ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

10.2 Slovesa

10.2.1 Plurál

V množném čísle sloves je nutné se při psaní koncovky řídit shodou podmětu s přísudkem, tj. podmět rodu mužského životného má v přísudku -i, podmět rodu mužského neživotného a ženského má v přísudku -y, podmět rodu středního -a:

Evropský parlament a Rada Evropské unie přijaly…
Zástupci členských států rozhodli…
Ředitelství zastupovala…

Je-li v několikanásobném podmětu více jmen rodu středního a alespoň jedno z nich je v jednotném čísle, používá se koncovka -y:

Rakousko a Finsko se dohodly…

Předchází-li přísudek několikanásobnému podmětu, je možná shoda dvojí; obvyklá je shoda s nejbližším jménem několikanásobného podmětu:

V naší třídě byly za dobrý prospěch odměněny čtyři dívky a jeden chlapec. / V naší třídě byli za dobrý prospěch odměněni čtyři dívky a jeden chlapec.
Na pastviště se vyháněla všechna telata a jalovice. / Na pastviště se vyháněly všechna telata a jalovice.

Sloveso muset

Ve třetí osobě množného čísla slovesa muset dáváme přednost tvaru musí.

10.2.2 Přechodníky

Rozvité přechodníkové konstrukce se oddělují čárkami, samotné přechodníky se čárkami neoddělují.

Koncovky přechodníků:

1.
přechodník přítomný:

rod mužský: -a, -e (-ě), -eje (-ěje), -aje

rod ženský a střední: -ouc, -íc, -ejíc (-ějíc), -ajíc

množné číslo: -ouce, -íce, -ejíce (-ějíce), -ajíce

2.
přechodník minulý:

rod mužský: -v/-Ø

rod ženský a střední: -vši/-ši

množné číslo: -vše/-še

Poslední aktualizace: 17. 5. 2011
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana