ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

9.6 Generální ředitelství a služby Komise: úřední názvy

CS
verze:
14. 10. 2022
Písmenné kódy (jen pro vnitřní užití)
a číselné kódy
(pouze pro IT užití)

Viz také:
Odkaz na internetové stránky generálních ředitelství
Odkaz na seznam komisařů

Plný název a pořadí řazení Zkrácený název Všeobecně užívaná zkratka Písmenný kód (vnitřní užití) (1) Číselný kód (2) (skrytý) Oblast(i)
Generální sekretariát SG SG 31 Generální sekretariát
Právní služba SJ SJ 32 Právní služba
Generální ředitelství pro komunikaci GŘ pro komunikaci   COMM 61 Komunikace
IDEA – Inspirace, debata, zapojení a akcelerace opatření   IDEA 46 Inspirace, debata, zapojení a akcelerace opatření
Generální ředitelství pro rozpočet GŘ pro rozpočet   BUDG 19 Rozpočet
Generální ředitelství pro lidské zdroje a bezpečnost GŘ pro lidské zdroje a bezpečnost   HR 09 Lidské zdroje a bezpečnost
Generální ředitelství pro informatiku GŘ pro informatiku   DIGIT 50 Informatika
Útvar interního auditu   IAS 25 Útvar interního auditu
Evropský úřad pro boj proti podvodům OLAF OLAF 57 Evropský úřad pro boj proti podvodům
Generální ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti GŘ pro hospodářské a finanční záležitosti   ECFIN 02 Hospodářské a finanční záležitosti
Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky GŘ pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky   GROW 62 Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky
Generální ředitelství pro obranný průmysl a vesmír GŘ pro obranný průmysl a vesmír   DEFIS 26 Obranný průmysl a vesmír
Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž GŘ pro hospodářskou soutěž   COMP 04 Hospodářská soutěž
Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování GŘ pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování   EMPL 05 Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování
Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova   AGRI 06 Zemědělství a rozvoj venkova
Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu GŘ pro mobilitu a dopravu   MOVE 7 Mobilita a doprava
Generální ředitelství pro energetiku GŘ pro energetiku   ENER 27 Energetika
Generální ředitelství pro životní prostředí GŘ pro životní prostředí   ENV 11 Životní prostředí
Generální ředitelství pro oblast klimatu GŘ pro oblast klimatu   CLIMA 87 Oblast klimatu
Generální ředitelství pro výzkum a inovace GŘ pro výzkum a inovace   RTD 12 Výzkum a inovace
Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie GŘ pro komunikační sítě, obsah a technologie Connect CNECT 13 Komunikační sítě, obsah a technologie
Společné výzkumné středisko JRC (3) JRC 53 Společné výzkumné středisko
Generální ředitelství pro námořní záležitosti a rybolov GŘ pro námořní záležitosti a rybolov   MARE 14 Námořní záležitosti a rybolov
Generální ředitelství pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů GŘ pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů   FISMA 15 Finanční stabilita, finanční služby a unie kapitálových trhů
Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku GŘ pro regionální a městskou politiku   REGIO 16 Regionální a městská politika
Generální ředitelství pro podporu strukturálních reforem GŘ pro podporu strukturálních reforem   REFORM 35 Podpora strukturálních reforem
Generální ředitelství pro daně a celní unii GŘ pro daně a celní unii   TAXUD 21 Daně a celní unie
Generální ředitelství pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu GŘ pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu   EAC 63 Vzdělávání, mládež, sport a kultura
Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin GŘ pro zdraví a bezpečnost potravin   SANTE 64 Zdraví a bezpečnost potravin
Úřad pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví HERA HERA 30
Generální ředitelství pro migraci a vnitřní věci GŘ pro migraci a vnitřní věci   HOME 65 Migrace a vnitřní věci
Generální ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele GŘ pro spravedlnost a spotřebitele   JUST 76 Spravedlnost a spotřebitelé
Generální ředitelství pro obchod GŘ pro obchod   TRADE 67 Obchod
Generální ředitelství pro politiku sousedství a jednání o rozšíření GŘ pro politiku sousedství a jednání o rozšíření   NEAR 69 Politika sousedství a jednání o rozšíření
Generální ředitelství pro mezinárodní partnerství GŘ pro mezinárodní partnerství   INTPA 55 Mezinárodní partnerství
Generální ředitelství pro evropskou civilní ochranu a operace humanitární pomoci (ECHO) GŘ pro evropskou civilní ochranu a operace humanitární pomoci (ECHO) ECHO ECHO 51 Evropská civilní ochrana a operace humanitární pomoci (ECHO)
Eurostat Eurostat ESTAT 34 Eurostat
Generální ředitelství pro tlumočení GŘ pro tlumočení   SCIC 38 Tlumočení
Generální ředitelství pro překlady GŘ pro překlady DGT DGT 47 Překlady
Úřad pro publikace Evropské unie Úřad pro publikace OP OP 43 Úřad pro publikace
Služba nástrojů zahraniční politiky   FPI 59 (4) Služba nástrojů zahraniční politiky
Úřad pro správu a vyplácení individuálních nároků   PMO 40  
Úřad pro infrastrukturu a logistiku v Bruselu   OIB 39  
Úřad pro infrastrukturu a logistiku v Lucemburku   OIL 41  
Úřad pro výběr personálu Evropských společenství Evropský úřad pro výběr personálu (5) EPSO EPSO 42  
Výkonná agentura Evropské rady pro inovace a pro malé a střední podniky Eismea EISMEA 81  
Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu EACEA EACEA 82  
Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí CINEA CINEA 84  
Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum ERCEA ERCEA 85  
Evropská výkonná agentura pro výzkum REA REA 86  
Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast HADEA HaDEA 90  
         
      89 (6)  
(1)
Kód určený pouze pro vnitřní užití. Pro všechny dokumenty určené k publikaci (v papírové nebo elektronické podobě) užijte běžné zkratky nebo akronyma.
(2)
V některých systémech je kód 60 určen pro kabinety.
(3)
Zkratka SVS se již nepoužívá (JRC = jednotná zkratka pro všechny jazyky).
(4)
V některých systémech je kód 66 určen pro FPI.
(5)
Běžný název. Plný název je používán pouze v právních textech, které se týkají úřadu EPSO.
(6)
Kód 89 se používá pro Jednotný výbor pro řešení krizí (viz oddíl 9.5.3, decentralizované subjekty (agentury)).
Aktualizace vydání z roku 2011 (nová základní verze)

24.9.2021

C(2021) 6712 final

Nové GŘ: Úřad pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví

1.4.2021

prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/173

Původní název Nový název
Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME) Výkonná agentura Evropské rady pro inovace a pro malé a střední podniky (Eismea)
Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA)
Výkonná agentura pro inovace a sítě (INEA) Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí (CINEA)
Výkonná agentura pro výzkum (REA) Evropská výkonná agentura pro výzkum (REA)

31. 3. 2021

prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/173

Zrušena: Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA)

28. 2. 2021

PV(2020) 2363 final

Zrušena: Pracovní skupina pro vztahy se Spojeným královstvím (UKTF)

16. 2. 2021

prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/173

Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast

16. 1. 2021

PV(2020) 2352 final

Původní název Nový název
Generální ředitelství pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Generální ředitelství pro mezinárodní partnerství
GŘ pro mezinárodní spolupráci a rozvoj GŘ pro mezinárodní partnerství
DEVCO INTPA

1. 1. 2020

PV(2019) 2317 final

new directorate-general: Generální ředitelství pro obranný průmysl a vesmír

new directorate-general: Generální ředitelství pro podporu strukturálních reforem

9. 12. 2019

PV(2019) 2317 final

Původní název Nový název
Evropské centrum politické strategie IDEA – Inspirace, debata, zapojení a akcelerace opatření
EPSC IDEA

16. 11. 2019

SEC(2019) 364,
PV(2019) 2312 final

Původní název Nový název
Pracovní skupina pro přípravu a vedení jednání se Spojeným královstvím podle článku 50 SEU Pracovní skupina pro vztahy se Spojeným královstvím
Pracovní skupina podle článku 50 Pracovní skupina pro Spojené království
TF50 UKTF

9. 10. 2019

 

Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie, všeobecně užívaná zkratka: Connect

1. 1. 2017

PV(2016) 2192 final

Původní název Nový název
Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu
GŘ pro vzdělávání a kulturu GŘ pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu

1. 10. 2016

SEC(2016) 375,
PV(2016) 2181 final

Nové GŘ: Pracovní skupina pro přípravu a vedení jednání se Spojeným královstvím podle článku 50 SEU

1. 7. 2016

SEC(2016) 252,
PV(2016) 2170 final

Původní název Nový název
Generální ředitelství pro humanitární pomoc a civilní ochranu (ECHO) Generální ředitelství pro evropskou civilní ochranu a operace humanitární pomoci (ECHO)
GŘ pro humanitární pomoc a civilní ochranu (ECHO) GŘ pro evropskou civilní ochranu a operace humanitární pomoci (ECHO)

1. 1. 2015

SEC(2014) 572

Původní název Nový název
Generální ředitelství pro podniky a průmysl Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky
GŘ pro podniky a průmysl GŘ pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky
ENTR GROW
   
Generální ředitelství pro vnitřní trh a služby Generální ředitelství pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů
GŘ pro vnitřní trh a služby GŘ pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů
MARKT FISMA
   
Generální ředitelství pro zdraví a spotřebitele Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin
GŘ pro zdraví a spotřebitele GŘ pro zdraví a bezpečnost potravin
SANCO SANTE
   
Generální ředitelství pro vnitřní věci Generální ředitelství pro migraci a vnitřní věci
GŘ pro vnitřní věci GŘ pro migraci a vnitřní věci
HOME HOME
   
Generální ředitelství pro spravedlnost Generální ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele
GŘ pro spravedlnost GŘ pro spravedlnost a spotřebitele
JUST JUST
   
Generální ředitelství pro rozšíření Generální ředitelství pro politiku sousedství a jednání o rozšíření
GŘ pro rozšíření GŘ pro politiku sousedství a jednání o rozšíření
ELARG NEAR
   
Generální ředitelství pro rozvoj a spolupráci – EuropeAid Generální ředitelství pro mezinárodní spolupráci a rozvoj
GŘ pro rozvoj a spolupráci – EuropeAid GŘ pro mezinárodní spolupráci a rozvoj
DEVCO DEVCO
   

17. 12. 2014

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/927/EU

Původní název Nový název
Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví a potraviny Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny

1. 11. 2014

C(2014) 9001 final
PV(2014)2104

Původní název Nový název
Výbor poradců pro evropskou politiku Evropské centrum politické strategie
BEPA EPSC
48 46

1. 1. 2014

Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/770/EU, 2013/771/EU a 2013/801/EU

Původní název Nový název
Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovace (EACI) Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME)
Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele (EAHC) Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví a potraviny (CHAFEA)
Výkonná agentura pro transevropskou dopravní síť (TEN-T EA) Výkonná agentura pro inovace a sítě (INEA)

1. 10. 2012

SEC(2012) 452 final
SEC(2012) 458 final

Původní název Nový název
GŘ pro regionální politiku GŘ pro regionální a městskou politiku

1. 7. 2012

SEC(2012) 266
SEC(2012) 269

Původní název Nový název
Generální ředitelství pro informační společnost a média Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie
GŘ pro informační společnost a média GŘ pro komunikační sítě, obsah a technologie
INFSO CNECT

Úplný seznam předchozích úprav viz seznam změn.
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana