ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

9.3 Telefonní čísla

Způsoby psaní telefonních čísel jsou upraveny různými mezinárodními normami vydávanými Mezinárodní telekomunikační unií (hlavně doporučeními ITU-T E.122, E.123 a E.126).

V praxi však tyto normy působí různé obtíže, zejména normy týkající se doporučených způsobů psaní. V zájmu zjednodušení se úřady EU dohodly na jednotném způsobu psaní ve všech jazycích EU podle následujících zásad.

Uveďte číslo v jeho mezinárodní formě.
Uveďte před mezinárodní předčíslí znak plus „+“ (bez následující mezery), který naznačuje potřebu přidat předvolbu pro mezinárodní volání.
Za mezinárodním předčíslím a mezerou se uvádí úplné číslo včetně případného oblastního kódu, a to v jednom bloku:
+33 140633900
Číslo linky je od hlavního čísla odděleno spojovníkem. Neuvádějte číslice linky ve dvojicích. Uvádějí se v jednom bloku:
+32 222020-43657
Pozn.:
Pro vnitrostátní volání musí být mezinárodní číslo upraveno podle nejnovějších norem telekomunikačního úřadu dané země (např. včetně místní předvolby mezi mezinárodním kódem a vlastním telefonním číslem). Vzhledem k rozdílným pravidlům jednotlivých států a jejich neustálému vývoji budou telefonní čísla v dokumentech orgánů a institucí Evropské unie vždy uváděna v mezinárodním formátu.

Telefonní čísla ve skupinách

Pokud uvádíte více než jedno telefonní číslo, oddělte je pomocí lomítka s mezerou po obou stranách:

+33 140633900 / 140678900 / 140123456

Pokud uvádíte čísla za sebou zkráceným způsobem, použijte lomítko bez mezer. Pro začátek variabilní části čísla se používá spojovník, stejným způsobem jako pro rozšířené číslo (viz čtvrtá odrážka výše):

+33 1406339-00/01/02

Úvodní výrazy

Pro uvedení kontaktních čísel se obvykle používají následující výrazy:

„Tel.“ nebo „tel.“ (s tečkou, ale bez dvojtečky),
„Fax“ nebo „fax“ (bez tečky a bez dvojtečky),
„Telex“ nebo „telex“ (bez dvojtečky),
„Mobil“ nebo „mobil“ (bez dvojtečky).

Alternativně lze použít grafický symbol:

+33 1406339-00/01/02
Pozn.:
Nepoužívejte pro „mobil“ termín „GSM“. GSM je jednou z mnoha norem (GPRS, UMTS atd.).
Europe Direct

Výjimka: telefonní číslo Europe Direct (obvykle uváděné na rubu titulní strany publikace) i nadále zůstává v podobě:

00 800 6 7 8 9 10 11

Poslední aktualizace: 9. 12. 2014
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana