ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

1.3.2. Nummerering af dokumenter

Informationsnumre

Dokumenterne i C-udgaven tildeles et informationsnummer af Publikationskontoret. Dette nummer består af:

a)
udgivelsesåret
i)
alle fire cifre i udgivelsesåret
ii)
før 1999 kun de to sidste cifre i udgivelsesåret
b)
EUT-nummeret
c)
et løbenummer i den rækkefølge, hvori dokumenterne optræder i den enkelte EUT.
2010/C 2/08
98/C 45/01

Informationsnummeret er anbragt under titlen, midtstillet og i parentes. I indholdsfortegnelsen er informationsnummeret anført i venstre margen uden parentes.

Særlig nummerering

En række dokumenter har deres eget nummer i titlen:

Rådets holdninger (i henhold til den almindelige lovgivningsprocedure):
Rådets førstebehandlingsholdning (EU) nr. 11/2010
NB:
Før 1.12.2009 fandtes »fælles holdninger« i forbindelse med den fælles beslutningsprocedure:
Rådets fælles holdning (EF) nr. 14/2005
statsstøtte:
C 32/09 (ex NN 50/09)
NB:
C 55/99, C 55/2000, C 55/01 — for sager fra 2000 bruges altså fire cifre, for alle øvrige år kun de to sidste cifre af årstallet i nummeret.
sager ved Domstolen, Retten og forskellige specialretter:
sag C-187/10 (Domstolen)
sag T-211/10 (Retten — siden 15.11.1989)
sag F-29/10 (Retten for EU-Personalesager — 23.7.2005-31.8.2016)
før den 15. november 1989 (kun Domstolen): sag 84/81
NB:
EU-Personaleretten, oprettet i 2004, er efter en overførsel af sine kompetencer til Retten ophørt med sin virksomhed den 1. september 2016.
Revisionsrettens udtalelser:
udtalelse nr. 01/2022 (før den 1. januar 2022: udtalelse nr. 1/2021)
EFTA-Domstolens sager:
sag E-5/10
meddelelser om almindelige udvælgelsesprøver (offentliggøres i C … A-udgaven):
EPSO/AD/177/10
visse stillingsopslag:
KOM/2010/10275
afgørelser fra Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger:
Afgørelse nr. H8 af 17. december 2015 (opdateret med nogle få tekniske præciseringer den 9. marts 2016) om virksomheden for og sammensætningen af Det Tekniske Udvalg for Databehandling under Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger
kontorers og agenturers ændringsbudgetter:
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010 — ændringsbudget nr. 1
indkaldelser af forslag:
Indkaldelse af forslag IX-2011/01 — Tilskud til politiske partier på europæisk plan
NB:
Indtil udløbet af EKSF-traktaten den 23. juli 2002 fandtes der samstemmende udtalelser fra Rådet:
samstemmende udtalelse nr. 22/96 afgivet af Rådet
Seneste opdatering: 28.7.2022
Sidens top
Forrige sideNæste side