ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

10.9 Vyhlášení a zveřejnění

Výrazy publish/publication, publier/publication, veröffentlichen/Veröffentlichung se v právních aktech Unie (1) překládají buď jako vyhlásit/vyhlášení, nebo jako zveřejnit/zveřejnění podle těchto pravidel:

I.
Nařízení, směrnice a rozhodnutí (2):
legislativní akty (3) se vyhlašují,
u nelegislativních aktů se postupuje následovně:
nařízení se vyhlašují,
směrnice určené všem členským státům se vyhlašují,
rozhodnutí, ve kterých není uvedeno, komu jsou určena, se vyhlašují,
ostatní nelegislativní akty se zveřejňují.
II.
Doporučení a stanoviska se zveřejňují.
III.
Historické souvislosti:
do 31. 10. 1993 se nařízení vyhlašovala, zatímco všechny směrnice a rozhodnutí se zveřejňovaly (viz článek 191 Smlouvy o založení EHS),
od 1. 11. 1993 do 30. 11. 2009 se akty přijaté spolurozhodovacím postupem (4), nařízení, jakož i směrnice určené všem členským státům vyhlašovaly; ostatní akty se zveřejňovaly (viz článek 191 (později 254) Smlouvy o založení ES),
rozhodnutí ESUO určená všem členským státům a doporučení ESUO určená všem členským státům se vyhlašovala (viz článek 15 Smlouvy o založení ESUO).
(1)
Podle článku 288 Smlouvy o fungování EU.
(2)
V souladu s článkem 297 Smlouvy o fungování EU.
(3)
Čl. 289 odst. 1, 2 a 3 Smlouvy o fungování EU.
(4)
Článek 189b (později 251) Smlouvy o založení ES.
Poslední aktualizace: 19. 11. 2019
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana