ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

2.5. Slutformular/slutformel

Den dispositive del af retsakten afsluttes med slutformularen/slutformlen, som er følgende:

ordene »Udfærdiget i …«, som angiver sted og dato
underskrift(er).

Sted og dato

Ser således ud i afledt ret:

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. september 2010.

Datoen henviser til den dag, hvor retsakten er underskrevet (for retsakter vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet i fællesskab) eller vedtaget (i andre tilfælde).

I traktater, internationale aftaler osv. skrives datoen fuldt ud:

Udfærdiget i Bruxelles, den fireogtyvende marts to tusind og ti, i to originaleksemplarer på engelsk.

Vedtagelsesstedet/stedet for underskrivelsen er oftest Bruxelles, men også Luxembourg (rådstekster fra april, juni og oktober), Strasbourg (i forbindelse med Europa-Parlamentets sessioner), Frankfurt am Main (de fleste af Den Europæiske Centralbanks tekster) samt andre steder, hvor møder er afholdt.

Underskrifter (listen er ikke udtømmende)

I afledt ret:
Europa-Parlamentet Det Europæiske Råd Rådet

På Europa-Parlamentets vegne

(der bruges initial(er) for fornavnet, mens efternavnet skrives helt ud)

Formand

På Det Europæiske Råds vegne

(der bruges initial(er) for fornavnet, mens efternavnet skrives helt ud)

Formand

På Rådets vegne

(der bruges initial(er) for fornavnet, mens efternavnet skrives helt ud)

Formand


Kommissionen
forordninger, direktiver, afgørelser uden adressat afgørelser med adressat

På Kommissionens vegne

(både for- og efternavn skrives helt ud)

Formand


eller


På Kommissionens vegne

For formanden

(både for- og efternavn skrives helt ud)

Næstformand


eller

På Kommissionens vegne

For formanden

(både for- og efternavn skrives helt ud)

Medlem af Kommissionen


eller


På Kommissionens vegne

For formanden

(både for- og efternavn skrives helt ud)

Generaldirektør

Generaldirektoratet for …

På Kommissionens vegne

(både for- og efternavn skrives helt ud)

Næstformand


eller


På Kommissionens vegne

(både for- og efternavn skrives helt ud)

Medlem af Kommissionen


Det Blandede EØS-Udvalg Den Europæiske Centralbank
forordninger, retningslinjer afgørelser, henstillinger

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

(både for- og efternavn skrives helt ud)

Formand

For ECB’s Styrelsesråd

(både for- og efternavn skrives helt ud)

Formand for ECB


eller


For ECB’s Direktion

(både for- og efternavn skrives helt ud)

Formand for ECB

(både for- og efternavn skrives helt ud)

Formand for ECB


NB:
1. De fleste andre sprog bruger en anden rækkefølge end dansk, når retsakten er underskrevet af formanden:
[institution]s vegne
Formand
… (navn)

2. Udvalg kan have mere sammensatte navne. I sådanne tilfælde kan skrives »På vegne af …« for at undgå en kompliceret genitiv.

I internationale aftaler:
Aftaler, protokoller, konventioner osv.

For Den Europæiske Union

(underskrift)

For medlemsstaterne

(underskrift)


Aftaler i form af brevveksling

For Rådet for Den Europæiske Union

For Den Europæiske Union

Seneste opdatering: 12.9.2017
Sidens top
Forrige sideNæste side