ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

Příloha A9 Orgány, instituce, interinstitucionální orgány a jiné subjekty: vícejazyčný seznam

(Stav k 20. 4. 2022)

Tato příloha obsahuje a) rejstřík zahrnutých orgánů, institucí a jiných subjektů a b) vícejazyčný seznam odpovídajících názvů v různých jazykových verzích. Pro pořadí viz oddíl 9.5.

a) Rejstřík

b) Vícejazyčný seznam

Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví

 

Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech

 

Agentura Evropské unie pro kosmický program

 

Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost

 

Agentura Evropské unie pro otázky azylu

 

Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva

 

Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů

 

Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva

 

Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva

 

Agentura Evropské unie pro základní práva

 

Agentura Evropské unie pro železnice

 

Agentura na podporu BEREC

 

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

 

Evropská agentura pro chemické látky

 

Evropská agentura pro kontrolu rybolovu

 

Evropská agentura pro léčivé přípravky

 

Evropská agentura pro námořní bezpečnost

 

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž

 

Evropská agentura pro životní prostředí

 

Evropská centrální banka

 

Evropská investiční banka

 

Evropská komise

 

Evropská nadace odborného vzdělávání

 

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

 

Evropská obranná agentura

 

Evropská rada

 

Evropská služba pro vnější činnost

 

Evropská správní škola

 

Evropská unie

 

Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí

 

Evropská výkonná agentura pro výzkum

 

Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu

 

Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast

 

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

 

Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost

 

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí

 

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

Evropský inovační a technologický institut

 

evropský inspektor ochrany údajů

 

Evropský institut pro rovnost žen a mužů

 

Evropský investiční fond

 

Evropský orgán pro bankovnictví

 

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění

 

Evropský orgán pro pracovní záležitosti

 

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy

 

Evropský parlament

 

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

 

evropský společný podnik pro evropskou vysoce výkonnou výpočetní techniku

 

Evropský účetní dvůr

 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin

 

Evropský úřad pro výběr personálu

 

evropský veřejný ochránce práv

 

Evropský výbor regionů

 

Jednotný výbor pro řešení krizí

 

Odrůdový úřad Společenství

 

předseda Evropské rady

 

Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie

 

Rada Evropské unie

 

Satelitní středisko Evropské unie

 

skupina pro reakci na počítačové hrozby v orgánech, institucích a jiných subjektech EU

 

Soudní dvůr Evropské unie / Soudní dvůr
(Orgán / soudní instance)

 

Soud pro veřejnou službu

 

společný podnik Fusion for Energy

 

společný podnik iniciativy pro inovativní zdravotnictví

 

společný podnik pro čisté letectví

 

společný podnik pro čistý vodík

 

společný podnik pro evropské oběhové biohospodářství

 

společný podnik pro evropské železnice

 

společný podnik pro inteligentní sítě a služby

 

společný podnik pro klíčové digitální technologie

 

společný podnik pro partnerství evropských a rozvojových zemí při klinických hodnoceních (EDCTP3) v oblasti globálního zdraví

 

společný podnik pro výzkum ATM jednotného evropského nebe 3

 

Tribunál

 

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

 

Úřad evropského veřejného žalobce

 

Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace

 

Úřad pro publikace Evropské unie

 

Ústav Evropské unie pro studium bezpečnosti

 

Výkonná agentura Evropské rady pro inovace a pro malé a střední podniky

 

Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum

 

vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

 

Zásobovací agentura Euratomu

Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana