
(ikke »Første afdeling«)
i afdeling 1, 2
i [del I, afsnit I, kapitel I,] afdeling 1
Punkt, nummer eller litra (5) 1, 2 eller I, II
(eller litra eller afsnit A, B)
I. (eller A. eller 1.)
i/under punkt eller nr. 1, 2 eller I, II
(litra eller afsnit A, B)
i/under punkt eller nr. I (litra A, nr. 1)
(1)
(2)
Indtil den 7. februar 2000 var betragtningerne som oftest unummererede. Der henvistes til sådanne betragtninger med ordenstal, dvs. i første betragtning, i syvende betragtning osv.
(3)
Når artikler, nummererede stykker eller andre underopdelinger, der er klassificeret med numre eller litraer, indsættes i den dispositive del i en eksisterende retsakt, tildeles de nummeret eller litraet for den foregående inddeling på samme niveau efterfulgt af bogstavet »a«, »b«, »c«, »d« osv. Se også punkt 3.3.2.
(4)
Led kunne være første niveau i en opstilling før introduktionen af det XML-baserede værktøj EdiT i 2021.
(5)
Anvendes i visse henstillinger, beslutninger, resolutioner og erklæringer.
NB:
Der henvises til »hovedet« (den indledende tekst til en punktopstilling) ved hjælp af udtrykket »i indledningen«.
Rækkefølgen af tekstelementerne her i oversigten er ikke præskriptiv. Den kan variere efter tekstens art.

Se også Visual guide — Official Journal typographical rulesPDF.

Seneste opdatering: 19.12.2022
Sidens top
Forrige sideNæste side