ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

2.3. Artikler (den dispositive del)

Generelt

Den dispositive del er den normative del af retsakten, og den er inddelt i artikler. Er der kun brug for én artikel, kaldes denne »Eneste artikel«.

NB:
Der anvendes fortløbende nummerering af artiklerne gennem hele teksten, når der er mere end én.

Artiklerne kan samles i dele, afsnit, kapitler og afdelinger (se oversigtstabellen i punkt 2.7).

De enkelte artikler kan være inddelt i nummererede eller unummererede stykker. Nummererede stykker kan være inddelt i afsnit. Som underopdeling kan desuden anvendes litraer, numre og/eller led. Den mindste underopdeling er punktum, som anvendes som betegnelse for teksten mellem to punktummer. Se i øvrigt illustrationen i begyndelsen af punkt 2 samt punkt 2.7 og illustrationen »En retsakts opbygning« sidst i oversigtstabellerne.

Sidste artikel i direktiver og afgørelser

I direktiver og i visse afgørelser angives adressaten/adressaterne i sidste artikel.

Direktiver

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

eller

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne. (Denne formulering anvendes i tilfælde, hvor retsakten ikke gælder for eller i alle medlemsstaterne på grund af undtagelser).

eller

Dette direktiv er rettet til de medlemsstater, der … [betingelse(r), ikke alle medlemsstater opfylder, f.eks. at have indre vandveje].

eller

Dette direktiv er rettet til [medlemsstatens/-staternes officielle navn(e)].

Afgørelser
Afgørelsen er rettet til alle medlemsstater:
Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Afgørelsen er rettet til en eller flere, men ikke alle medlemsstater:

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne (Denne formulering anvendes i tilfælde, hvor retsakten ikke gælder for eller i alle medlemsstaterne på grund af undtagelser).

eller

Denne afgørelse er rettet til [medlemsstatens/-staternes officielle navn(e)].

Afgørelsen er rettet til et (eller flere) selskab(er):
Denne afgørelse er rettet til [selskabets/selskabernes fulde navn og adresse].
NB:
Medlemsstaternes officielle betegnelse anvendes (se punkt 7.1.1):
Denne afgørelse er rettet til Forbundsrepublikken Tyskland, Den Italienske Republik og Rumænien.
Den Europæiske Centralbanks retningslinjer angiver ligeledes adressaten/adressaterne:
Denne retningslinje er rettet til alle centralbanker i Eurosystemet.
Seneste opdatering: 8.4.2019
Sidens top
Forrige sideNæste side