ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

10.3 Pravopis, stylistika a mluvnice

Psaní s a z u slov přejatých z cizích jazyků: respektují se Pravidla českého pravopisu (Dodatek), v případě, že jsou obě varianty rovnocenné, použije se varianta, která je v dodatku k pravidlům uvedena na prvním místě:

analýza; kurz; diskuse; socialismus; organismus

Délka samohlásek u slov přejatých z cizích jazyků: platí stejné pravidlo jako pro psaní s/z:

acetylen; benzin; archiv; ofenziva; pasivum; archivní; leukémie; bakterie; stadion; balonek; sezona; ortoped

Je nutné rozlišovat tyto varianty:

rádiový (k rádio) / radiový (k radium)
téma/tematika/tematický
schéma/schematický

V případě pravopisu slov jako laktosa/laktóza se v technických částech textu užívá mezinárodní podoba (laktosa), v obecných textech potom podoba podle PČP (laktóza). Přechodové varianty typu laktoza či laktósa nebo izoglukosa či isoglukóza jsou chápány jako nesprávné.

Pozor na dvojí přídavná jména, která mají různý význam (účelový, nebo dějový). Píšeme:

měřicí (přístroj) × měřící (člověk vykonávající měření)
řídící výbor
hodnotící (hodnotící kritéria)

Slovo viz není zkratka, proto se za ním nepíše tečka. Píšeme:

viz strana…, a nikoli: viz stranu…

Ženská příjmení v souvislém textu se přechylují. Naopak původní, nepřechýlená podoba jim zůstává, pokud se objevují na seznamech nebo ve výčtech nebo stojí-li v platnosti podpisu na konci dokumentu. V textech Soudního dvora se vzhledem k zažité praxi příjmení nepřechylují. U složeného příjmení neslovanského původu je běžnější připojení pádových koncovek a přípony ová až k druhé části příjmení:

Mariann Fischer Boelová
Benita Ferrero-Waldnerová

Přepis cizích jmen psaných jinak než latinkou se řídí českými pravidly.

Poslední aktualizace: 14. 7. 2020
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana