ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

Příloha B2 Interpunkce ve výčtech

Stojí-li před položkami výčtu číslice nebo písmeno, oddělují se tyto části středníkem. Stojí-li před body výčtu odrážka, oddělují se tyto části čárkou.

Malé římské číslice i), ii), iii), iv) atd., označující (pod)body, se považují za číslice. Stojí-li před položkami výčtu, oddělují se tedy středníkem.

Je-li položka výčtu (ať už začíná číslicí, písmenem nebo odrážkou) ukončena spojkou (nejčastěji „a“, „nebo“), pak se před touto spojkou nikdy nepíše středník. Před spojkou může stát čárka, pokud to vyžadují obecná jazyková pravidla pro psaní čárek (např. pokud jde u spojky „nebo“ o poměr vylučovací nebo je před spojkou „a“ nutné uzavřít vedlejší větu). Pokud to pravidla nevyžadují, před spojkou se žádné interpunkční znaménko nepíše.

Bez spojovacích výrazů: Se spojovacími výrazy:

Sluneční soustava se skládá z těchto planet:

1)
Merkur;
2)
Venuše;
3)
Země;
4)
Mars;
5)
Jupiter;
6)
Saturn;
7)
Uran;
8)
Neptun.

Sluneční soustava se skládá z těchto planet:

1)
Merkur;
2)
Venuše;
3)
Země;
4)
Mars;
5)
Jupiter;
6)
Saturn;
7)
Uran a
8)
Neptun.

Sluneční soustava se skládá z planet:

1)
vnitřních:
Merkur,
Venuše,
Země,
Mars; (středník uzavírá bod 1)
2)
vnějších:
Jupiter,
Saturn,
Uran,
Neptun.

Sluneční soustava se skládá z těchto planet:

1)
vnitřních, mezi které patří:
Merkur,
Venuše,
Země, jediná planeta, na níž byl potvrzen život, a (čárka uzavírá vedlejší větu)
Mars, a (čárka uzavírá vedlejší větu začínající „mezi které patří…“)
2)
vnějších, mezi které patří:
Jupiter,
Saturn,
Uran, třetí největší planeta sluneční soustavy, a (čárka uzavírá přívlastek volný)
Neptun.

I na konci odrážky může stát středník; to v případě, že touto odrážkou končí položka výčtu vyšší úrovně začínající číslicí nebo písmenem. V následujících příkladech slouží oba středníky k ukončení písmene a):

Dvojnásobný výčet Trojnásobný výčet Čtyřnásobný výčet
Xxxxxxxx:
1)
xxxxxx:
a)
xxxx;
b)
xxxx;
c)
xxxx;
2)
xxxx.
Xxxxxxxx:
1)
xxxxxx:
a)
xxxx:
xxxx,
xxxx;
b)
xxxx;
2)
xxxx.
Xxxxxxxx:
1)
xxxxxx:
a)
xxxx:
xxxx,
xxxx:
xxxx,
xxxx;
b)
xxxx;
2)
xxxx.
Zdroj:

V následujícím příkladu se před „nebo“ ve třetí odrážce píše čárka jednak proto, že se jedná o poměr vylučovací, jednak proto, že uzavírá tři souřadně spojené vedlejší věty:

f)
po příjezdu na jatka jsou tato zvířata držena a porážena odděleně od ostatních zvířat během doby kratší než 36 hodin;
g)
zvířata, která mají být přemístěna:
i)
buď nebyla očkována proti nodulární dermatitidě a byla držena v hospodářstvích,
v nichž nebylo provedeno očkování a která se nacházejí mimo ochranná pásma a pásma dozoru nebo
v nichž bylo provedeno očkování a která se nacházejí mimo ochranná pásma a pásma dozoru a po očkování stáda uplynula lhůta nejméně 7 dnů nebo
která se nacházejí v pásmu dozoru udržovaném déle než 30 dnů z důvodu výskytu dalších případů této nákazy, nebo
ii)
byla očkována proti nodulární dermatitidě nejméně 28 dnů před přemístěním a pocházejí z hospodářství, ve kterém byla všechna vnímavá zvířata očkována nejméně 28 dnů před zamýšleným přemístěním.

Viz též oddíly 3.5.1 „Interpunkce ve výčtech“ a 5.7 „Výčty“.

Poslední aktualizace: 14. 7. 2020
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana