ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

10.8 Odkazy

Pro odkazy na jednotlivá ustanovení platí následující pravidla:

a)
odkazuje-li se na jedinou úroveň dělení textu, názvy dělení se nezkracují:
v odstavci 4
b)
odkazuje-li se na více úrovní dělení textu, zkracují se článek na čl., odstavec na odst.písmeno na písm. Ostatní názvy se nezkracují:
v odst. 4 písm. a)
c)
pravidla a) a b) nelze kombinovat:
článek 1 a čl. 2 odst. 1, nikoli články 1 a 2 odst. 1 nebo čl. 1 a 2 odst. 1

Úrovně dělení se uvádějí v sestupném pořadí. Je-li však tomu tak v originále, lze odkaz na větu a uvozující větu rovněž předsadit:

v první větě čl. 3 odst. 2 druhého pododstavce

V takovém případě se k předsazenému výrazu nepřihlíží pro účely pravidla b):

v písm. a) druhé větě × ve druhé větě písmene a)

Toto pravidlo se však nevztahuje na pododstavec nebo odrážku, a to ani tehdy, je-li předsazení použito v originále. Závazné je tedy vždy:

v čl. 3 odst. 2 prvním pododstavci

Všechny výrazy v odkazu se skloňují:

v čl. 3 odst. 1 první odrážce druhém pododstavci
Poslední aktualizace: 17. 5. 2011
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana